← Zpět na stránku "Získejte Fedoru" .

GPG klíče používané v projektu Fedora

Jak používá Fedora projekt GPG klíče k podpisu balíčků?

Každý stabilní RPM balíček, který je publikován v rámci Fedora projektu je podepsán GPG klíčem. Implicitně yum a jiné grafické nástroje pro update ověří tyto podpisy a odmítnou nainstalovat balíček, který není podepsán, nebo má špatný podpis. Vždy by jste měli ověřit podpis balíčku dříve,než jej nainstalujete. Tyto podpisy zaručují, že balíček, který se chystáte nainstalovat byl vytvořen v rámci Fedora projektu, a že nebyl změněn(náhodně nebo záměrně) žádným zrcadlem nebo webovou stránkou kterátento balíček poskytuje.

Balíčky, které mohou být staženy z buildsystému koji neobsahují podpisy, takže by jste je měli používat obezřetně. Obdobně anitestovací balíčky v Rawhide nemusí být nutně podepsány.

Import klíčů

Klíče jsou součástí balíčků fedora-release a můžete je nalézt v adresáři /etc/pki/rpm-gpg. Pozor ne všechny klíče, které jsou v tomto adresáři, jsou používané v projektu Fedora. Některé z nich jsou používané pro podepisování balíčků Red Hat Enterprise Linuxu, ale některé již také nemusí být používány. Pokud používáte balíčky Red Hat Enterprise Linuxu podívejte se na https://www.redhat.com/security/team/key.Klíče používané Fedorou jsou povoleny v konfiguraci yum repository a není tedy nutné je manuálně importovat do rpm databáze.

In addition to the fedora-release package and this web page, you can download the Fedora keys from a public key server, such as keys.gnupg.net.

Pro některá uložiště, jako například uložiště obshující stabilní a testovací balíky v implicitní konfiguraci, je yum schopen dohledat správný klíč k danému uložišti a požádá uživatele o potvrzení dříve než klíč importuje, pokud ovšem už není klíč importován v rpm databázi.

Vždy můžete importovat klíč do RPM databáze použitím následujícího příkazu:

rpm --import PUBKEY ...

Pro více informací si přečtěte rpm manuál.

Pokud chcete ověřit, že klíče nainstalované na vašem systému jsou shodnés klíči uvedenými zde, můžete použít GnuPG pro kontrolu otisků klíčů.Například:

$ gpg --quiet --with-fingerprint /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-11-primary
...
pub 4096R/D22E77F2 2009-01-19 Fedora (11) <fedora@fedoraproject.org>
   Key fingerprint = AEE4 0C04 E345 60A7 1F04 3D7C 1DC5 C758 D22E 77F2

Ověřování balíčků

Pokud používáte implicitní konfiguraci yumu, což je instalační nástroj ve stabilních verzích, tak je podpis každého balíčku ověřen dříve než je naistalován. Ověřování podpisu může být vypnuto globálně nebo pro konkrétní uložiště pomocí direktivygpgcheck. Nepřepisujte standartní nastavení této direktivy pokud k tomu nemáte opravdu dobrý důvod.

Nepoužíváte-li yum, pak můžete překontrolovat podpisy balíčků pomocínásledujícího příkazu

rpm {-K|--checksig} PACKAGE_FILE ...

Aktuálně používané klíče

RPM-GPG-KEY-fedora-20-primary

pub  4096R/246110C1 2013-05-16
   Key fingerprint = C7C9 A9C8 9153 F201 83CE 7CBA 2EB1 61FA 2461 10C1
uid         Fedora (20) <fedora@fedoraproject.org>

RPM-GPG-KEY-fedora-20-secondary

pub  4096R/EFE550F5 2013-08-30
   Key fingerprint = FF64 B402 53FA 5A58 B250 6827 DBEA E2E4 EFE5 50F5
uid         Fedora Secondary (20) <fedora@fedoraproject.org>

RPM-GPG-KEY-fedora-19-primary

pub  4096R/FB4B18E6 2012-12-01
   Key fingerprint = CA81 B2C8 5E4F 4D4A 1A3F 7234 0747 7E65 FB4B 18E6
uid         Fedora (19) <fedora@fedoraproject.org>

RPM-GPG-KEY-fedora-19-secondary

pub  4096R/BA094068 2012-12-20
   Key fingerprint = E6B0 488A 1773 8126 A310 7577 0562 EB6F BA09 4068
uid         Fedora Secondary (19) <fedora@fedoraproject.org>

RPM-GPG-KEY-fedora-18-primary

pub  4096R/DE7F38BD 2012-08-06
   Key fingerprint = 7EFB 8811 DD11 E380 B679 FCED FF01 125C DE7F 38BD
uid         Fedora (18) <fedora@fedoraproject.org>

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-18-secondary

pub  4096R/A4D647E9 2012-08-06
   Key fingerprint = 62D6 986A 2639 CF2E 3790 EE45 68DC D160 A4D6 47E9
uid         Fedora Secondary Arch (18) <fedora@fedoraproject.org>

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-EPEL-6

pub  4096R/0608B895 2010-04-23
   Key fingerprint = 8C3B E96A F230 9184 DA5C 0DAE 3B49 DF2A 0608 B895
uid         EPEL (6) <epel@fedoraproject.org>

RPM-GPG-KEY-EPEL

pub  1024D/217521F6 2007-03-02 [expires: 2017-02-27]
   Key fingerprint = B940 BE07 7D71 0A28 7D7F 2DD1 119C C036 2175 21F6
uid         Fedora EPEL <epel@fedoraproject.org>
sub  2048g/B6610DAF 2007-03-02 [expires: 2017-02-27]

Zastaralé klíče

RPM-GPG-KEY-fedora

pub  1024D/4F2A6FD2 2003-10-27
   Key fingerprint = CAB4 4B99 6F27 744E 8612 7CDF B442 69D0 4F2A 6FD2
uid         Fedora Project <fedora@redhat.com>
sub  1024g/FB939E34 2003-10-27

 • Fedora Core (verze 6 a starší)
 • Fedora (verze 7, 8 a 9)
 • Vydání (GA) a aktualizace

Balíčky na instalačních médiích jsou podepsány těmito klíči. Relevantní yum uložiště jsou fedora, fedora-updates pro Fedoru 7-9, a core a core-updates pro Fedora Core (verze 6 a starší). Pro více informací proč je tento klíč zastaralý vizhttp://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html.

Cesta: /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

RPM-GPG-KEY-fedora-test

pub  1024D/30C9ECF8 2003-10-27
   Key fingerprint = 3166 C14A AE72 30D9 3B7A B2F6 DA84 CBD4 30C9 ECF8
uid         Fedora Project (Test Software) <rawhide@redhat.com>

 • Fedora (verze 7 a novější) testovací aktualizace

Pokud se podílíte na testování balíčků, toto je klíč, který budete používatpro ověření testovacích balíčků. Tento klíč podepisuje balíky, které jsouve fedora-testing uložišti. Pro více informací pročje tento klíč zastaralý viz http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html.

Cesta: /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test

RPM-GPG-KEY-fedora-8-and-9-primary

pub  1024D/6DF2196F 2008-08-27
   Key fingerprint = 4FFF 1F04 010D EDCA E203 591D 62AE C3DC 6DF2 196F
uid         Fedora (8 and 9) <fedora@fedoraproject.org>
sub  4096g/9E198F60 2008-08-27

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-test-8-and-9-primary

pub  1024D/DF9B0AE9 2008-08-27
   Key fingerprint = C0E7 128E 9072 96CA AE31 78A2 8E69 3B4D DF9B 0AE9
uid         Fedora (8 and 9 testing) <fedora@fedoraproject.org>
sub  4096g/80E34F98 2008-08-27

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-10-primary

pub  1024D/4EBFC273 2008-08-27
   Key fingerprint = 61A8 ABE0 91FF 9FBB F4B0 7709 BF22 6FCC 4EBF C273
uid         Fedora (10) <fedora@fedoraproject.org>
sub  4096g/C1527A5F 2008-08-27

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-test-10-primary

pub  1024D/0B86274E 2008-08-27
   Key fingerprint = C561 3076 7487 7FDF A36D CA38 92A1 023D 0B86 274E
uid         Fedora (10 testing) <fedora@fedoraproject.org>
sub  4096g/7645A8D9 2008-08-27

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-11-primary

pub  4096R/D22E77F2 2009-01-19
   Key fingerprint = AEE4 0C04 E345 60A7 1F04 3D7C 1DC5 C758 D22E 77F2
uid         Fedora (11) <fedora@fedoraproject.org>

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-12-primary

pub  4096R/57BBCCBA 2009-07-29
   Key fingerprint = 6BF1 78D2 8A78 9C74 AC0D C63B 9D1C C348 57BB CCBA
uid         Fedora (12) <fedora@fedoraproject.org>

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-13-primary

pub  4096R/E8E40FDE 2010-01-19
   Key fingerprint = 8E5F 73FF 2A18 1765 4D35 8FCA 7EDC 6AD6 E8E4 0FDE
uid         Fedora (13) <fedora@fedoraproject.org>

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-14-primary

pub  4096R/97A1071F 2010-07-23
   Key fingerprint = 235C 2936 B4B7 0E61 B373 A020 421C ADDB 97A1 071F
uid         Fedora (14) <fedora@fedoraproject.org>

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-14-s390x

pub  1024D/FDB36B03 2010-12-23
   Key fingerprint = CAF6 47A6 9736 3AB6 D91F 68DF 3E72 9CA7 FDB3 6B03
uid         Fedora (14-s390x) <fedora@fedoraproject.org>
sub  2048g/E363096B 2010-12-23

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-15-primary

pub  4096R/069C8460 2011-02-07
   Key fingerprint = 25DB B54B DED7 0987 F4C1 0042 B4EB F579 069C 8460
uid         Fedora (15) <fedora@fedoraproject.org>

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-16-primary

pub  4096R/A82BA4B7 2011-07-25
   Key fingerprint = 05A9 12AC 7045 7C3D BC82 D352 067F 00B6 A82B A4B7
uid         Fedora (16) <fedora@fedoraproject.org>

RPM-GPG-KEY-fedora-16-secondary

pub  4096R/10D90A9E 2011-08-03
   Key fingerprint = 7EF8 DA0A F3C7 D285 C298 8375 77D3 A304 10D9 0A9E
uid         Fedora Secondary (16) <fedora@fedoraproject.org>
sub  4096g/8F77BDC3 2011-08-03

RPM-GPG-KEY-fedora-17-primary

pub  4096R/1ACA3465 2012-01-10
   Key fingerprint = CAC4 3FB7 74A4 A673 D81C 5DE7 50E9 4C99 1ACA 3465
uid         Fedora (17) <fedora@fedoraproject.org>

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-17-secondary

pub  4096R/F8DF67E6 2012-01-10
   Key fingerprint = 2086 1F88 B77B EEC8 5CBC 1069 ED85 FCE3 F8DF 67E6
uid         Fedora Secondary Arch (17) <fedora@fedoraproject.org>

Získejte ji z Fedora Projectu

RPM-GPG-KEY-fedora-extras

pub  1024D/1AC70CE6 2004-12-14
   Key fingerprint = 5389 DD00 C5BC 5168 12B4 3272 82ED 9504 1AC7 0CE6
uid         Fedora Project <fedora-extras@fedoraproject.org>
uid         Fedora Pre Extras Release <pre-extras@fedoraproject.org>
uid         Fedora Project <fedora-extras@redhat.com>
sub  1024g/4E1A9D43 2004-12-14

Pokud používáte Fedora Extras společně s Fedorou 6, použijte tento balíček z extras uložiště. Tento klíč nebude nadále používán po skončení podpory Fedora Core 6 a Extras (7. prosince 2007). Tento klíč není součástí balíku fedora-release ve Fedoře 7 a pozdějších vydáních.

Cesta: /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

RPM-GPG-KEY-legacy

pub  1024D/731002FA 2004-01-19
   Key fingerprint = D66D 121F 9784 5E7B 2757 8C46 108C 4512 7310 02FA
uid         Fedora Legacy (http://www.fedoralegacy.org) <secnotice@fedoralegacy.org>
sub  2048g/D12E351D 2004-01-19

 • Fedora Legacy

Tento klíč byl používán pro balíky, které byly vydány projektem Fedora Legacy k aktualizaci vydání, jejichž oficiální podpora jiz skončila. Fedora Legacy projekt již nadále neexistuje, takže tento klíč již nadále nebude používánk podpisu balíčků. Tento klíč není součásti balíku fedora-release ve Fedoře 7 a pozdějších vydáních.

← Zpět na stránku "Získejte Fedoru" .