Skip to content
Start of main content

Contributing

Join a community of users and contributors focused on Fedora Silverblue.

Fedora Silverblue is a community-driven project seeking contributions from folks with any skillset. From documentation writing, to beta testing, to helping others by answering questions, there are plenty of ways to get involved and help shape the future of Silverblue!

Kommunikationskanaler

Forum

The Fedora Silverblue tag on Fedora's Discourse-based discussion forum is a great place to connect with other Fedora Silverblue users and contributors.

Chatt

You can chat with the Fedora Silverblue community via either Matrix or IRC: #silverblue:fedoraproject.org on Matrix or #silverblue on irc.libera.chat.

Sätt att engagera sig

Developers

Fedora Silverblue is powered by some amazing open-source projects, including ostree, rpm-ostree, and flatpak. If you are a developer, consider helping out with one of these projects.

Writers

Fedora Silverblue utilizes interesting, cutting-edge technology, and we need to tell more people about it! If you're a keen writer, contributing to the Fedora Silverblue documentation will help others learn how their system works, and all the cool things they can do with it.

Testers

Found something that isn't quite right? Want to propose a change to the way Silverblue works? We want to hear from you! Head over to the Fedora Silverblue issue tracker and let us know.

Evenemang

Fedora har evenemang under hela året som du kan delta i, vanligtvis personligen eller virtuellt, för att lära dig mer om Fedora Workstation samt träffa andra användare och bidragsgivare.

Fedora-projektets årliga konferens

Flock är Fedora-projektets årliga flerdagars fysiska-konferens fokuserad på våra bidragsgivare. Det växlar vanligtvis mellan europeiska och nordamerikanska platser. Konferensen är en plats för möten och samtal ansikte mot ansikte. Det är också en plats att fira vår gemenskap.

Flock äger vanligtvis rum varje Augusti.

Den virtuella Fedora-projektkonferensen

Nest är vårat virtuella Flock hemma som har varit igång sedan det globala utbrottet av COVID-19. Det äger rum under 3 dagar och inkluderar föredrag, workshops, hackfester och sociala evenemang.

Världsomspännande och lokala Fedora Meetups

Hatch är en serie småskaliga, personliga globala möten som anordnadas veckorna före Flock/Nest-konferensen som gör det möjligt för Fedoraner som är lokala för varandra att träffas.

Fedora Magazine är en webbplats som är värd för promoartiklar och korta guider med bidrag från gemenskapen om gratis/libre och öppen källkodsprogramvara som körs på eller fungerar på Fedora Linux-operativsystemet.

Gemenskapsbloggen tillhandahåller en enda källa för medlemmar av gemenskapen att dela viktiga nyheter, uppdateringar och information om Fedora med andra i projektgemenskapen.