Skip to main content Start of main content

Gemeenschap

Sluit je aan bij een gemeenschap van gebruikers en bijdragers die zich richten op Fedora Workstation.

Fedora Workstation is gemaakt door een team in de Fedora Project-gemeenschap genaamd de Workstation Working Group. Het bestaat uit officiële leden die beslissingsbevoegdheid hebben, evenals andere contribuanten. Lees meer over deze groep en hoe je erbij betrokken kunt raken op de Workstation Working Group website.

Communicatiekanalen

Forum

Het discussieforum van Fedora is zeer geschikt om in contact te komen met andere gebruikers en bijdragers van Fedora Workstation. Gebruik daarvoor het label Fedora Workstation.

Chatten

U kunt chatten met de Fedora Workstation Working Group via Matrix of IRC: #workstation:fedoraproject.org voor Matrix en #fedora-workstation op irc.libera.chat voor IRC.

Mailinglist

De Fedora Workstation Working Group verzendt de agenda's en de notulen van zijn vergaderingen. Daarvoor, en voor de vergaderingen zelf, wordt het e-mailadres desktop@lists.fedoraproject.org gebruikt.

Manieren om deel te nemen

Meld & bespreek problemen

Je kunt problemen met Fedora Workstation bekijken, melden en bespreken met het foutenbeheerprogramma van Fedora Workstation.

Woon een bijeenkomst bij

Workstation Working Group meetings are open to all current and potential contributors every Tuesday at 15:00 UTC in https://meet.opensuse.org​/FedoraWorkstationWG (see fedocal→workstation for updates).

Evenementen

Fedora heeft evenementen verspreid over het jaar die u kunt bijwonen, in persoon of virtueel, zowel om Fedora Workstation beter te leren kennen als om andere gebruikers en bijdragers te ontmoeten.

De jaarlijkse conferentie van het Fedora project

Flock is de jaarlijkse conferentie van het Fedora Project. Zij duurt enkele dagen en richt zich op onze bijdragers. De conferentie wordt meestal afwisselend in Europa en Noord Amerika georganiseerd. Zij geeft de gelegenheid tot echte persoonlijke ontmoetingen en gesprekken. De conferentie viert ook onze gemeenschap.

Flock vindt meestal plaats in augustus.

De virtuele conferentie van het Fedora project

Nest is onze virtuele Flock sinds de uitbraak van COVID-19. De conferentie duurt drie dagen en omvat voordrachten, workshops, programmeersessies en sociale evenementen.

Mondiale en regionale bijeenkomsten

Hatch is een serie van kleinschalige bijeenkomsten in de weken voorafgaand aan de Flock/Nest conferentie. Op deze bijeenkomsten kunnen de bijdragers van Fedora die bij elkaar in de buurt wonen elkaar reeds ontmoeten.

Feesten ter gelegenheid van het uitbrengen van een nieuwe versie van Fedora Linux

Twee keer per jaar, in samenhang met het uitbrengen van een nieuwe versie van Fedora Linux, geven we verspreid over de wereld virtuele feesten. Deze feesten zijn meestal kleine conferenties die anderhalve dag duren en die lezingen en sociale evenementen omvatten.

Fedora Magazine is een website die plaats geeft aan promotionele artikelen en aan korte handleidingen die werden geschreven door de gemeenschap en die gaan over vrije- en open-source-software die wordt uitgevoerd of werkt met het besturingssysteem Fedora Linux.

De Community Blog is een platform om nieuws en informatie over Fedora met anderen in de projectgemeenschap te delen.