Skip to main content Start of main content

Atomiske skrivebord for Fedora

Finn eit Fedora atomic-skrivebord for å forbetra opplevinga di! Du finn dei nyaste versjonane av atomskriveborda våre her.

Siste utgjeving

40

Fedora Silverblue is an atomic desktop operating system aimed at good support for container-focused workflows.

Fedora Kinoite is an atomic KDE Plasma-based desktop.

Fedora Sway Atomic is an atomic Sway-based desktop.

Fedora Budgie Atomic ships the popular Budgie desktop environment in an atomic fashion.