From Fedora Project Wiki

Revision as of 14:13, 24 May 2008 by ImportUser (talk) (Imported from MoinMoin)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

The Fedora Localization Project - Finnish Translation Team

From Wikipedia : Finnish (suomi) is the language spoken by the majority of the population in Finland and by ethnic Finns outside Finland. It is also an official language in Finland.


Members and Contacts

We currently have two active members, Lauri Nurmi and Ville-Pekka Vainio , both are also maintainers. We don't have a mailing list, please use the general fedora-trans-list for discussions about the Finnish translation. For general Finnish open source localization information, please visit [1] .

The easiest way to contact us is probably IRC, either #fedora.fi or #lokalisointi on IRCNet.

Suomeksi

Suomen käännöstiimissä on tällä hetkellä kaksi aktiivista vapaaehtoisjäsentä. Meihin saa helpoiten yhteyden IRCissä, #fedora.fi tai #lokalisointi IRCNet-verkossa. Tärkeimmät moduulit on lähes täysin käännetty, mutta jos Fedoran kääntäminen suomeksi kiinnostaa, ota yhteyttä, uusia tekijöitä tarvitaan aina.