Skip to main content Start of main content

Федора вас чува

Сазнајте како да проверите ваша преузимања

Проверите ваше преузимање

Када будете преузели слику, обавезно је верификујте због интегритета и безбедности.

Рачунањем контролног броја слике на вашем рачунару и упоређујући га са оригиналним контролним бројем, можете проверити да слика није мењана или оштећена. Слике су такође потписане Федориним ГПГ кључевима како би показале интегритет.

Кликните на дугме да бисте погледали инструкције скројене за ваше преузимање.

Провера са CHECKSUM датотекама контролног броја

Ако ваше преузимање долази са CHECKSUM датотеком контролног броја, пратите ове једноставне кораке да проверите вашу слику зарад сигурности и интегритета.

 • Увезите Федорине GPG кључ(еве)

  curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
 • Списак Федориних GPG кључева

  gpg --with-fingerprint --show-keys --keyid-format long fedora.gpg

  Испод можете проверити детаље GPG кључ(ев)а.

 • Проверите да ли је CHECKSUM датотека контролног броја исправна

  gpgv --keyring ./fedora.gpg *-CHECKSUM
 • Проверите да ли је контролни број одговарајући

  sha256sum -c *-CHECKSUM

Ако излаз показује да је датотека исправна, онда је спремна за употребу!

Кључеви за потписивање пакета

Сазнајте како Федора користи потписивање пакета у циљу ваше заштите.

Сваки стабилни RPM пакет објављен од стране Федора Пројекта је потписан GPG кључем. Подразумевано, dnf и графички алати за ажурирање ће проверити ове потписе и спречити инсталацију пакета који нису потписани или имају погрешне потписе. Пре инсталације увек проверите потписе пакета. Ови потписи потврђују да су пакети које инсталирате заиста производ Федора Пројекта и нису били измењени (грешком или намерно) од стране интернет странице или реплика које пружају пакете.

Актуелни GPG кључеви

Fedora Rawhide

id:rsa4096/A15B79CC 2023-01-24
Fingerprint:
115DF9AEF857853EE8445D0A0727707EA15B79CC115D F9AE F857 853E E844 5D0A 0727 707E A15B 79CC
DNS OpenPGPKey:4d0cd6e4349d5979387749daf5995f20d0de7f7b2fdfdc76d7eb21a1._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 39

id:rsa4096/18B8E74C 2022-08-09
Fingerprint:
E8F23996F23218640CB44CBE75CF5AC418B8E74CE8F2 3996 F232 1864 0CB4 4CBE 75CF 5AC4 18B8 E74C
DNS OpenPGPKey:48cb71516f035e33db6249d81d145d8b9198da654fbfbcf16c06104d._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 38

id:rsa4096/EB10B464 2022-02-08
Fingerprint:
6A51BBABBA3D5467B6171221809A8D7CEB10B4646A51 BBAB BA3D 5467 B617 1221 809A 8D7C EB10 B464
DNS OpenPGPKey:490cba59bda7a7f15781835ffff717f123dd00297312f7a03b74b9a7._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 37

id:rsa4096/5323552A 2021-08-10
Fingerprint:
ACB5EE4E831C74BB7C168D27F55AD3FB5323552AACB5 EE4E 831C 74BB 7C16 8D27 F55A D3FB 5323 552A
DNS OpenPGPKey:5dde64bce74cf052cba5361957e81b0fe47a044c63d2a7315cdac7cd._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 36

id:rsa4096/38AB71F4 2021-02-10
Fingerprint:
53DED2CB922D8B8D9E63FD18999F7CBF38AB71F453DE D2CB 922D 8B8D 9E63 FD18 999F 7CBF 38AB 71F4
DNS OpenPGPKey:6e5f831105b72f261abfc06974c08b4ed718c650447d0b309b8658dd._openpgpkey.fedoraproject.org

Fedora 35

id:rsa4096/9867C58F 2021-02-04
Fingerprint:
787EA6AE1147EEE56C40B30CDB4639719867C58F787E A6AE 1147 EEE5 6C40 B30C DB46 3971 9867 C58F
DNS OpenPGPKey:e27f1efe21ae589b7796e61af3ac4a4c1c2428615daca70d8f1c9e96._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 9

id:rsa4096/3228467C 2021-09-07
Fingerprint:
FF8AD1344597106ECE813B918A3872BF3228467CFF8A D134 4597 106E CE81 3B91 8A38 72BF 3228 467C
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 8

id:rsa4096/2F86D6A1 2019-06-05
Fingerprint:
94E279EB8D8F25B21810ADF121EA45AB2F86D6A194E2 79EB 8D8F 25B2 1810 ADF1 21EA 45AB 2F86 D6A1
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

EPEL 7

id:rsa4096/352C64E5 2013-12-16
Fingerprint:
91E97D7C4A5E96F17F3E888F6A2FAEA2352C64E591E9 7D7C 4A5E 96F1 7F3E 888F 6A2F AEA2 352C 64E5
DNS OpenPGPKey:1a355c3f6ac5389917041321fdddee2c0ffc4a38f78adec159a015ec._openpgpkey.fedoraproject.org

Застарели GPG кључеви

Пронашли сте сигурносну грешку?

Молимо да одвојите тренутак и да нам дате до знања. Сазнајте како на нашој Вики страници.