From Fedora Project Wiki

< Distribution‎ | FreeMedia‎ | India

Revision as of 16:37, 24 May 2008 by Admin (talk | contribs) (1 revision(s))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Free Media Requests Queue For June 2007

  • This section tracks Free Media Requests from India
  • Important.png - accepted by Ambassadors or Contributors.


1. 2007-06-1 : Ananth G S 1. 2007-06-1 : Sameer Choudhary 1. 2007-06-1 : Jignesh Dholakia CANCELLED - Duplicate Request VigneshSundaram 1. 2007-06-1 : Noble P Abraham 1. 2007-06-1 : Sunil Kumar Ghai 1. 2007-06-1 : Anoop 1. 2007-06-1 : Shylendra Bhat 1. 2007-06-1 : Vimal kumar 1. 2007-06-1 : Trudeau Ramiro Fernandes 1. 2007-06-1 : Mahesh Sukumar 1. 2007-06-1 : Darshak Shah Important.png - RohanDighe 1. 2007-06-1 : Pradeep Singh 1. 2007-06-1 : Shadab .I. Wadiwala 1. 2007-06-1 : Harshad Parulekar 1. 2007-06-1 : dhanunjaya naidu yandrapu 1. 2007-06-1 : JIGNESH S CONTRACTOR 1. 2007-06-1 : Vajahat Saif 1. 2007-06-1 : SANJEEV PANDEY 1. 2007-06-1 : Rajiv Mehra 1. 2007-06-1 : Elison Niven 1. 2007-06-1 : Rohit Rai 1. 2007-06-1 : Shrijeet Roy Choudhary 1. 2007-06-1 : Anand Nair 1. 2007-06-1 : Bharath Vijayaraghavan 1. 2007-06-1 : Ujwal Rane 1. 2007-06-1 : Kinshuk Tripathi 1. 2007-06-1 : ASHISH HABLANI 1. 2007-06-1 : Pradeep Kumar Singh CANCELLED - Duplicate Request VigneshSundaram 1. 2007-06-1 : Ashutosh Mondal 1. 2007-06-1 : Bikmal Harikrishna 1. 2007-06-1 : Sunil Kaushik 1. 2007-06-1 : Suman Lata Singh 1. 2007-06-1 : Ayyavel 1. 2007-06-1 : Varun Mittal 1. 2007-06-1 : Aravinda 1. 2007-06-1 : Veeranna Gowda 1. 2007-06-1 : Aamod Nerurkar 1. 2007-06-1 : Abhinav Bipnesh Important.png - RohanDighe 1. 2007-06-1 : Niranjan Shah 1. 2007-06-1 : Mayank Kumar 1. 2007-06-1 : Navin Srinivas 1. 2007-06-1 : Simadri Keshari Moharathy 1. 2007-06-1 : Manu Raj v.r 1. 2007-06-1 : Suresh Kumar 1. 2007-06-1 : Pranav Bhargava 1. 2007-06-1 : Devanshu Bhargava 1. 2007-06-1 : Eswar Prasad Reddy 1. 2007-06-1 : Satish Bhargava 1. 2007-06-1 : AMIT KUMAR 1. 2007-06-1 : Dr.Sukanta Debnath 1. 2007-06-1 : NARENDRA SINGH SHEKHAWAT 1. 2007-06-1 : Md Tanveer Alam 1. 2007-06-1 : DEBI PRASAD PRADHAN 1. 2007-06-1 : Hiren V. Majithiya 1. 2007-06-1 : Mehta Hemal G 1. 2007-06-1 : Devang Negandhi 1. 2007-06-1 : ASHOK VARMA PENMETSA 1. 2007-06-1 : Vidhya sudhan l nathan 1. 2007-06-1 : NAGALINGA RAJAN 1. 2007-06-1 : Sa. GnanaPrakash 1. 2007-06-1 : K.S. Balaaje 1. 2007-06-1 : Debashis Mallick 1. 2007-06-1 : Jose M Manimala 1. 2007-06-1 : Anant Khaitan 1. 2007-06-1 : Anand shanmugam 1. 2007-06-1 : Ananda Ghosh 1. 2007-06-1 : Amit Kumar Nandan 1. 2007-06-1 : Akash Talukdar 1. 2007-06-1 : Vikranth Dhumal 1. 2007-06-1 : Aniruddha Khadkikar Important.png - RohanDighe 1. 2007-06-1 : dharmesh dhandhukiya 1. 2007-06-1 : Saurabh Chaudhary 1. 2007-06-1 : DHIRENDRA SINGH 1. 2007-06-1 : Anil 1. 2007-06-1 : Kumarjit Sen 1. 2007-06-1 : Anbarasan Gangadaran 1. 2007-06-1 : Raja_C 1. 2007-06-1 : Raghavendra Gowda.C 1. 2007-06-1 : Srinivasa Rao Pendyala CANCELLED - SiddharthUpmanyu 1. 2007-06-1 : Rajeesh K V 1. 2007-06-1 : Shreyansh Jain 1. 2007-06-1 : SOUMYAJYOTI HALDAR CANCELLED - Duplicate Request VigneshSundaram 1. 2007-06-1 : Sunil Bhavsar 1. 2007-06-1 : SAMBITESWAR HALDAR CANCELLED - Duplicate Request VigneshSundaram 1. 2007-06-1 : SOUMYA HALDAR 1. 2007-06-1 : Sahil Kukreja 1. 2007-06-1 : Krishnendu Ghosh 1. 2007-06-1 : Rohan Bakul Dhruva 1. 2007-06-1 : anshu misra 1. 2007-06-1 : Sandip Kumar Nath. 1. 2007-06-1 : Kazim Zaidi 1. 2007-06-1 : Siva Prakash 1. 2007-06-1 : Gurunath K 1. 2007-06-1 : Yogesh Giritharan 1. 2007-06-1 : Rajesh 1. 2007-06-1 : Yogesh Desai Important.png - RohanDighe 1. 2007-06-1 : ARVIND PANWAR 1. 2007-06-1 : Srinivas Poovala 1. 2007-06-1 : Aks 1. 2007-06-1 : Souparno Adhikary 1. 2007-06-1 : Amar Prasad Rout 1. 2007-06-1 : R.K. Rastogi 1. 2007-06-1 : Allan David 1. 2007-06-1 : Sagar Vaze Important.png - RohanDighe 1. 2007-06-1 : Kamalakar Agashe 1. 2007-06-1 : Giridhar MVN 1. 2007-06-1 : Jagat Patel 1. 2007-06-1 : LITHIN THOMAS 1. 2007-06-1 : MANJUNATH BHAT 1. 2007-06-1 : Pennamma P.Y 1. 2007-06-1 : Srinivas K Important.png VigneshSundaram