Skip to main content Start of main content

Sponsorzy Fedory

Projekt Fedora jest dumny z następujących organizacji jako sponsorów.

Red Hat, Inc. jest głównym sponsorem projektu Fedora. Red Hat zapewnia projektowi Fedora szeroką gamę zasobów, w tym pełnoetatowe wsparcie dla pracowników, infrastrukturę, sprzęt i przepustowość, finansowanie wydarzeń i porady prawne.

Projekt Fedora jest również wdzięczny następującym sponsorom za zapewnienie znaczącego wsparcia.

Chcesz zasponsorować coś dla Fedory?

Aby sponsorować naszą konferencję Flock to Fedora, zobacz prospekt lub wyślij e-mail do sponsors@fedoraproject.org.

Aby wykonać kopię lustrzaną repozytoriów, zobacz Mirroring page lub skontaktuj się z [zespołem ds. infrastruktury](https://docs.fedoraproject.org/en-US/infra/ #_przyległy).