Skip to main content Start of main content

Komunitní serverový OS

Provozujte serverové zátěže na holém železe nebo virtuálním stroji s nejnovějšími open-source technologiemi pečlivě zvolenými komunitou Fedory

Vlastnosti pro každého

Nejnovější technologie

Provozujte virtuální stroje a kontejnery s libvirt a podman nebo sestavte úžasné aplikace nad WildFly

Rozumné výchozí hodnoty

Nasaďte server rychle s potřebnými nástroji, abyste zvládli pracovní zátěž

Stabilní ekosystém

Umožní rozličné pracovní vytížení serveru

Cockpit

Vestavěný nástroj pro vzdálenou správu serveru je připraven od prvního spuštění

Od datového centra po vaše Raspberry Pi

Uspokojí potřeby malých až středních podniků, domácích laboratoří a podnikových pracovních zátěží

Vyvinuto vámi

Projekt Fedora si představuje svět, kde má každý prospěch ze svobodného a open-source softwaru vytvořeného komunitami, které jsou nevylučující, vřelé a otevřeny novým myšlenkám. Fedora Server je vytvářena týmem z komunity Fedory pod názvem Pracovní skupina Server. Skládá se z oficiálních členů, kteří mají rozhodovací pravomoc, a také dalších přispěvatelů. Více podrobností lze zjistit na stránkách Pracovní skupiny Server.

Zkuste ji hned.

Hned stáhnout