Skip to content
Start of main content

Fedora vás ponechává v bezpečí

Naučte se, jak si ověřit váš stažený soubor

Ověřte si stažený soubor

Až si obraz stáhnete, ověřte si jeho bezpečnost a neporušenost.

Výpočtem kontrolního součtu obrazu na svém počítači a jeho porovnání s původním kontrolním součtem lze ověřit, že obraz nebyl pozměněn nebo poškozen. Obrazy jsou rovněž podepsány podpisy gpg s klíči Fedory, aby bylo možno prokázat jejich neporušenost.

Klepněte na tlačítko ověřit a zobrazí se vám pokyny odpovídající vámi staženému souboru.

Ověřit se soubory CHECKSUM

Je-li součástí vašeho stažení i soubor kontrolního součtu CHECKSUM, postupujte podle těchto jednoduchých kroků, kterými si ověříte, že stažený obraz je bezpečný a neporušený.

 • Naimportujte si klíč(-e) GPG Fedory

  curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
 • Zobrazte seznam klíčů GPG Fedory

  gpg --with-fingerprint --show-keys --keyid-format long fedora.gpg

  Podrobnosti klíče(-ů) GPG lze ověřit níže.

 • Ověřte si, že soubor kontrolního součtu je platný

  gpgv --keyring ./fedora.gpg *-CHECKSUM
 • Ověřte, že se kontrolní součet shoduje

  sha256sum -c *-CHECKSUM

Uvede-li výstup, že soubor je platný, je již připraven k použití!

Podpisové klíče balíčků

Zjistěte si, jak Fedora využívá podpisy balíčků, aby vás pomohla ochránit.

Každý stabilní balíček RPM zveřejněný Projektem Fedora je opatřen podpisem GPG. Standardně jsou tyto podpisy ověřovány dnf a grafickými aktualizačními nástroji, které odmítnou nainstalovat balíčky, které nejsou podepsány nebo jejich podpis je vadný. Měli byste vždy ověřit podpis balíčku před jeho instalací. Účelem podpisů je poskytnout jistotu, že instalované balíčky jsou tím, co bylo vytvořeno Projektem Fedora a nebylo pozměněno (omylem či záměrně) žádným zrcadlem nebo webovou stránkou, která balíček poskytuje.

Současné klíče GPG

Fedora Rawhide

id: rsa4096/A15B79CC 2023-01-24

Fingerprint: 115DF9AEF857853EE8445D0A0727707EA15B79CC

DNS OpenPGPKey: 4d0cd6e4349d5979387749daf5995f20d0de7f7b2fdfdc76d7eb21a1._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 39

id: rsa4096/18B8E74C 2022-08-09

Fingerprint: E8F23996F23218640CB44CBE75CF5AC418B8E74C

DNS OpenPGPKey: 48cb71516f035e33db6249d81d145d8b9198da654fbfbcf16c06104d._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 38

id: rsa4096/EB10B464 2022-02-08

Fingerprint: 6A51BBABBA3D5467B6171221809A8D7CEB10B464

DNS OpenPGPKey: 490cba59bda7a7f15781835ffff717f123dd00297312f7a03b74b9a7._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 37

id: rsa4096/5323552A 2021-08-10

Fingerprint: ACB5EE4E831C74BB7C168D27F55AD3FB5323552A

DNS OpenPGPKey: 5dde64bce74cf052cba5361957e81b0fe47a044c63d2a7315cdac7cd._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 36

id: rsa4096/38AB71F4 2021-02-10

Fingerprint: 53DED2CB922D8B8D9E63FD18999F7CBF38AB71F4

DNS OpenPGPKey: 6e5f831105b72f261abfc06974c08b4ed718c650447d0b309b8658dd._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 35

id: rsa4096/9867C58F 2021-02-04

Fingerprint: 787EA6AE1147EEE56C40B30CDB4639719867C58F

DNS OpenPGPKey: e27f1efe21ae589b7796e61af3ac4a4c1c2428615daca70d8f1c9e96._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora IOT

id: rsa4096/DBBDCF7C 2018-11-13

Fingerprint: C2A3FA9DC67F68B98BB543F47BB90722DBBDCF7C

DNS OpenPGPKey: 8b6135462c1d8c1a927b1a9eb1f47c2c1cde3429ae60ccd630d057ac._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 9

id: rsa4096/3228467C 2021-09-07

Fingerprint: FF8AD1344597106ECE813B918A3872BF3228467C

DNS OpenPGPKey: 1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 8

id: rsa4096/2F86D6A1 2019-06-05

Fingerprint: 94E279EB8D8F25B21810ADF121EA45AB2F86D6A1

DNS OpenPGPKey: 1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 7

id: rsa4096/352C64E5 2013-12-16

Fingerprint: 91E97D7C4A5E96F17F3E888F6A2FAEA2352C64E5

DNS OpenPGPKey: 1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

Zastaralé klíče GPG

Objevili jste bezpečnostní chybu?

Prosíme, věnujte nám chvilku a dejte nám vědět. Jak? Naleznete na naší wiki stránkce.