From Fedora Project Wiki

Revision as of 11:41, 9 March 2018 by Zdenek (talk | contribs) (Format adjustment)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Tabulka úkolů

Tato tabulka může být převedena na jiné umístění, ale pochází z tabulky úkolů.

Úkol Přiřazeno k Termín dokončení Další milník Stav