Skip to content
Start of main content

Contributing

Join a community of users and contributors focused on Fedora Silverblue.

Fedora Silverblue is a community-driven project seeking contributions from folks with any skillset. From documentation writing, to beta testing, to helping others by answering questions, there are plenty of ways to get involved and help shape the future of Silverblue!

Komunikační kanály

Fórum

The Fedora Silverblue tag on Fedora's Discourse-based discussion forum is a great place to connect with other Fedora Silverblue users and contributors.

Chat

You can chat with the Fedora Silverblue community via either Matrix or IRC: #silverblue:fedoraproject.org on Matrix or #silverblue on irc.libera.chat.

Způsoby jak se zapojit

Developers

Fedora Silverblue is powered by some amazing open-source projects, including ostree, rpm-ostree, and flatpak. If you are a developer, consider helping out with one of these projects.

Writers

Fedora Silverblue utilizes interesting, cutting-edge technology, and we need to tell more people about it! If you're a keen writer, contributing to the Fedora Silverblue documentation will help others learn how their system works, and all the cool things they can do with it.

Testers

Found something that isn't quite right? Want to propose a change to the way Silverblue works? We want to hear from you! Head over to the Fedora Silverblue issue tracker and let us know.

Události

Fedora pořádá během roku akce, kterých se můžete zúčastnit, osobně i virtuálně, abyste se o Fedoře Workstation dozvěděli více a také se setkali s dalšími uživateli a přispěvateli.

Každoroční konference Projektu Fedora

Flock je výroční vícedenní konference Projektu Fedora s osobní účastí, jež se zaměřuje na naše přispěvatele. Zpravidla alternuje mezi Evropou a Severní Amerikou. Konference poskytuje prostor pro osobní setkávání a debaty. Je také místem oslav naší komunity.

Flock se běžně koná v srpnu.

Virtuální konference Projektu Fedora

Nest je náš domácí, virtuální Flock, který se koná od celosvětového propuknutí COVID-19. Koná se po 3 dny a zahrnuje přednášky, workshopy, hackfesty a společenské akce.

Celosvětová a místní setkání Fedory

Hatch je série malých, osobních celosvětových setkání organizovaných několik týdnů před konferencí Flock / Nest, které umožňují místním Fedořanům se vzájemně setkat.

Časopis Fedora Magazine jsou webové stránky, které obsahují propagační články a krátké průvodce, kterými přispěla komunita, o svobodném/libre a open-source softwaru, který běží nebo funguje s operačním systémem Fedora Linux.

Komunitní blog poskytuje pro členy komunity jednotný zdroj důležitých zpráv, novinek a informací o Fedoře, které lze sdílet s ostatními z komunity Projektu.