Skip to content
Start of main content

Operativsystemet som är optimerat för behållare

Ett minimalt operativsystem med automatiska uppdateringar. Skalbart och säkert.

Why Fedora CoreOS?

 • Behållarbaserade

  Den optimala behållarvärden kommer att erbjudas för att kunna köra behållarbaserade applikationer.


 • Säker

  Vårt mål är att tillhandahålla den bästa containervärden för att köra arbetslaster säkert och skalbart.


 • Ekosystem med öppen källkod

  Allt stöds av ett helt gratis Fedora-ekosystem med öppen källkod.


 • Öppet för alla

  CoreOS är för närvarande tillgängligt på flera plattformar, och mer kommer snart.


 • Minimal

  Fedora CoreOS avbilden hålls minimal av design.


 • Flexibel

  Det finns en mängd olika installationsmetoder som stöds.


Platforms Tested against CoreOS

Byggt för dig

Fedora-projektet föreställer en värld där alla drar nytta av gratis och öppen källkodsprogramvara byggd av inkluderande, välkomnande och öppensinnade gemenskaper.

Fedora CoreOS skapas av ett team i Fedora-gemenskapen som kallas CoreOS arbetsgruppen. Den består av officiella medlemmar som har beslutsfattande rättigheter och andra bidragsgivare. Läs mer på webbplatsen för CoreOS arbetsgruppen.

 • Rapportera & diskutera problem

  You can view, file, and discuss Fedora CoreOS issues on the Fedora CoreOS issue tracker.


 • Chatta med teamet

  Besök #fedora-coreos på irc.libera.chat.


 • Gå med i e-postlistan

  Registrera dig på coreos-status@lists.fedoraproject.org för att få mötes dagordningar och protokoll.


 • Närvara vid ett möte

  Öppet för alla nuvarande och potentiella bidragsgivare onsdag 11:00 Östra USA tid på fedora-meeting@irc.libera.chat.


Prova det nu.

Ladda ned nu