Skip to content
Start of main content

Fedora zapewnia ci bezpieczeństwo

Dowiedz się, jak weryfikować pobrane pliki

Zweryfikuj swój pobrany plik

Po pobraniu obrazu sprawdź jego bezpieczeństwo i integralność.

Poprzez obliczenie sumy kontrolnej obrazu, na swoim komputerze i porównaniu jej do oryginalnej sumy kontrolnej, możesz sprawdzić czy obraz nie został zmieniony lub uszkodzony. Obrazy są również podpisane kluczem gpg Fedory w celu poświadczenia integralności.

Kliknij przycisk weryfikacji , aby uzyskać instrukcje dostosowane do pobierania.

Sprawdź z pomocą plików z sumą kontrolną

Jeśli pobrany plik zawiera plik z sumą kontrolną, wykonaj te proste czynności, aby zweryfikować obraz pod kątem bezpieczeństwa i integralności.

 • Zaimportuj klucz(e) GPG Fedory

  curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
 • Lista kluczy GPG Fedory

  gpg --with-fingerprint --show-keys --keyid-format long fedora.gpg

  Możesz zweryfikować cechy klucz(-a/-y) GPG poniżej.

 • Sprawdź czy SUMA KONTROLNA pliku jest poprawna

  gpgv --keyring ./fedora.gpg *-CHECKSUM
 • Sprawdź czy suma kontrolna się zgadza

  sha256sum -c *-CHECKSUM

Jeżeli suma jest poprawna, plik można użyć!

Klucze do podpisywania pakietów

Dowiedz się, jak Fedora używa podpisywania pakietów, aby pomóc Cię chronić.

Każdy stabilny pakiet RPM opublikowany przez projekt Fedora jest podpisany podpisem GPG. Domyślnie dnf i graficzne narzędzia aktualizacyjne zweryfikują te podpisy i odmówią instalacji pakietów, które nie są podpisane lub mają złe podpisy. Zawsze należy zweryfikować podpis pakietu przed jego zainstalowaniem. Podpisy te zapewniają, że pakiety, które instalujesz, zostały stworzone przez projekt Fedora i nie zostały zmienione (przypadkowo lub złośliwie) przez serwer lustrzany lub stronę internetową, która dostarcza pakiety.

Aktualne klucze GPG

Fedora Rawhide

id: rsa4096/A15B79CC 2023-01-24

Fingerprint: 115DF9AEF857853EE8445D0A0727707EA15B79CC

DNS OpenPGPKey: 4d0cd6e4349d5979387749daf5995f20d0de7f7b2fdfdc76d7eb21a1._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 39

id: rsa4096/18B8E74C 2022-08-09

Fingerprint: E8F23996F23218640CB44CBE75CF5AC418B8E74C

DNS OpenPGPKey: 48cb71516f035e33db6249d81d145d8b9198da654fbfbcf16c06104d._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 38

id: rsa4096/EB10B464 2022-02-08

Fingerprint: 6A51BBABBA3D5467B6171221809A8D7CEB10B464

DNS OpenPGPKey: 490cba59bda7a7f15781835ffff717f123dd00297312f7a03b74b9a7._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 37

id: rsa4096/5323552A 2021-08-10

Fingerprint: ACB5EE4E831C74BB7C168D27F55AD3FB5323552A

DNS OpenPGPKey: 5dde64bce74cf052cba5361957e81b0fe47a044c63d2a7315cdac7cd._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 36

id: rsa4096/38AB71F4 2021-02-10

Fingerprint: 53DED2CB922D8B8D9E63FD18999F7CBF38AB71F4

DNS OpenPGPKey: 6e5f831105b72f261abfc06974c08b4ed718c650447d0b309b8658dd._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 35

id: rsa4096/9867C58F 2021-02-04

Fingerprint: 787EA6AE1147EEE56C40B30CDB4639719867C58F

DNS OpenPGPKey: e27f1efe21ae589b7796e61af3ac4a4c1c2428615daca70d8f1c9e96._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora IOT

id: rsa4096/DBBDCF7C 2018-11-13

Fingerprint: C2A3FA9DC67F68B98BB543F47BB90722DBBDCF7C

DNS OpenPGPKey: 8b6135462c1d8c1a927b1a9eb1f47c2c1cde3429ae60ccd630d057ac._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 9

id: rsa4096/3228467C 2021-09-07

Fingerprint: FF8AD1344597106ECE813B918A3872BF3228467C

DNS OpenPGPKey: 1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 8

id: rsa4096/2F86D6A1 2019-06-05

Fingerprint: 94E279EB8D8F25B21810ADF121EA45AB2F86D6A1

DNS OpenPGPKey: 1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 7

id: rsa4096/352C64E5 2013-12-16

Fingerprint: 91E97D7C4A5E96F17F3E888F6A2FAEA2352C64E5

DNS OpenPGPKey: 1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

Przestarzałe klucze GPG

Znalazłeś błąd dotyczący bezpieczeństwa?

Poświęć chwilę i daj nam znać. Dowiedz się, jak to zrobić na naszej stronie wiki.