From Fedora Project Wiki

< Distribution‎ | Nl NL

Revision as of 18:51, 30 May 2008 by Anubis (talk | contribs) (Fixed templates)

Distribution > Download

Downloading Fedora
Lees alle instructies voordat u begint te downloaden.
Quick Links
x86 ISOs x86_64 ISOs PPC ISOs Mirrors Torrent (Aanbevolen)

Om Fedora Core te downloaden, volg deze stappen:


Begrijp Wat Je Doet

U gaat een compleet operating system downloaden, en in de meeste gevallen gaat u dit operating system installeren op de computer. Als u reeds een operating system op uw computer heeft, kan dit overschreven worden gedurende de installatie. Lees de volgende sectie voor meer details hierover.

Indien u een trage verbinding heeft met het Internet via een bijvoorbeeld een inbelmodem, kan Fedora Core downloaden een tijdsintensief proces zijn. De tijd die het duurt om de installatiebestanden te downloaden is geheel afhankelijk van de snelheid van uw Internet verbinding. Indien u bijvoorbeeld de installatie CD-ROMs download met een 56K modem, duurt het ongeveer 27 uur voordat de eerste CD-ROM van ongeveer 650 MB gedownload is. En de meeste installaties bestaan uit meer dan een CD-ROM.

Idea.png
Voor andere manieren om Fedora Core te verkrijgen en installeren, zie de opties op de ["Distribution"] pagina.

Maak Ruimte Op Je Systeem

Heeft u zich voorgenomen om het huidige single-boot systeem (1 operating system) om te zetten naar een dual-boot systeem (2 operating systemen), dan zult u eerst ruimte moeten maken voor Fedora Core. U kunt dit doen door een nieuwe harde schijf toe te voegen, of door de partities van een bestaande harde schijf in het systeem aan te passen.

Refer to Configureer een dual-boot systeem (Red Hat Linux 9 Getting Started Guide) voor meer gedetaileerde instructies.

Download De Benodigde Bestanden

Om het installeren van Fedora Core 5 te kunnen beginnen, moet u de ISO iamges hebben van de DVD of CD-ROM installaties, ook al bent u van plan een installatie vanaf de harde schijf uit te voeren.

De ISO Images Downloaden

Download Locaties

BitTorrent is de aanbevolen methode om Fedora Core ISO images te downloaden. U kunt gebruik maken van onze trackers .

Overweeg voor de beste service te downloaden met BitTorrent of van een van onze mirror sites .

De ISO images staan op de volgende URLs:

  • x86 (32-bit, voor de meeste Intel en AMD processors - Voor de meeste gebruikers)

http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/core/5/i386/iso/

  • x86_64 (64-bit, AMD64 en EM64T)

http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/core/5/x86_64/iso/

  • PowerPC (32-bit en 64-bit Mac, 64-bit pSeries)

http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/core/5/ppc/iso/

DVD ISO Bestanden

De DVD ISO images hebben de volgende bestandsnamen. Na het downloaden kunt u de bestanden controleren tegen onderstaande lijst met een SHA1 checksum, om te controleren of er tijdens het downloaden geen storing is opgetreden.

  • x86-compatible (32-bit)

FC5-i386-DVD.iso (sha1sum: ed9a852cf77250c3ae111c621d350af5c0b0a29b)

  • x86_64 (64-bit AMD64, EM64T)

FC5-x86_64-DVD.iso (sha1sum: 0429be10e3df5a3ec118ca32802aa44cdf89c6c5)

  • PowerPC (32-bit and 64-bit Macintosh, 64-bit pSeries)

FC5-ppc-DVD.iso (sha1sum: 2479fb95c9e26e7f0f65e6e2fff4e69e70111603)

Stop (medium size).png
Indien u HTTP of FTP gebruikt om de bestanden te downloaden: Sommige download programma's en bestandssystemen kunnen geen bestanden aan groter dan 2 GiB. Controleer in de documentatie van het download programma en operating system of dit voor u van toepassing is.

CD Images

De CD ISO images hebben de volgende bestandsnamen. Na het downloaden kunt u de bestanden controleren tegen onderstaande lijst met een SHA1 checksum, om te controleren of er tijdens het downloaden geen storing is opgetreden. Een volledige installatie zal alle CD-ROMs van de desbetreffende architectuur nodig hebben.

  • x86-compatible (32-bit):

FC5-i386-disc1.iso (sha1sum: 43546c0e0d1fc64b6b80fe1fa99fb6509af5c0a0)

FC5-i386-disc2.iso (sha1sum: a85ed1ca5b63e2803f29a33ea6a6bc8eb7f63122)

FC5-i386-disc3.iso (sha1sum: 19d87a4c5f611fa852f20e6a30bb96ead0912354)

FC5-i386-disc4.iso (sha1sum: bea1e959dbb238773a872f70f8896905cfb7776a)

FC5-i386-disc5.iso (sha1sum: 3966b3041620f62b5e8c8ade31b3348779cd52e9)

  • x86_64 (64-bit AMD64, EM64T):

FC5-x86_64-disc1.iso (sha1sum: e06f15147111b763e61f09c725760984cf4533ba)

FC5-x86_64-disc2.iso (sha1sum: 141a681eb2c00001b28e0cb21e8bae60ed384cc1)

FC5-x86_64-disc3.iso (sha1sum: c660b60b2d0544088a74bc12f1b63a5ed85ef859)

FC5-x86_64-disc4.iso (sha1sum: 34e115eecf7a1fe6a574647d2370fc353133eddd)

FC5-x86_64-disc5.iso (sha1sum: f7bef2a78e93a1587d9eee8a4fd843a943b14888)

  • PowerPC (32-bit and 64-bit Macintosh, 64-bit pSeries):

FC5-ppc-disc1.iso (sha1sum: 969b284a294b36b660b13a8e09127bbdb4cfe886)

FC5-ppc-disc2.iso (sha1sum: 264c0d70d34a43b0b2c5593c8a34826bba32610d)

FC5-ppc-disc3.iso (sha1sum: 0b07610e1f1ae7773dd3db87cf8dbad5ce964732)

FC5-ppc-disc4.iso (sha1sum: 80adf88e55b628aef9e4c7fda078041b4ff9cf83)

FC5-ppc-disc5.iso (sha1sum: 5976920b5dcdd89c513816b67242140ce531f065)

Nota's

ISO images met de source RPMs (SRPMs) staan in dezelfde mappen als de ISO images met de binary bestanden. Deze source RPMs zijn echter niet benodigd om Fedora Core te installeren.

Na het downloaden van de ISO images, dient u de SHA1 checksums te controleren om er zeker van te zijn dat de download succesvol is verlopen. Dit doet u door het sha1sum programma te gebruiken vanaf een prompt, en de uitkomsten te vergelijken met de SHA1 checksums gepubliceerd door Red Hat. Het bestand van Red Hat met de officiele sha1sum is SHA1SUM genaamd en staat in dezelfde map als de ISO images die u heeft gedownload.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u het sha1sum programma kunt gebruiken:

sha1sum <isobestand>

In bovenstaand commando dient u <isobestand> te vervangen voor de correcte bestandsnaam.

Als de SHA1 checksums overeenkomen, schrijft u de ISO images op CD-Rs of CD-RWs. Let op: voor het schrijven van CDs is een programma als cdrecord een vereiste. Wilt u een installatie vanaf de harde schijf uitvoeren, kopieert u dan de ISO image bestanden naar een locatie op de harde schijf die niet geformatteerd gaat worden voor Fedora Core.

Het Mounten van de ISO Images

Bent u reeds in het bezit van een Linux machine, dan kunt u de bestanden opslaan in een map op uw computer of een andere computer op het netwerk. U kunt dan de ISO image mounten om bestanden te bekijken of te kopieren. Om een ISO image te mounten gebruikt u het volgende commando:

mount -o loop -t iso9660 <isobestand> <mountpoint>

In bovenstaand commando vervangt u <isofilename> en <mountpoint> met respectievelijk de correcte bestandsnaam van de ISO image en het mount point. De map die als mount point wordt opgegeven moet reeds bestaan.

Schrijf De Bestanden Naar Media

Stop (medium size).png
ISO images worden niet op dezelfde manier geschreven naar CD of DVD als andere bestanden.

Als u reeds Fedora Core heeft draaien, kijk op CD-Rs en CD-RWs (Red Hat Linux 9 Getting Started Guide) voor instructies om cdrecord te gebruiken voor het schrijven van ISOs naar CD. Gebruikt u een ander operating system, kijkt u dan in de documentatie van dat operating system.

Template:Message/notice Label de CDs of DVD wanneer u deze heeft geschreven.

Start Op Van DVD Of CD En Start De Installatie

U moet zich ervan verzekeren dat uw computer op kan starten van DVD of CD. U kunt hiervoor de handleiding van uw computer raadplegen. Op PCs heeft dit meestal te maken met BIOS settings. Op Mac systemen kunt u meestal opstarten van DVD of CD door de C toets ingedrukt te houden wanneer het systeem start.

De ISO images hebben een checksum ingebouwd. Het wordt streng aanbevolen om de checksum te verifieren op elke Fedora Core CD of DVD die u maakt. Dit controleert dat de disk correct is geschreven en voorkomt installatiefouten door verkeerde media. Om de checksum integriteit van de DVD/CDs te controleren, start u op van de DVD of de eerste CD, en geeft u het volgende commando op de boot: prompt:

linux mediacheck

De checksum operatie kan verlopen in een willekeurige volgorde.

Om het installatie proces te starten, start u van de DVD, de eerste CD of van de boot CD gemaakt met behulp van de boot.iso image and volgt u de instructies op het scherm.

Controleer De Updates

Het Fedora Project brengt regelmatig updates uit voor Fedora Core en Fedora Extras. Veel van deze updates herstellen bugs, andere zijn veiligheids updates. Het installeren van deze updates voor uw systeem zal het systeem stabieler, betrouwbaarder en veiliger maken.

U kunt yum gebruiken om updates voor uw systeem te installeren. Dit geldt voor Fedora Core en Fedora Extras. Voor meer informatie, zie de gids: Managing Software with yum (Engels).

Update Notificaties

Voor notificaties wanneer een nieuwe update beschikbaar komt, kunt u zich inschrijven op de fedora-announce-list@redhat.com mailing list.

Note.png
Op deze lijst worden ook updates aangekondigt voor software die u niet geinstalleerd heeft, en dus ook geen update voor behoeft

Voor een lijst met uitgebrachte updates, bezoek de lijst op FedoraNEWS.ORG .

Automatische Updates

U kunt uw systeem instellen om zichzelf te updaten. Dit wordt zeer streng aanbevolen voor thuisgebruikers. Zakelijke gebruikers moeten deze optie zorgvuldig bekijken. Om deze automatische updates in te schakelen, geeft u het volgende commando, met root rechten:

chkconfig yum on

Dit laat yum uw systeem dagelijks updaten.

Hulp Voor Als U Het Nodig Heeft

Als u hulp nodig heeft om Fedora Core te installeren, te configureren, of te gebruiken, kunt u terecht bij de Installation Guide , Documentation , FAQ , en Help and Feedback secties.