From Fedora Project Wiki
(Blanked the page)
(Undo revision 189552 by Egghead (Talk))
Line 1: Line 1:
 +
{{autolang}}
  
 +
= Mock =
 +
 +
Mock створює chroot-оточення і будує в ньому пакунки. Його єдиною задачею є якісне наповнення цієї "пісочниці" і спроба зібрати в ній пакунок.
 +
 +
== Статус ==
 +
На даний момент mock задіяно у побудові всіх пакунків Fedora. Він використовується в [[Projects/Plague|  Plague]]  (<=FC-6) і [[Koji|  Koji]]  (>=F-7) для створення chroot-оточення і пакунків.
 +
 +
== Звантаження ==
 +
https://fedorahosted.org/mock/ містить усі найсвіжіші версії.  Для встановлення можна скористатись командою "yum install mock".
 +
 +
Код в поточному стані можна знайти за адресою:
 +
* <code>git clone git://git.fedorahosted.org/git/mock.git mock</code>
 +
 +
== Використання mock в СКВ ==
 +
 +
Для запуску процесу збірки потрібно лише ввести 'make mockbuild'. Архітектура залежить від директорії, в якій було розпочато будування.
 +
 +
== Питання безпеки ==
 +
=== Користувач ===
 +
 +
Для процесу збірки рекомендується використовувати користувацький аккаунт відмінний від основного. Навряд чи ви зрадієте, якщо під час збирання пакунку користувач "випадково" отримає доступ до ваших GPG чи SSH ключів.
 +
 +
Щоб створити нового користувача і додати його в групу mock, виконайте команду:
 +
 +
    *  adduser -m -G mock build
 +
 +
=== Використання mock ненадійними користувачами ===
 +
 +
Зверніть увагу, що користувач в групі mock здатний отримати root-права на машині без введення пароля:
 +
<pre>
 +
$ /usr/bin/mock --init -r fedora-10-i386
 +
$ /usr/bin/mock --shell -r fedora-10-i386
 +
mock-chroot> chmod u+s bin/bash
 +
$ /var/lib/mock/fedora-10-i386/root/bin/bash -p
 +
# cat /etc/shadow
 +
</pre>
 +
 +
== Використання ==
 +
 +
<pre>
 +
Usage:
 +
usage:
 +
mock [options]  {init|clean}
 +
mock [options]  [rebuild]  /path/to/srpm(s)
 +
mock [options]  {shell|chroot} <cmd>
 +
mock [options]  installdeps {SRPM|RPM}
 +
mock [options]  install PACKAGE
 +
commands:
 +
rebuild    - build the specified SRPM(s) [default command]
 +
chroot      - run the specified command within the chroot
 +
shell      - run an interactive shell within specified chroot
 +
clean      - clean out the specified chroot
 +
init        - initialize the chroot, do not build anything
 +
installdeps - install build dependencies for a specified SRPM
 +
install    - install packages using yum
 +
 +
Options:
 +
--version            show program's version number and exit
 +
-h, --help            show this help message and exit
 +
-r CHROOT            chroot name/config file name default: default
 +
--no-clean            do not clean chroot before building
 +
--cleanup-after      Clean chroot after building. Use with --resultdir.
 +
Only active for 'rebuild'.
 +
--no-cleanup-after    Dont clean chroot after building. If automatic cleanup
 +
is enabled, use this to disable.
 +
--arch=ARCH          target build arch
 +
--resultdir=RESULTDIR
 +
path for resulting files to be put
 +
--uniqueext=UNIQUEEXT
 +
Arbitrary, unique extension to append to buildroot
 +
directory name
 +
--configdir=CONFIGDIR
 +
Change where config files are found
 +
--rpmbuild_timeout=RPMBUILD_TIMEOUT
 +
Fail build if rpmbuild takes longer than 'timeout'
 +
seconds
 +
--enable-plugin=ENABLED_PLUGINS
 +
Enable plugin. Currently-available plugins: ('ccache',
 +
'yum_cache', 'root_cache', 'bind_mount')
 +
--disable-plugin=DISABLED_PLUGINS
 +
Disable plugin. Currently-available plugins:
 +
('ccache', 'yum_cache', 'root_cache', 'bind_mount')
 +
</pre>
 +
 +
Наприклад, щоб перезібрати пакет:
 +
 +
* <code>mock rebuild -r fedora-devel-i386 /path/to/rpm</code>
 +
 +
Усі доступні цілі збірки можна переглянути в /etc/mock.  Якщо у вас встановлено пакунок bash-completion, то при натисненні клавіші tab він підставлятиме цілі замість вас.
 +
 +
== Проблеми ==
 +
Якщо ви знайшли помилку при роботі mock, будь ласка, повідомте про це на [https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?product=Fedora%20Hosted%20Projects&component=mock Bugzilla] , продукт "Fedora Hosted Projects", компонент mock ([https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?query_format=advanced&product=Fedora%20Hosted%20Projects&component=mock&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=MODIFIED&bug_status=ON_DEV&bug_status=ON_QA&bug_status=VERIFIED&bug_status=FAILS_QA&bug_status=RELEASE_PENDING&bug_status=POST Open Bugs]).
 +
 +
== Дивіться також ==
 +
 +
[[Extras/MockTricks]]  деякі корисні поради щодо застосування mock.<BR>
 +
[[Docs/Drafts/MockSetupUsingLocalMirror]]  налаштування локального дзеркала для використання програмою mock. <BR>
 +
[[Legacy/Mock]]  деякі корисні поради щодо збирання пакунків у старих версіях Fedora та Red Hat Linux.
 +
 +
[[Category:ukrainian]]

Revision as of 14:32, 30 July 2010

Mock

Mock створює chroot-оточення і будує в ньому пакунки. Його єдиною задачею є якісне наповнення цієї "пісочниці" і спроба зібрати в ній пакунок.

Статус

На даний момент mock задіяно у побудові всіх пакунків Fedora. Він використовується в Plague (<=FC-6) і Koji (>=F-7) для створення chroot-оточення і пакунків.

Звантаження

https://fedorahosted.org/mock/ містить усі найсвіжіші версії. Для встановлення можна скористатись командою "yum install mock".

Код в поточному стані можна знайти за адресою:

Використання mock в СКВ

Для запуску процесу збірки потрібно лише ввести 'make mockbuild'. Архітектура залежить від директорії, в якій було розпочато будування.

Питання безпеки

Користувач

Для процесу збірки рекомендується використовувати користувацький аккаунт відмінний від основного. Навряд чи ви зрадієте, якщо під час збирання пакунку користувач "випадково" отримає доступ до ваших GPG чи SSH ключів.

Щоб створити нового користувача і додати його в групу mock, виконайте команду:

  * adduser -m -G mock build 

Використання mock ненадійними користувачами

Зверніть увагу, що користувач в групі mock здатний отримати root-права на машині без введення пароля:

$ /usr/bin/mock --init -r fedora-10-i386
$ /usr/bin/mock --shell -r fedora-10-i386
mock-chroot> chmod u+s bin/bash
$ /var/lib/mock/fedora-10-i386/root/bin/bash -p
# cat /etc/shadow

Використання

Usage:
usage:
mock [options] {init|clean}
mock [options] [rebuild] /path/to/srpm(s)
mock [options] {shell|chroot} <cmd>
mock [options] installdeps {SRPM|RPM}
mock [options] install PACKAGE
commands:
rebuild   - build the specified SRPM(s) [default command] 
chroot   - run the specified command within the chroot
shell    - run an interactive shell within specified chroot
clean    - clean out the specified chroot
init    - initialize the chroot, do not build anything
installdeps - install build dependencies for a specified SRPM
install   - install packages using yum

Options:
--version       show program's version number and exit
-h, --help      show this help message and exit
-r CHROOT       chroot name/config file name default: default
--no-clean      do not clean chroot before building
--cleanup-after    Clean chroot after building. Use with --resultdir.
Only active for 'rebuild'.
--no-cleanup-after  Dont clean chroot after building. If automatic cleanup
is enabled, use this to disable.
--arch=ARCH      target build arch
--resultdir=RESULTDIR
path for resulting files to be put
--uniqueext=UNIQUEEXT
Arbitrary, unique extension to append to buildroot
directory name
--configdir=CONFIGDIR
Change where config files are found
--rpmbuild_timeout=RPMBUILD_TIMEOUT
Fail build if rpmbuild takes longer than 'timeout'
seconds
--enable-plugin=ENABLED_PLUGINS
Enable plugin. Currently-available plugins: ('ccache',
'yum_cache', 'root_cache', 'bind_mount')
--disable-plugin=DISABLED_PLUGINS
Disable plugin. Currently-available plugins:
('ccache', 'yum_cache', 'root_cache', 'bind_mount')

Наприклад, щоб перезібрати пакет:

 • mock rebuild -r fedora-devel-i386 /path/to/rpm

Усі доступні цілі збірки можна переглянути в /etc/mock. Якщо у вас встановлено пакунок bash-completion, то при натисненні клавіші tab він підставлятиме цілі замість вас.

Проблеми

Якщо ви знайшли помилку при роботі mock, будь ласка, повідомте про це на Bugzilla , продукт "Fedora Hosted Projects", компонент mock (Open Bugs).

Дивіться також

Extras/MockTricks деякі корисні поради щодо застосування mock.
Docs/Drafts/MockSetupUsingLocalMirror налаштування локального дзеркала для використання програмою mock.
Legacy/Mock деякі корисні поради щодо збирання пакунків у старих версіях Fedora та Red Hat Linux.