From Fedora Project Wiki
(Created page with '{{autolang|en|es|it|page=Account System/CompleteCLA}} = Подписване на споразумението Contributor License Agreement = <!-- {{admon/tip|For quick access...')
 
Line 7: Line 7:
 
{{Link/Start |https://admin.fedoraproject.org/accounts/cla/ | Направо към CLA}}
 
{{Link/Start |https://admin.fedoraproject.org/accounts/cla/ | Направо към CLA}}
  
This is where you can complete the [[Legal/Licenses/CLA | Contributor License Agreement]] from the [[Infrastructure/AccountSystem | Fedora Account System]] .
+
Можете да прочетете споразумението [[Legal/Licenses/CLA | Contributor License Agreement]], част от [[Infrastructure/AccountSystem | Системата за акаунти на Fedora]] .
  
 
Ако не сте попълнили Вашия телефонен номер и адрес, ще бъдете пренасочени към страницата, където да попълните тази информация.
 
Ако не сте попълнили Вашия телефонен номер и адрес, ще бъдете пренасочени към страницата, където да попълните тази информация.
Line 18: Line 18:
 
{{Link/next |Infrastructure/AccountSystem/EditAccount|Редактирайте информацията за Вас}}
 
{{Link/next |Infrastructure/AccountSystem/EditAccount|Редактирайте информацията за Вас}}
  
{{admon/important|Red Hat employees do not need to complete the Fedora CLA.|Instead, you can request to join the cla_redhat group where you will be approved by someone verifying that you are employed by Red Hat.}}
+
{{admon/important|Ако сте служител на Red Hat, може да не подписвате CLA.|Вместо това, кандидатствайте за членство в групата cla_redhat и ще бъдете одобрен от някой, който може да провери, че сте нает на работа в Red Hat.}}
  
  

Revision as of 21:25, 18 December 2010

Подписване на споразумението Contributor License Agreement

Можете да прочетете споразумението Contributor License Agreement, част от Системата за акаунти на Fedora .

Ако не сте попълнили Вашия телефонен номер и адрес, ще бъдете пренасочени към страницата, където да попълните тази информация.

Прочетете споразумението Contributor License Agreement и ако сте съгласни, цъкнете върху бутона I Agree в страницата долу.

Подписването на споразумението CLA за новите сътрудници на Проекта Fedora, се налага с цел защитата както на Сътрудника, така и на Проекта Fedora. Това се прави с цел Fedora да остане завинаги със свободен и с отворен код.


Important.png
Ако сте служител на Red Hat, може да не подписвате CLA.
Вместо това, кандидатствайте за членство в групата cla_redhat и ще бъдете одобрен от някой, който може да провери, че сте нает на работа в Red Hat.