Skip to main content Start of main content

Fedora-sponsorit

Fedora-projekti on ylpeä saadessaan seuraavat organisaatiot sponsoreikseen.

Red Hat, Inc. on Fedora-projektin ensisijainen sponsori. Red Hat tarjoaa Fedora-projektille lukuisia eri resursseja, kuten vakituisten työntekijöiden tukea, infrastruktuuriin tarvittavaa laitteistoa ja verkkoyhteyksiä, tapahtumien rahoitusta ja lainopillista neuvontaa.

Fedora-projekti on kiitollinen seuraavien sponsorien huomattavasta tuesta.

Oletko kiinnostunut sponsoroimaan jotain Fedoralle?

Jos haluat sponsoroida Flock to Fedora -konferenssiamme, katso esite tai lähetä sähköpostia sponsors@fedoraproject.org.

Jos haluat peilata repot, katso peilaussivu tai ota yhteyttä [infrastruktuuritiimiin](https://docs.fedoraproject.org/en-US/infra/ #_kommunikointi).