Skip to main content Start of main content

Obraz Fedora Sway

The Fedora Sway Spin provides the popular Sway tiling window manager. It makes Sway accessible and appealing to both novices and advanced users who prefer not to use a mouse, touchpad, or other pointing device to interact with their environment. Featuring lightweight applications for web browsing, text editing, and media playback, the Fedora Sway Spin offers a complete experience with a minimalist user interface.

Przechodzenie do trybu online

Firefox

Popularna i bezpłatna przeglądarka internetowa wspierana przez Mozillę, organizację non-profit zajmującą się prywatnością w Internecie.

Aplet Network Managera

Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać połączenie z routerem bezprzewodowej sieci LAN lub z Internetem za pośrednictwem wielu obsługiwanych mobilnych kart 3G.

nmcli

Aplikacja konsolowa do sterowania konfiguracją NetworkManager. Daje ci moc apletu NM, ale w terminalu.

Konfiguracja

foot

Foot to szybki, lekki i minimalistyczny emulator terminala wspierający Wayland.

light

light pobiera i ustawia jasność podświetlenia ekranu w systemie Linux.

imv

Imv to przeglądarka obrazów działająca w terminalu przeznaczona do użytku z kafelkowymi menedżerami okien.

Narzędzia

sway lock

Prosta blokada ekranu.

waybar

Wysoce konfigurowalny panel Wayland dla kompozytorów opartych na Sway i Wlroots.

rofi

Przełącznik okien, program uruchamiający aplikacje i zamiennik menu.

dunst

Wysoce konfigurowalny i lekki demon powiadomień.

kanshi

Narzędzie do konfiguracji wyświetlania dynamicznego.

Thunar

Menedżer plików dla Linuksa i innych systemów uniksopodobnych.

Wypróbuj teraz.

Pobierz teraz