From Fedora Project Wiki
(No difference)

Revision as of 18:22, 14 June 2012

Подписване на споразумението Contributor License Agreement

Можете да прочетете споразумението Contributor License Agreement, част от Системата за акаунти на Fedora .

Ако не сте попълнили Вашия телефонен номер и адрес, ще бъдете пренасочени към страницата, където да попълните тази информация.

Прочетете споразумението Contributor License Agreement и ако сте съгласни, цъкнете върху бутона I Agree в страницата долу.

Подписването на споразумението CLA за новите сътрудници на Проекта Fedora, се налага с цел защитата както на Сътрудника, така и на Проекта Fedora. Това се прави с цел Fedora да остане завинаги със свободен и с отворен код.


Important.png
Ако сте служител на Red Hat, може да не подписвате CLA.
Вместо това, кандидатствайте за членство в групата cla_redhat и ще бъдете одобрен от някой, който може да провери, че сте нает на работа в Red Hat.