From Fedora Project Wiki

m (Ajánlott irodalom)
(Azonnali fordításra váró feladatok, PO fájlok a transifexben)
(16 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
=Üdvözöljük!=
+
==Üdvözlés==
Ez a Fedora magyar honosítóinak wikicikke. Itt foglaljuk össze a magyar honosítást érintő tudnivalókat. E tájékoztató célja, hogy röviden ismertesse a honosítás jelenlegi helyzetét illetve körülményeit, és ezáltal javítsa a tevékenység hatékonyságát és az előállított termék minőségét.
+
Itt található a Fedora magyar honosítóinak wiki cikke. Ezen tájékoztató célja, hogy röviden ismertesse a honosítás jelenlegi helyzetét illetve körülményeit, ezáltal javítva a tevékenység hatékonyságát és az előállított termék minőségét. Az alább felsorolt szakaszokban olvasható bővebb információ.
  
A következő szakaszokban tárgyaljuk, hogy tulajdonképpen mi fán terem a szoftverek honosítása, és ebből magyar részről mi van meg illetve mi hiányzik. Továbbá gyakorlatias tudnivalókkal és példákkal segítünk az újoncoknak illetve a már tevékenykedő kevésbé tudatos fordítóknak megállapítani, hogy mennyire passzol a képességeikhez és tapasztalatukhoz az itteni munka. E tudás birtokában könnyebben eldönthetik, hogy mire célszerű összpontosítani az erőfeszítéseiket ahhoz, hogy tovább javuljanak, vagy hogy érdemes inkább más testhezállóbb feladatot választani, ha más irányba kívánnak fejlődni.
+
==Általános irányelvek, általános információ==
 +
        https://fedoraproject.org/wiki/L10N/Guide (ld. XI. bekezdés)
  
=Honosítás általában=
+
Amíg teljesen lefordításra nem kerül a fenti fordítási útmutató addig álljon itt az alábbi:
A honosítás a nemzetközi (angol) nyelvű szövegek fordítása helyi nyelvekre. A szabad szoftvereket – amiket Fedorában is fejlesztenek és terjesztenek – „nemzetközi” (valójában angol nyelvű) felületekkel készítik. E felületeken megjelenő szövegeket honosító részprogramok cserélik ki a nyelvi beállításoknak megfelelően, az illető program által használt nyelvi erőforrásokból nyert helyi szövegekre. Itt leginkább a GNU gettext PO-k formájában tárolt adatokkal foglalkozunk. Emellett vannak más megoldások is, pl. a QT TS-adatai, különféle programnyelveken (Java, PHP, stb.) kódolt szövegek, illetve külön részdokumentumok HTML, XML és wiki esetében.
 
  
Ez az általános, nagymértékben önműködő módszer meglehetősen jól működik teljes mondatok fordításakor. Azonban kifejezések, szavak esetében gyakran szembesül a fordító azzal, hogy az angol nyelv és más nyelvek közti különbségek illetve a honosító részprogram „ügyeskedése” miatt nem lehet valamit helyesen lefordítani. Például vegyük az angol open szót. Ez egyszerre jelző, ige és főnév rengeteg jelentéssel. Szövegkörnyezettől függően a fordítása lehet: nyílt, nyitott, nyit, felnyit, megnyit, kinyit, lenyit, kitár, feltárul, szabad, stb. Ha egy programban több helyen is hivatkoznak erre a szóra, és a szerző semmilyen módon nem különbözteti meg a különböző jelentéseket, akkor a GNU gettext az összes előfordulásra és jelentésre egyetlen egy fordítást biztosít, s ezáltal helytelen fordításokat eredményez.
+
A különböző kifejezések fordításakor időnként parázs vita alakulhat ki a helyes nyelvhasználatról, az egyértelműségről, a hagyományokról, és olyan technikai kérdésekről, melyek a Fedora fordítását egyszerűbbé tehetik. Úgy gondoljuk, hogy nyelvi döntéseinket, választásainkat érdemes lehet megosztani másokkal is, ezzel talán segítve más honosító projektek munkáját is, amellett, hogy a magyar felülettel ismerkedőknek is támpontokat adhatunk. Ezért az alábbiakban egy magyarázatokkal ellátott szójegyzéket/példákat teszünk közzé, jelölve az esetenként felmerült alternatívákat, és a végső döntésünk okát.
  
Gyakori probléma a változókat tartalmazó szövegekben, a változótól függő toldalék illetve névelő használata. (Csak az egyes és többes szám kezelésére van megoldás.) Ha például egy kereskedő szoftver ilyet ír ki, hogy „You are going to buy %1 %2. Please confirm.” ahol a %1=3 és %2=apples, majd később azt hogy „You have paid %3 for %1 %2. Thank you.” ahol %3=$1, akkor megszívtuk, ha nem sikerül átfogalmazni a szöveget, hogy elkerüljük a különböző toldalékok használatát.
+
Természetesen nem szeretnénk arra vállalkozni, hogy a magyar fordítás tudományát újra feltaláljuk, a módszereket saját magunk definiáljuk, de sok esetben találkozhatunk olyan kérdésekkel, melyeket máshol nem tárgyalnak. Szerencsére sok forrás van, melyhez fordulhatunk:
  
Persze kétségbeesésre semmi ok, hiszen nagyon sok magyarra helyesen lefordítható szöveg van. Azokhoz nyújtunk segítséget a továbbiakban.
+
A magyar helyesírás szabályai természetesen és szerencsére elérhető digitális formában is. http://mek.oszk.hu/01500/01547/index.phtml
  
A jó fordítás a kulturális különbségeket is figyelembe véve a lehető leghűbben tükrözi az eredeti szöveg jelentését és stílusát. Egy jó fordítónak egyaránt ismernie kell az angol és a magyar nyelvtant, képesnek kell lennie számára új, ismeretlen szavak jelentését értelmező szótárakból, lexikonokból illetve a legkülönfélébb leírásokból kikeresni és megérteni, továbbá meg kell találnia a megfelelő magyar szavakat illetve kifejezéseket. Ha nincs magyar megfelelő, akkor jöhet a nyelvújítás. Fontos még, hogy a fordító gazdag szókinccsel rendelkezzen mind angol, mind magyar nyelvből, mert gyorsabban megérti a szöveget, ha kevesebb új kifejezéssel találkozik, és a magyar nyelvű megfelelőt is könnyebben fogalmazza meg, ha nem kell keresgélnie a szavakat. A fordító a munkára való alkalmasságát vagy rátermettségét nyelvi intelligencia-tesztekkel, nyelvvizsgatesztekkel, szövegértéses feladatokkal mérheti fel. Ezek az aktuális képességeket mutatják. A gyenge eredményeket tanulással lehet javítani. A nyelvi intelligenciát lehet fejleszteni, a szókincset gazdagítani jó minőségű irodalom olvasásával, szótárazással, nyelvtan tanulásával.
+
Koblinger Egmont és Tímár András készített egy általános útmutatót a szabad szoftverek magyarításához, melyet szintén érdemes böngészni általános információk iránt érdeklődőknek. http://forditas.fsf.hu/
  
==Ajánlott irodalom==
+
A Magyar Linux Dokumentációs Projekt számára, Daczi László készítette el a Fordítás HOGYAN dokumentumot. http://tldp.fsf.hu/Forditas-HOGYAN/Forditas-HOGYAN.html
* [http://www.epa.hu/01200/01245/00028/totfalusi.htm Tótfalusi István: Hogy mi ne legyünk angol nyelvi gyarmat…]
 
* [http://mek.oszk.hu/01800/01845/ Mayer Judit: Magyarosan magyarul]
 
* [http://mek.niif.hu/01600/01688/01688.htm Szepesy Gyula: Nyelvi babonák]
 
* [http://mek.oszk.hu/07800/07829/ Kótyuk István: Mondattani elemzések]
 
* [http://mek.oszk.hu/01500/01547/ A magyar helyesírás szabályai]
 
  
=Felmérő=
+
Előbbire alapozva Kéménczy Kálmán és Kelemen Gábor készített egy ennél némileg bővebb Fordítás HOGYAN-t. http://wiki.hup.hu/index.php/Ford%C3%ADt%C3%A1s_HOGYAN
Ön fordít? Fordítana? Végezze el a következő kis tesztet:
 
# Mi a „hot pink” jelentése?
 
## meleg kabát
 
## élénk rózsaszín
 
## kis vitorlás
 
# Mi a „warm start”?
 
## globális felmelegedés
 
## bemelegítő torna
 
## felfüggesztett működés folytatása
 
# Mi a „heat run”?
 
## bálnák vetélkedője
 
## processzor túlmelegszik
 
## afrikai stílusú futóverseny
 
Az értékelést alább találja.
 
  
=A honosítás napjainkban=
+
===Fordítási stílus===
  
 +
Mindenképpen alapkövetelmény, hogy vállalati környezetben is jól használható fordítás készüljön, így a tegezés használatát eleve kizárjuk. Emiatt, három lehetőség marad: a magázás, a személytelen, illetve a magyar könyvekben előszeretettel használt többesszám első személyű megközelítés használata. Végül ez utóbbi kettő mellett maradtunk, mert úgy ítéltük meg, hogy ez az a megoldás, ami egyenlő távolságra van a magázástól és a tegezéstől, és mindkét igényt megfogalmazó számára elfogadható. Stílusunk tehát elsősorban legyen személytelen, illetve ahol ez nem oldható meg jól, ott többesszám első személyben szól.
  
=Gyakori hibák=
+
Ennek érzékeltetésére néhány példa:
  
 +
        ''Tegező'': Biztosan törölni szeretnéd a képet?
 +
        ''Magázó'': Biztosan törölni szeretné a képet?
 +
        '''Magyar Fedora''': Biztosan törölhető a kép? (Tsz: Biztosan törölhetőek a képek?)
  
  
=Hasznos és érdekes hivatkozások=
+
        ''Tegező'': A beállítások oldalon add meg a kép nevét!
* A Fedora fordító eszköze a [https://translate.fedoraproject.org/languages/hu/ Transifex]
+
        ''Magázó'': A beállítások oldalon adja meg a kép nevét!
* Rövid bevezető jellegű tananyagunk a [http://docs.fedoraproject.org/translation-quick-start-guide/hu/index.html Fordítás gyorstalpaló]
+
        '''Magyar Fedora''': A beállítások oldalon adható meg a kép neve. (Tsz: A beállítások oldalon adható meg a képek nevei.)
* A levlistánk [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/trans-hu trans-hu (at) lists.fedoraproject.org]
 
* A csapattagok bemutatkozó wikicikkei: [[User:zoltanh721|Hoppár Zoltán]], [[User:makgab|Makó Gábor]], [[User:fmihailov|Mihailov Ferenc]], [[User:nagyesta|Nagy István Zoltán]], [[User:webappz|Páldi Zoltán]], [[User:snicore|Nikolas Slivka]], [[User:Peti|Sulyok Péter]]. (Ez a lista nem teljes, csak azok szerepelnek akik készítettek ilyet. A többiek jellemzően GNOME-os és ubuntus fordítók akik néhány fordítással gyarapítják a Fedora keretében készített, de máshol is használt szabad szoftvereket.)
 
  
=A felmérő értékelése=
+
A megszólítás és a megszemélyesítés elkerülése vonatkozik a felhasználóra és a kiszolgálóra, a programra egyaránt. Néhány helyen nem tudtunk jobbat találni a magázásnál – ezek főleg a felhasználó adataival foglalkozó fájlokban, illetve részekben fordulhatnak elő.
Ha ön
 
* simán ideugrott anélkül, hogy kinyomozta volna a jelentéseket, akkor a fordítás nem igazán önnek való. Persze csupán olvasgatni sem rossz dolog. Jobb mint mondjuk lerészegedni.
 
* megpróbálta a kifejezéseket megtalálni értelmező szótárakban, lexikonokban, webes keresőkkel, de nem találta, akkor jó úton halad, hogy jó fordítóvá váljon, de még nem ért egészen az út végére.
 
* felkutatta és megértette a kifejezéseket, és sikerült beazonosítania a magyar megfelelőket, akkor készen áll, hogy bármit lefordítson.
 
* kapásból tudta, hogy melyik kifejezés mit jelent, akkor ön egy félisten vagy talán egészen az. Ön túl jó. Ne is fecsérelje az erejét ilyen alantas dolgokra, mint a fordítás.
 
  
 +
Más projektek honosításainál szokásos formában meggyűlhet a bajunk a névelők használatával, amikor azokat automatikusan elhelyezett tartalmak elé kell illesztenünk. Mivel megítélésünk szerint az „a(z)” típusú névelő használat nem helyes, (terjengős, túl kombinált mondatkapcsolás miatt) ezt mindenképpen kerüljük. Sajnos nem minden esetben helyes magyar nyelven a névelő elhagyása, ennél jobbat rendelkezésre álló eszközeinkkel azonban nem tehetünk.
  
=Hogyan tovább?=
+
        ''Helytelen'': A %user felhasználó törölve lett.
Ha még mindig nem veszítette el a lelkesedését, és elszánta magát arra, hogy hozzájáruljon a szabad szoftverek fejlesztéséhez és terjesztéséhez, akkor hajrá! A fentieket elolvasva és megértve törekedjünk arra, hogy a termékre, amit itt összehozunk, illetve a csapatra, ami itt összejött, bármelyik hozzájáruló bárhol büszke lehessen!
+
        ''Helytelen'': Az %user felhasználó törölve lett.
 +
        ''Helytelen'': A(z) %user felhasználó törölve lett.
 +
        '''Magyar Fedora''': %user felhasználó törölve lett.
 +
 
 +
Hasonló kérdés a többesszámok használatának problémája, ahol szintén nem tartjuk járhatónak a „felhasználó(k)” típusú fordítást. Ehelyett olyan változatot használjunk, amely az adott helyzetben megfelelőbb. Általában a többesszám alkalmazása helyénvalóbb. Például:
 +
 
 +
        ''Helytelen'': Bejelentkezett felhasználó(k)
 +
        '''Magyar Fedora''': Bejelentkezett felhasználók
 +
 
 +
===Nyers ill. Offline fordítási tanácsok PO gettext fájlban===
 +
 
 +
Mivel a Gettext formátumot alkalmazzuk rendszerszinten, ezért sokszor hasznos lehet a különféle formátumok és változók ismerete és technikai fordítási menete, ha a fordítást segítő online eszközünk nem elérhető. Ilyenkor javasoljuk, hogy töltsük le a fordításra szánt forrásanyagot (sablonfájlt .pot, vagy forrásfájlt .po), és keressük ki a fordítani kívánt fájlt, és a bátrabbak egy közönséges unix sortörést ismerő, és megfelelő szintaxis kiemeléssel rendelkező editorral (pl. gedit és kiegészítő moduljaival), illetve grafikus eszközzel (Pl. POedit), készíthetjük el a kész forrást, vagy bináris MO modult. Maradva a példánknál, a gedittel készült fordítást még (ha a Transifex nem elérhető) át kell fordítani .mo formátumba, amit parancssorban tehetünk meg. Erre két parancs szolgál, amihez szükségünk van a gettext csomagokra, amikkel megkapjuk az msgfmt és msgunfmt parancsokat. (Szintaxis és rövid magyarázat kell ide egy wiki dobozba)
 +
 
 +
Poeditnél erre nincs szükség, mivel a ha a fejléc adatokat, amit első indításkor a program kér - kitöltjük, akkor automatikusan elmenti a kész fájlt és a két korábban említett paranccsal dolgozik, és jelzi a hibát, ha szintaxisban rossz, vagy hiányos lenne. Online fordításban a Transifex szerkesztője a Lotte, ennél tovább megy, mivel soronként automatikusan ment ahogy tovább léptünk a következő sorra, és értesít - ha hibáztunk volna közvetlen átlépéskor.   
 +
 +
==További Transifex kezelési utasítások==
 +
 
 +
*http://www.transifex.net
 +
 
 +
*Dokumentáció és súgó: 
 +
 
 +
:http://help.transifex.net/user-guide
 +
 
 +
==Használatra javasolt további fordítási eszközök==
 +
 
 +
*'''Offline fordításhoz'''
 +
:(POedit, gettext csomagok, parancssori gettext műveletek)
 +
 
 +
*'''Online fordításhoz'''
 +
:(ezek csak irányadásnak jók, soha ne vegyük készpénznek amit adnak eredményül)
 +
:*Google translate - http://translate.google.com -> Több nyelvet is támogat, viszonylag jó aránnyal
 +
:*OpenTran EU - http://open-tran.eu/ -> összegyűjti és rendszerezi a fordításokat a különféle disztribúciókból
 +
 
 +
==Hogyan lehetek csapattag, mik a kritériumok?==
 +
 +
*FAS regisztráció       
 +
 
 +
*személyes wiki oldal a Fedora wikiben       
 +
 
 +
*licensz szerződés(FPCLA) elfogadása
 +
 
 +
*bemutatkozás angolul a [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/trans Fedora Translation Project] levelezési listán és természetesen magyarul a [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/trans magyar fordítói listán].
 +
 
 +
==Csapattagok==
 +
 
 +
*'''Csapatvezető''': Hoppár Zoltán (FAS: zoltanh721)
 +
*'''Koordinátorok''': Gelei Máté (FAS: geleimate), Borsa Péter (FAS: asrob)
 +
*'''Aktív tagok:'''
 +
:Transifexben az állandó taglista elérhető belépés után a HU csoportban
 +
 
 +
==Kapcsolatfelvétel:==
 +
 
 +
*trans-hu l10n levelezési lista (trans-hu  lists.fedoraproject.org)
 +
*Transifex honlap (www.transifex.net Fedora Projekt, HU csoport)
 +
*IRC csatorna: #fedora-hu @ http://freenode.net/
 +
*Transifex problémák, fejlesztési javaslatok:
 +
:Transifexben 'Feedback' jobb szélső kék fülén, vagy http://getsatisfaction.com/indifex/products/indifex_transifex
 +
 
 +
==Azonnali fordításra váró feladatok, PO fájlok a transifexben==
 +
 
 +
*fedoraproject.org
 +
*selinux modulok és firewalld
 +
*dokumentációs projekt
 +
 
 +
Kérünk segítsetek időben lefordítani ezeket a modulokat/fájlokat, és sokkal több időt fordíthatunk tesztelni.
 +
 
 +
==Események==
 +
 
 +
Fordítói maraton:
 +
 
 +
        Nincs ütemezve
 +
 
 +
==Fontos dátumok:==
 +
 
 +
{|
 +
! Fedora 16 fordítási dátumok !! Megnevezés
 +
|-
 +
| 2011-08-02 || Software String Freeze
 +
|-
 +
| 2011-08-22 || https://fedoraproject.org/wiki/Test_Day:2011-08-22_L10n_Desktop
 +
|-
 +
| 2011-08-24 || https://fedoraproject.org/wiki/Test_Day:2011-08-24_L10n_i18n_Installation
 +
|-
 +
| 2011-08-26 || https://fedoraproject.org/wiki/Test_Day:2011-08-26_I18n_Desktop
 +
|-
 +
| 2011-08-30 || Software Translation Deadline
 +
|}
 +
 
 +
==Egyéb, a témához ajánlott irodalom:==
 +
 
 +
{|
 +
| Szoftverek fordítása || http://wiki.hup.hu/index.php/Fordítás_HOGYAN
 +
|-
 +
| A-Z Angol Nyelvtan KLM || http://lingua.angol.hu/klm/index.html
 +
|-
 +
| Tótfalusi István - Hogy mi ne legyünk angol nyelvi gyarmat… || http://www.epa.hu/01200/01245/00028/totfalusi.htm
 +
|-
 +
| Mayer Judit - Magyarosan magyarul || http://mek.oszk.hu/01800/01845/
 +
|-
 +
| Szepesy Gyula - Nyelvi babonák || http://mek.niif.hu/01600/01688/01688.htm
 +
|-
 +
| Kótyuk István - Mondattani elemzések || http://mek.oszk.hu/07800/07829/
 +
|-
 +
| A magyar helyesírás szabályai || http://mek.oszk.hu/01500/01547/
 +
|-
 +
| A magyar helyesírás webhelye szótárral || http://www.magyarhelyesiras.hu/
 +
|}
  
 
[[Category:Localization]]
 
[[Category:Localization]]

Revision as of 20:47, 28 September 2012

Üdvözlés

Itt található a Fedora magyar honosítóinak wiki cikke. Ezen tájékoztató célja, hogy röviden ismertesse a honosítás jelenlegi helyzetét illetve körülményeit, ezáltal javítva a tevékenység hatékonyságát és az előállított termék minőségét. Az alább felsorolt szakaszokban olvasható bővebb információ.

Általános irányelvek, általános információ

    https://fedoraproject.org/wiki/L10N/Guide (ld. XI. bekezdés)

Amíg teljesen lefordításra nem kerül a fenti fordítási útmutató addig álljon itt az alábbi:

A különböző kifejezések fordításakor időnként parázs vita alakulhat ki a helyes nyelvhasználatról, az egyértelműségről, a hagyományokról, és olyan technikai kérdésekről, melyek a Fedora fordítását egyszerűbbé tehetik. Úgy gondoljuk, hogy nyelvi döntéseinket, választásainkat érdemes lehet megosztani másokkal is, ezzel talán segítve más honosító projektek munkáját is, amellett, hogy a magyar felülettel ismerkedőknek is támpontokat adhatunk. Ezért az alábbiakban egy magyarázatokkal ellátott szójegyzéket/példákat teszünk közzé, jelölve az esetenként felmerült alternatívákat, és a végső döntésünk okát.

Természetesen nem szeretnénk arra vállalkozni, hogy a magyar fordítás tudományát újra feltaláljuk, a módszereket saját magunk definiáljuk, de sok esetben találkozhatunk olyan kérdésekkel, melyeket máshol nem tárgyalnak. Szerencsére sok forrás van, melyhez fordulhatunk:

A magyar helyesírás szabályai természetesen és szerencsére elérhető digitális formában is. http://mek.oszk.hu/01500/01547/index.phtml

Koblinger Egmont és Tímár András készített egy általános útmutatót a szabad szoftverek magyarításához, melyet szintén érdemes böngészni általános információk iránt érdeklődőknek. http://forditas.fsf.hu/

A Magyar Linux Dokumentációs Projekt számára, Daczi László készítette el a Fordítás HOGYAN dokumentumot. http://tldp.fsf.hu/Forditas-HOGYAN/Forditas-HOGYAN.html

Előbbire alapozva Kéménczy Kálmán és Kelemen Gábor készített egy ennél némileg bővebb Fordítás HOGYAN-t. http://wiki.hup.hu/index.php/Ford%C3%ADt%C3%A1s_HOGYAN

Fordítási stílus

Mindenképpen alapkövetelmény, hogy vállalati környezetben is jól használható fordítás készüljön, így a tegezés használatát eleve kizárjuk. Emiatt, három lehetőség marad: a magázás, a személytelen, illetve a magyar könyvekben előszeretettel használt többesszám első személyű megközelítés használata. Végül ez utóbbi kettő mellett maradtunk, mert úgy ítéltük meg, hogy ez az a megoldás, ami egyenlő távolságra van a magázástól és a tegezéstől, és mindkét igényt megfogalmazó számára elfogadható. Stílusunk tehát elsősorban legyen személytelen, illetve ahol ez nem oldható meg jól, ott többesszám első személyben szól.

Ennek érzékeltetésére néhány példa:

    Tegező: Biztosan törölni szeretnéd a képet?
    Magázó: Biztosan törölni szeretné a képet?
    Magyar Fedora: Biztosan törölhető a kép? (Tsz: Biztosan törölhetőek a képek?)


    Tegező: A beállítások oldalon add meg a kép nevét!
    Magázó: A beállítások oldalon adja meg a kép nevét!
    Magyar Fedora: A beállítások oldalon adható meg a kép neve. (Tsz: A beállítások oldalon adható meg a képek nevei.)

A megszólítás és a megszemélyesítés elkerülése vonatkozik a felhasználóra és a kiszolgálóra, a programra egyaránt. Néhány helyen nem tudtunk jobbat találni a magázásnál – ezek főleg a felhasználó adataival foglalkozó fájlokban, illetve részekben fordulhatnak elő.

Más projektek honosításainál szokásos formában meggyűlhet a bajunk a névelők használatával, amikor azokat automatikusan elhelyezett tartalmak elé kell illesztenünk. Mivel megítélésünk szerint az „a(z)” típusú névelő használat nem helyes, (terjengős, túl kombinált mondatkapcsolás miatt) ezt mindenképpen kerüljük. Sajnos nem minden esetben helyes magyar nyelven a névelő elhagyása, ennél jobbat rendelkezésre álló eszközeinkkel azonban nem tehetünk.

    Helytelen: A %user felhasználó törölve lett.
    Helytelen: Az %user felhasználó törölve lett.
    Helytelen: A(z) %user felhasználó törölve lett.
    Magyar Fedora: %user felhasználó törölve lett.

Hasonló kérdés a többesszámok használatának problémája, ahol szintén nem tartjuk járhatónak a „felhasználó(k)” típusú fordítást. Ehelyett olyan változatot használjunk, amely az adott helyzetben megfelelőbb. Általában a többesszám alkalmazása helyénvalóbb. Például:

    Helytelen: Bejelentkezett felhasználó(k)
    Magyar Fedora: Bejelentkezett felhasználók

Nyers ill. Offline fordítási tanácsok PO gettext fájlban

Mivel a Gettext formátumot alkalmazzuk rendszerszinten, ezért sokszor hasznos lehet a különféle formátumok és változók ismerete és technikai fordítási menete, ha a fordítást segítő online eszközünk nem elérhető. Ilyenkor javasoljuk, hogy töltsük le a fordításra szánt forrásanyagot (sablonfájlt .pot, vagy forrásfájlt .po), és keressük ki a fordítani kívánt fájlt, és a bátrabbak egy közönséges unix sortörést ismerő, és megfelelő szintaxis kiemeléssel rendelkező editorral (pl. gedit és kiegészítő moduljaival), illetve grafikus eszközzel (Pl. POedit), készíthetjük el a kész forrást, vagy bináris MO modult. Maradva a példánknál, a gedittel készült fordítást még (ha a Transifex nem elérhető) át kell fordítani .mo formátumba, amit parancssorban tehetünk meg. Erre két parancs szolgál, amihez szükségünk van a gettext csomagokra, amikkel megkapjuk az msgfmt és msgunfmt parancsokat. (Szintaxis és rövid magyarázat kell ide egy wiki dobozba)

Poeditnél erre nincs szükség, mivel a ha a fejléc adatokat, amit első indításkor a program kér - kitöltjük, akkor automatikusan elmenti a kész fájlt és a két korábban említett paranccsal dolgozik, és jelzi a hibát, ha szintaxisban rossz, vagy hiányos lenne. Online fordításban a Transifex szerkesztője a Lotte, ennél tovább megy, mivel soronként automatikusan ment ahogy tovább léptünk a következő sorra, és értesít - ha hibáztunk volna közvetlen átlépéskor.

További Transifex kezelési utasítások

 • Dokumentáció és súgó:
http://help.transifex.net/user-guide

Használatra javasolt további fordítási eszközök

 • Offline fordításhoz
(POedit, gettext csomagok, parancssori gettext műveletek)
 • Online fordításhoz
(ezek csak irányadásnak jók, soha ne vegyük készpénznek amit adnak eredményül)

Hogyan lehetek csapattag, mik a kritériumok?

 • FAS regisztráció
 • személyes wiki oldal a Fedora wikiben
 • licensz szerződés(FPCLA) elfogadása

Csapattagok

 • Csapatvezető: Hoppár Zoltán (FAS: zoltanh721)
 • Koordinátorok: Gelei Máté (FAS: geleimate), Borsa Péter (FAS: asrob)
 • Aktív tagok:
Transifexben az állandó taglista elérhető belépés után a HU csoportban

Kapcsolatfelvétel:

 • trans-hu l10n levelezési lista (trans-hu lists.fedoraproject.org)
 • Transifex honlap (www.transifex.net Fedora Projekt, HU csoport)
 • IRC csatorna: #fedora-hu @ http://freenode.net/
 • Transifex problémák, fejlesztési javaslatok:
Transifexben 'Feedback' jobb szélső kék fülén, vagy http://getsatisfaction.com/indifex/products/indifex_transifex

Azonnali fordításra váró feladatok, PO fájlok a transifexben

 • fedoraproject.org
 • selinux modulok és firewalld
 • dokumentációs projekt

Kérünk segítsetek időben lefordítani ezeket a modulokat/fájlokat, és sokkal több időt fordíthatunk tesztelni.

Események

Fordítói maraton:

    Nincs ütemezve

Fontos dátumok:

Fedora 16 fordítási dátumok Megnevezés
2011-08-02 Software String Freeze
2011-08-22 https://fedoraproject.org/wiki/Test_Day:2011-08-22_L10n_Desktop
2011-08-24 https://fedoraproject.org/wiki/Test_Day:2011-08-24_L10n_i18n_Installation
2011-08-26 https://fedoraproject.org/wiki/Test_Day:2011-08-26_I18n_Desktop
2011-08-30 Software Translation Deadline

Egyéb, a témához ajánlott irodalom:

Szoftverek fordítása http://wiki.hup.hu/index.php/Fordítás_HOGYAN
A-Z Angol Nyelvtan KLM http://lingua.angol.hu/klm/index.html
Tótfalusi István - Hogy mi ne legyünk angol nyelvi gyarmat… http://www.epa.hu/01200/01245/00028/totfalusi.htm
Mayer Judit - Magyarosan magyarul http://mek.oszk.hu/01800/01845/
Szepesy Gyula - Nyelvi babonák http://mek.niif.hu/01600/01688/01688.htm
Kótyuk István - Mondattani elemzések http://mek.oszk.hu/07800/07829/
A magyar helyesírás szabályai http://mek.oszk.hu/01500/01547/
A magyar helyesírás webhelye szótárral http://www.magyarhelyesiras.hu/