Skip to main content Start of main content

Last ned Fedora Cloud 40

Last ned den nyaste versjonen av Fedora Cloud Edition for arkitekturen din her.

LANSERINGSDATO: tysdag 23. april 2024

For Intel og AMD x86_64 system

Fedora Cloud Base 40Rawraw.xz

Fedora Cloud Base 40Azurevhd.xz

Fedora Cloud Base 40QEMUqcow2

Fedora Cloud Base UKI 40QEMUqcow2

Fedora Cloud Base 40Vagrant VirtualBoxvagrant-virtualbox.box

Fedora Cloud Base 40Vagrant libvirtvagrant-libvirt.box

For ARM® aarch64 system

Fedora Cloud Base 40Rawraw.xz

Fedora Cloud Base 40Azurevhd.xz

Fedora Cloud Base 40QEMUqcow2

Fedora Cloud Base UKI 40QEMUqcow2

Fedora Cloud Base 40Vagrant libvirtvagrant-libvirt.box

For Power ppc64le system

Fedora Cloud Base 40QEMUqcow2

For IBM s390x zSystem

Fedora Cloud Base 40QEMUqcow2

Lansering på offentlege skyplattformer

Start Fedora Cloud-instansar på offentlege skyplattformer.

x86_64-baserte instansar

Fedora Cloud 40AWS

Fedora Cloud 40Azure

ARM® aarch64-baserte instansar

Fedora Cloud 40AWS

Fedora Cloud 40Azure

Me tek tryggleik seriøst

Når du har lasta ned eit bilete, hugs å stadfesta det for både tryggleik og integritet.

Ved å berekna sjekksummen til avbildinga på di eiga datamaskin og samanlikna ho med den opphavlege sjekksummen, kan du kontrollera at avbildinga ikkje har vorte tukla med eller øydelagt. Avbildingar er ogso gpg-signert med Fedora-nyklar for å demonstrera integriteten deira.

Klikk knappen for å få skreddarsydde instruksjonar for nedlastinga di.

Vert ein Fedora-bidragsytar

Når du har installert Fedora og er i gang, kvifor ikkje vert med og bidra i eit av nettfellesskapa våre?

Offisielt støtta Fedora-fellesskapsområde

Fellesskapsvedlikehaldne område

Ved å klikka på og lasta ned Fedora, samtykkjer du i å overhalda Fedoras retningslinjer for eksportkontroll.