Skip to content
Start of main content

OS optimalizovaný pro kontejnery

Minimalistický OS s automatickými aktualizacemi. Škálovatelný a bezpečný.

Why Fedora CoreOS?

 • Založena na kontejnerech

  Optimální kontejnerový host nabízený za účelem běhu kontejnerizovaných aplikací.


 • Bezpečná

  Naším cílem je poskytovat nejlepší kontejnerový host pro běh pracovních zátěží bezpečně a ve škále.


 • Open-source Ekosystém

  Vše je podporováno zcela svobodným a open-source ekosystémem Fedory.


 • Otevřená pro každého

  CoreOS je momentálně k dispozici na několika platformách, s dalšími čekajícími v pořadí.


 • Minimální

  Obraz Fedora CoreOS je z návrhu minimální.


 • Pružná

  Množství podporovaných metod instalace.


Platforms Tested against CoreOS

Vyvinuto vámi

Projekt Fedora si představuje svět, kde má každý prospěch ze svobodného a open-source softwaru vytvořeného komunitami, které jsou nevylučující, vřelé a otevřeny novým myšlenkám.

Fedora CoreOS je vytvářena týmem z komunity Fedory pod názvem Pracovní skupina CoreOS. Skládá se z oficiálních členů, kteří mají rozhodovací pravomoc, a také dalších přispěvatelů. Více podrobností lze zjistit na stránkách Pracovní skupiny CoreOS.

 • Nahlaste a diskutujte problémy

  Procházet, nahlásit nebo diskutovat problémy s Fedorou CoreOS lze v systému hlášení Fedory CoreOS.


 • Chatujte s týmem

  Navštivte #fedora-coreos na irc.libera.chat.


 • Přidejte se do elektronické poštovní konference

  Přihlaste se do konference coreos-status@lists.fedoraproject.org a budou vám zasílány programy a zápisy z jednání.


 • Zúčastněte se jednání

  Otevřeno všem současným i potenciálním přispĕvatelům každou středu, od 11:00 hod severamerického východního (US Eastern) pásma, v místnosti #coreos:fedoraproject.org.


Zkuste ji hned.

Hned stáhnout