From Fedora Project Wiki

m (Ajánlott irodalom)
m
(19 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
=Üdvözöljük!=
+
==Üdvözöllek==
Ez a Fedora magyar honosítóinak wikicikke. Itt foglaljuk össze a magyar honosítást érintő tudnivalókat. E tájékoztató célja, hogy röviden ismertesse a honosítás jelenlegi helyzetét illetve körülményeit, és ezáltal javítsa a tevékenység hatékonyságát és az előállított termék minőségét.
 
  
A következő szakaszokban tárgyaljuk, hogy tulajdonképpen mi fán terem a szoftverek honosítása, és ebből magyar részről mi van meg illetve mi hiányzik. Továbbá gyakorlatias tudnivalókkal és példákkal segítünk az újoncoknak illetve a már tevékenykedő kevésbé tudatos fordítóknak megállapítani, hogy mennyire passzol a képességeikhez és tapasztalatukhoz az itteni munka. E tudás birtokában könnyebben eldönthetik, hogy mire célszerű összpontosítani az erőfeszítéseiket ahhoz, hogy tovább javuljanak, vagy hogy érdemes inkább más testhezállóbb feladatot választani, ha más irányba kívánnak fejlődni.
 
  
=Honosítás általában=
+
Itt található a Fedora magyar honosítóinak wiki cikke. Ezen tájékoztató célja, hogy röviden ismertesse a honosítás jelenlegi helyzetét illetve körülményeit, ezáltal javítva a tevékenység hatékonyságát és az előállított termék minőségét. Az alább felsorolt szakaszokban olvasható bővebb információ.
A honosítás a nemzetközi (angol) nyelvű szövegek fordítása helyi nyelvekre. A szabad szoftvereket – amiket Fedorában is fejlesztenek és terjesztenek – „nemzetközi” (valójában angol nyelvű) felületekkel készítik. E felületeken megjelenő szövegeket honosító részprogramok cserélik ki a nyelvi beállításoknak megfelelően, az illető program által használt nyelvi erőforrásokból nyert helyi szövegekre. Itt leginkább a GNU gettext PO-k formájában tárolt adatokkal foglalkozunk. Emellett vannak más megoldások is, pl. a QT TS-adatai, különféle programnyelveken (Java, PHP, stb.) kódolt szövegek, illetve külön részdokumentumok HTML, XML és wiki esetében.
 
  
Ez az általános, nagymértékben önműködő módszer meglehetősen jól működik teljes mondatok fordításakor. Azonban kifejezések, szavak esetében gyakran szembesül a fordító azzal, hogy az angol nyelv és más nyelvek közti különbségek illetve a honosító részprogram „ügyeskedése” miatt nem lehet valamit helyesen lefordítani. Például vegyük az angol open szót. Ez egyszerre jelző, ige és főnév rengeteg jelentéssel. Szövegkörnyezettől függően a fordítása lehet: nyílt, nyitott, nyit, felnyit, megnyit, kinyit, lenyit, kitár, feltárul, szabad, stb. Ha egy programban több helyen is hivatkoznak erre a szóra, és a szerző semmilyen módon nem különbözteti meg a különböző jelentéseket, akkor a GNU gettext az összes előfordulásra és jelentésre egyetlen egy fordítást biztosít, s ezáltal helytelen fordításokat eredményez.
 
  
Gyakori probléma a változókat tartalmazó szövegekben, a változótól függő toldalék illetve névelő használata. (Csak az egyes és többes szám kezelésére van megoldás.) Ha például egy kereskedő szoftver ilyet ír ki, hogy „You are going to buy %1 %2. Please confirm.” ahol a %1=3 és %2=apples, majd később azt hogy „You have paid %3 for %1 %2. Thank you.” ahol %3=$1, akkor megszívtuk, ha nem sikerül átfogalmazni a szöveget, hogy elkerüljük a különböző toldalékok használatát.
+
==Általános irányelvek, általános információ==
  
Persze kétségbeesésre semmi ok, hiszen nagyon sok magyarra helyesen lefordítható szöveg van. Azokhoz nyújtunk segítséget a továbbiakban.
 
  
A jó fordítás a kulturális különbségeket is figyelembe véve a lehető leghűbben tükrözi az eredeti szöveg jelentését és stílusát. Egy jó fordítónak egyaránt ismernie kell az angol és a magyar nyelvtant, képesnek kell lennie számára új, ismeretlen szavak jelentését értelmező szótárakból, lexikonokból illetve a legkülönfélébb leírásokból kikeresni és megérteni, továbbá meg kell találnia a megfelelő magyar szavakat illetve kifejezéseket. Ha nincs magyar megfelelő, akkor jöhet a nyelvújítás. Fontos még, hogy a fordító gazdag szókinccsel rendelkezzen mind angol, mind magyar nyelvből, mert gyorsabban megérti a szöveget, ha kevesebb új kifejezéssel találkozik, és a magyar nyelvű megfelelőt is könnyebben fogalmazza meg, ha nem kell keresgélnie a szavakat. A fordító a munkára való alkalmasságát vagy rátermettségét nyelvi intelligencia-tesztekkel, nyelvvizsgatesztekkel, szövegértéses feladatokkal mérheti fel. Ezek az aktuális képességeket mutatják. A gyenge eredményeket tanulással lehet javítani. A nyelvi intelligenciát lehet fejleszteni, a szókincset gazdagítani jó minőségű irodalom olvasásával, szótárazással, nyelvtan tanulásával.
+
        https://fedoraproject.org/wiki/L10N/Guide (ld. XI. bekezdés)
  
==Ajánlott irodalom==
+
Amíg teljesen lefordításra nem kerül a fenti fordítási útmutató addig álljon itt az alábbi:
* [http://www.epa.hu/01200/01245/00028/totfalusi.htm Tótfalusi István: Hogy mi ne legyünk angol nyelvi gyarmat…]
 
* [http://mek.oszk.hu/01800/01845/ Mayer Judit: Magyarosan magyarul]
 
* [http://mek.niif.hu/01600/01688/01688.htm Szepesy Gyula: Nyelvi babonák]
 
* [http://mek.oszk.hu/07800/07829/ Kótyuk István: Mondattani elemzések]
 
* [http://mek.oszk.hu/01500/01547/ A magyar helyesírás szabályai]
 
  
=Felmérő=
+
A különböző kifejezések fordításakor időnként parázs vita alakulhat ki a helyes nyelvhasználatról, az egyértelműségről, a hagyományokról, és olyan technikai kérdésekről, melyek a Fedora fordítását egyszerűbbé tehetik. Úgy gondoljuk, hogy nyelvi döntéseinket, választásainkat érdemes lehet megosztani másokkal is, ezzel talán segítve más honosító projektek munkáját is, amellett, hogy a magyar felülettel ismerkedőknek is támpontokat adhatunk. Ezért az alábbiakban egy magyarázatokkal ellátott szójegyzéket/példákat teszünk közzé, jelölve az esetenként felmerült alternatívákat, és a végső döntésünk okát.
Ön fordít? Fordítana? Végezze el a következő kis tesztet:
 
# Mi a „hot pink” jelentése?
 
## meleg kabát
 
## élénk rózsaszín
 
## kis vitorlás
 
# Mi a „warm start”?
 
## globális felmelegedés
 
## bemelegítő torna
 
## felfüggesztett működés folytatása
 
# Mi a „heat run”?
 
## bálnák vetélkedője
 
## processzor túlmelegszik
 
## afrikai stílusú futóverseny
 
Az értékelést alább találja.
 
  
=A honosítás napjainkban=
+
Természetesen nem szeretnénk arra vállalkozni, hogy a magyar fordítás tudományát újra feltaláljuk, a módszereket saját magunk definiáljuk, de sok esetben találkozhatunk olyan kérdésekkel, melyeket máshol nem tárgyalnak. Szerencsére sok forrás van, melyhez fordulhatunk:
  
 +
A magyar helyesírás szabályai természetesen és szerencsére elérhető digitális formában is. http://mek.oszk.hu/01500/01547/index.phtml
  
=Gyakori hibák=
+
Koblinger Egmont és Tímár András készített egy általános útmutatót a szabad szoftverek magyarításához, melyet szintén érdemes böngészni általános információk iránt érdeklődőknek. http://forditas.fsf.hu/
  
 +
A Magyar Linux Dokumentációs Projekt számára, Daczi László készítette el a Fordítás HOGYAN dokumentumot. http://tldp.fsf.hu/Forditas-HOGYAN/Forditas-HOGYAN.html
  
 +
Előbbire alapozva Kéménczy Kálmán és Kelemen Gábor készített egy ennél némileg bővebb Fordítás HOGYAN-t. http://wiki.hup.hu/index.php/Ford%C3%ADt%C3%A1s_HOGYAN
  
=Hasznos és érdekes hivatkozások=
 
* A Fedora fordító eszköze a [https://translate.fedoraproject.org/languages/hu/ Transifex]
 
* Rövid bevezető jellegű tananyagunk a [http://docs.fedoraproject.org/translation-quick-start-guide/hu/index.html Fordítás gyorstalpaló]
 
* A levlistánk [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/trans-hu trans-hu (at) lists.fedoraproject.org]
 
* A csapattagok bemutatkozó wikicikkei: [[User:zoltanh721|Hoppár Zoltán]], [[User:makgab|Makó Gábor]], [[User:fmihailov|Mihailov Ferenc]], [[User:nagyesta|Nagy István Zoltán]], [[User:webappz|Páldi Zoltán]], [[User:snicore|Nikolas Slivka]], [[User:Peti|Sulyok Péter]]. (Ez a lista nem teljes, csak azok szerepelnek akik készítettek ilyet. A többiek jellemzően GNOME-os és ubuntus fordítók akik néhány fordítással gyarapítják a Fedora keretében készített, de máshol is használt szabad szoftvereket.)
 
  
=A felmérő értékelése=
+
===Fordítási stílus===
Ha ön
 
* simán ideugrott anélkül, hogy kinyomozta volna a jelentéseket, akkor a fordítás nem igazán önnek való. Persze csupán olvasgatni sem rossz dolog. Jobb mint mondjuk lerészegedni.
 
* megpróbálta a kifejezéseket megtalálni értelmező szótárakban, lexikonokban, webes keresőkkel, de nem találta, akkor jó úton halad, hogy jó fordítóvá váljon, de még nem ért egészen az út végére.
 
* felkutatta és megértette a kifejezéseket, és sikerült beazonosítania a magyar megfelelőket, akkor készen áll, hogy bármit lefordítson.
 
* kapásból tudta, hogy melyik kifejezés mit jelent, akkor ön egy félisten vagy talán egészen az. Ön túl jó. Ne is fecsérelje az erejét ilyen alantas dolgokra, mint a fordítás.
 
  
  
=Hogyan tovább?=
+
Mindenképpen alapkövetelmény, hogy vállalati környezetben is jól használható fordítás készüljön, így a tegezés használatát eleve kizárjuk, így tehát elsősorban a magázás alkalmazása mellé tettük le a voksunkat.
Ha még mindig nem veszítette el a lelkesedését, és elszánta magát arra, hogy hozzájáruljon a szabad szoftverek fejlesztéséhez és terjesztéséhez, akkor hajrá! A fentieket elolvasva és megértve törekedjünk arra, hogy a termékre, amit itt összehozunk, illetve a csapatra, ami itt összejött, bármelyik hozzájáruló bárhol büszke lehessen!
+
 
 +
Ennek érzékeltetésére néhány példa:
 +
 
 +
 
 +
        ''Magázó'': Biztosan törölni szeretné a képet?
 +
 
 +
 
 +
        ''Magázó'': A beállítások oldalon adja meg a kép nevét!
 +
 
 +
 
 +
Más projektek honosításainál szokásos formában meggyűlhet a bajunk a névelők használatával, amikor azokat automatikusan elhelyezett tartalmak elé kell illesztenünk. Mivel megítélésünk szerint az „a(z)” típusú névelő használat nem helyes, (terjengős, túl kombinált mondatkapcsolás miatt) ezt mindenképpen kerüljük. Sajnos nem minden esetben helyes magyar nyelven a névelő elhagyása, ennél jobbat rendelkezésre álló eszközeinkkel azonban nem tehetünk.
 +
 
 +
 
 +
        ''Helytelen'': A %user felhasználó törölve lett.
 +
        ''Helytelen'': Az %user felhasználó törölve lett.
 +
        ''Helytelen'': A(z) %user felhasználó törölve lett.
 +
        '''Magyar Fedora''': %user felhasználó törölve lett.
 +
 
 +
 
 +
Hasonló kérdés a többesszámok használatának problémája, ahol szintén nem tartjuk járhatónak a „felhasználó(k)” típusú fordítást. Ehelyett olyan változatot használjunk, amely az adott helyzetben megfelelőbb. Általában a többesszám alkalmazása helyénvalóbb. Például:
 +
 
 +
 
 +
        ''Helytelen'': Bejelentkezett felhasználó(k)
 +
        '''Magyar Fedora''': Bejelentkezett felhasználók
 +
 
 +
 
 +
==Hogyan lehetek csapattag, mik a kritériumok?==
 +
 
 +
 
 +
*FAS regisztráció       
 +
 
 +
*személyes wiki oldal a Fedora wikiben       
 +
 
 +
*licensz szerződés(FPCLA) elfogadása
 +
 
 +
*regisztráció az [http://bug.openscope.org/browse/FEDORA openscope.org oldalon].
 +
 
 +
*bemutatkozás angolul a [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/trans Fedora Translation Project] levelezési listán és természetesen magyarul a [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/trans magyar fordítói listán].
 +
 
 +
 
 +
==Csapattagok==
 +
 
 +
 
 +
*'''Csapatvezető''': Hoppár Zoltán (FAS: zoltanh721)
 +
*'''Koordinátorok''': Hoppár Zoltán (FAS: zoltanh721), Gelei Máté (FAS: geleimate)
 +
*'''Aktív tagok:'''
 +
:Transifexben az állandó taglista elérhető belépés után a HU csoportban
 +
 
 +
 
 +
==Kapcsolatfelvétel:==
 +
 
 +
 
 +
*trans-hu l10n levelezési lista (trans-hu  lists.fedoraproject.org)
 +
*Fordítási hibabejelentés [http://bug.openscope.org/browse/FEDORA az openscope.org Fedora oldalon]
 +
*IRC csatorna: #fedora-hu @ http://freenode.net/
 +
*Transifex honlap (www.transifex.net Fedora Projekt, HU csoport)
 +
 
 +
 
 +
==Azonnali fordításra váró feladatok, PO fájlok a transifexben==
 +
 
 +
 
 +
*fedoraproject.org
 +
*selinux modulok és firewalld
 +
*dokumentációs projekt
 +
 
 +
Kérünk segítsetek időben lefordítani ezeket a modulokat/fájlokat, és sokkal több időt fordíthatunk tesztelni.
 +
 
 +
 
 +
==Események==
 +
 
 +
 
 +
Fordítói maraton:
 +
 
 +
        Nincs ütemezve
 +
 
 +
 
 +
==Fontos dátumok:==
 +
 
 +
 
 +
        Nincs ütemezve
 +
 
 +
 
 +
==Egyéb, a témához ajánlott irodalom:==
 +
 
 +
 
 +
{|
 +
| Szoftverek fordítása || http://wiki.hup.hu/index.php/Fordítás_HOGYAN
 +
|-
 +
| A-Z Angol Nyelvtan KLM || http://lingua.angol.hu/klm/index.html
 +
|-
 +
| Tótfalusi István - Hogy mi ne legyünk angol nyelvi gyarmat… || http://www.epa.hu/01200/01245/00028/totfalusi.htm
 +
|-
 +
| Mayer Judit - Magyarosan magyarul || http://mek.oszk.hu/01800/01845/
 +
|-
 +
| Szepesy Gyula - Nyelvi babonák || http://mek.niif.hu/01600/01688/01688.htm
 +
|-
 +
| Kótyuk István - Mondattani elemzések || http://mek.oszk.hu/07800/07829/
 +
|-
 +
| A magyar helyesírás szabályai || http://mek.oszk.hu/01500/01547/
 +
|-
 +
| A magyar helyesírás webhelye szótárral || http://www.magyarhelyesiras.hu/
 +
|}
  
 
[[Category:Localization]]
 
[[Category:Localization]]

Revision as of 19:11, 13 September 2013

Üdvözöllek

Itt található a Fedora magyar honosítóinak wiki cikke. Ezen tájékoztató célja, hogy röviden ismertesse a honosítás jelenlegi helyzetét illetve körülményeit, ezáltal javítva a tevékenység hatékonyságát és az előállított termék minőségét. Az alább felsorolt szakaszokban olvasható bővebb információ.


Általános irányelvek, általános információ

    https://fedoraproject.org/wiki/L10N/Guide (ld. XI. bekezdés)

Amíg teljesen lefordításra nem kerül a fenti fordítási útmutató addig álljon itt az alábbi:

A különböző kifejezések fordításakor időnként parázs vita alakulhat ki a helyes nyelvhasználatról, az egyértelműségről, a hagyományokról, és olyan technikai kérdésekről, melyek a Fedora fordítását egyszerűbbé tehetik. Úgy gondoljuk, hogy nyelvi döntéseinket, választásainkat érdemes lehet megosztani másokkal is, ezzel talán segítve más honosító projektek munkáját is, amellett, hogy a magyar felülettel ismerkedőknek is támpontokat adhatunk. Ezért az alábbiakban egy magyarázatokkal ellátott szójegyzéket/példákat teszünk közzé, jelölve az esetenként felmerült alternatívákat, és a végső döntésünk okát.

Természetesen nem szeretnénk arra vállalkozni, hogy a magyar fordítás tudományát újra feltaláljuk, a módszereket saját magunk definiáljuk, de sok esetben találkozhatunk olyan kérdésekkel, melyeket máshol nem tárgyalnak. Szerencsére sok forrás van, melyhez fordulhatunk:

A magyar helyesírás szabályai természetesen és szerencsére elérhető digitális formában is. http://mek.oszk.hu/01500/01547/index.phtml

Koblinger Egmont és Tímár András készített egy általános útmutatót a szabad szoftverek magyarításához, melyet szintén érdemes böngészni általános információk iránt érdeklődőknek. http://forditas.fsf.hu/

A Magyar Linux Dokumentációs Projekt számára, Daczi László készítette el a Fordítás HOGYAN dokumentumot. http://tldp.fsf.hu/Forditas-HOGYAN/Forditas-HOGYAN.html

Előbbire alapozva Kéménczy Kálmán és Kelemen Gábor készített egy ennél némileg bővebb Fordítás HOGYAN-t. http://wiki.hup.hu/index.php/Ford%C3%ADt%C3%A1s_HOGYAN


Fordítási stílus

Mindenképpen alapkövetelmény, hogy vállalati környezetben is jól használható fordítás készüljön, így a tegezés használatát eleve kizárjuk, így tehát elsősorban a magázás alkalmazása mellé tettük le a voksunkat.

Ennek érzékeltetésére néhány példa:


    Magázó: Biztosan törölni szeretné a képet?


    Magázó: A beállítások oldalon adja meg a kép nevét!


Más projektek honosításainál szokásos formában meggyűlhet a bajunk a névelők használatával, amikor azokat automatikusan elhelyezett tartalmak elé kell illesztenünk. Mivel megítélésünk szerint az „a(z)” típusú névelő használat nem helyes, (terjengős, túl kombinált mondatkapcsolás miatt) ezt mindenképpen kerüljük. Sajnos nem minden esetben helyes magyar nyelven a névelő elhagyása, ennél jobbat rendelkezésre álló eszközeinkkel azonban nem tehetünk.


    Helytelen: A %user felhasználó törölve lett.
    Helytelen: Az %user felhasználó törölve lett.
    Helytelen: A(z) %user felhasználó törölve lett.
    Magyar Fedora: %user felhasználó törölve lett.


Hasonló kérdés a többesszámok használatának problémája, ahol szintén nem tartjuk járhatónak a „felhasználó(k)” típusú fordítást. Ehelyett olyan változatot használjunk, amely az adott helyzetben megfelelőbb. Általában a többesszám alkalmazása helyénvalóbb. Például:


    Helytelen: Bejelentkezett felhasználó(k)
    Magyar Fedora: Bejelentkezett felhasználók


Hogyan lehetek csapattag, mik a kritériumok?

 • FAS regisztráció
 • személyes wiki oldal a Fedora wikiben
 • licensz szerződés(FPCLA) elfogadása


Csapattagok

 • Csapatvezető: Hoppár Zoltán (FAS: zoltanh721)
 • Koordinátorok: Hoppár Zoltán (FAS: zoltanh721), Gelei Máté (FAS: geleimate)
 • Aktív tagok:
Transifexben az állandó taglista elérhető belépés után a HU csoportban


Kapcsolatfelvétel:


Azonnali fordításra váró feladatok, PO fájlok a transifexben

 • fedoraproject.org
 • selinux modulok és firewalld
 • dokumentációs projekt

Kérünk segítsetek időben lefordítani ezeket a modulokat/fájlokat, és sokkal több időt fordíthatunk tesztelni.


Események

Fordítói maraton:

    Nincs ütemezve


Fontos dátumok:

    Nincs ütemezve


Egyéb, a témához ajánlott irodalom:

Szoftverek fordítása http://wiki.hup.hu/index.php/Fordítás_HOGYAN
A-Z Angol Nyelvtan KLM http://lingua.angol.hu/klm/index.html
Tótfalusi István - Hogy mi ne legyünk angol nyelvi gyarmat… http://www.epa.hu/01200/01245/00028/totfalusi.htm
Mayer Judit - Magyarosan magyarul http://mek.oszk.hu/01800/01845/
Szepesy Gyula - Nyelvi babonák http://mek.niif.hu/01600/01688/01688.htm
Kótyuk István - Mondattani elemzések http://mek.oszk.hu/07800/07829/
A magyar helyesírás szabályai http://mek.oszk.hu/01500/01547/
A magyar helyesírás webhelye szótárral http://www.magyarhelyesiras.hu/