Skip to main content Start of main content

Sponzoři Fedory

Projekt Fedora je hrdý, že ho sponzorují následující organizace.

Red Hat, Inc. je hlavní sponzor Projektu Fedora. Red Hat poskytuje Projektu Fedora širokou škálu zdrojů, včetně podpory zaměstnanců na plný úvazek, infrastruktury, hardwaru a vysokorychlostního připojení, financování akcí a právní podpory.

Projekt Fedora rovněž děkuje následujícím sponzorům za poskytnutí podstatné podpory.

Máte zájem o sponzorování něčeho pro Fedoru?

Přejete-li si sponzorovat naší konferenci Flock to Fedora viz prospekt nebo email sponsors@fedoraproject.org.

Zrcadlení našich repozitářů viz stránka Zrcadlení, popř. kontaktujte Infrastrukturní tým.