Skip to main content Start of main content

Atomic Desktops for Fedora

Hitta ett Fedora atomic skrivbord för att förbättra din upplevelse! Du kan hitta de senaste versionerna av våra atomic skrivbord här.

Senaste släpp

39

Fedora Silverblue is an atomic desktop operating system aimed at good support for container-focused workflows.

Fedora Kinoite is an atomic KDE Plasma-based desktop.

Fedora Sway Atomic is an atomic Sway-based desktop.

Fedora Budgie Atomic ships the popular Budgie desktop environment in an atomic fashion.