From Fedora Project Wiki

< EPEL‎ | epel7

(processed queue)
Line 12: Line 12:
|-
|-
| foo || EL-6
| foo || EL-6
|-
 
| openpgm || EL-6
|-
| NaturalDocs || EL-6
|-
| NetworkManager-pptp || EL-6
|-
| SDL_gfx || EL-6
|-
| afpfs-ng || EL-6
|-
| astronomy-menus || EL-6
|-
| bam || EL-6
|-
| btkbdd || EL-6
|-
| centerim || EL-6
|-
| corrida || EL-6
|-
| cross-binutils || EL-6
|-
| cross-gcc || EL-6
|-
| dissy || EL-6
|-
| earcandy || EL-6
|-
| extrema || EL-6
|-
| eyesight || EL-6
|-
| fluid || EL-6
|-
| flumotion || EL-6
|-
| gitolite3 || EL-6
|-
| greenisland || EL-6
|-
| hawaii-widget-styles || EL-6
|-
| hydrogen || EL-6
|-
| isync || EL-6
|-
| jsl || EL-6
|-
| kBuild || EL-6
|-
| kdeedu || EL-6
|-
| koules || EL-6
|-
| libclaw || EL-6
|-
| libfli || EL-6
|-
| libgda || EL-6
|-
| liblrdf || EL-6
|-
| liboping || EL-6
|-
| libqtxdg || EL-6
|-
| libscigraphica || EL-6
|-
| links || EL-6
|-
| loudmouth || EL-6
|-
| lsyncd || EL-6
|-
| mdbtools || EL-6
|-
| munipack || EL-6
|-
| netbsd-iscsi || EL-6
|-
| nightview || EL-6
|-
| nss-mdns || EL-6
|-
| opengrok || EL-6
|-
| opticalraytracer || EL-6
|-
| orsa || EL-6
|-
| perl-Contextual-Return || EL-6
|-
| perl-Convert-BER || EL-6
|-
| perl-DBD-ODBC || EL-6
|-
| perl-DateTime-Format-HTTP || EL-6
|-
| perl-DateTime-Format-IBeat || EL-6
|-
| perl-KinoSearch || EL-6
|-
| perl-Marpa-XS || EL-6
|-
| perl-Mon || EL-6
|-
| perl-Moose || EL-6
|-
| perl-Net-Amazon-EC2 || EL-6
|-
| perl-Net-Amazon-EC2-Metadata || EL-6
|-
| perl-Net-GitHub || EL-6
|-
| perl-Net-IRC || EL-6
|-
| perl-Net-SNPP || EL-6
|-
| perl-Net-Stomp || EL-6
|-
| perl-OpenGL || EL-6
|-
| perl-OpenOffice-UNO || EL-6
|-
| perl-POSIX-strptime || EL-6
|-
| perl-RPM2 || EL-6
|-
| perl-TAP-Harness || EL-6
|-
| perl-Test-Mock-LWP || EL-6
|-
| perl-Test-WWW-Selenium || EL-6
|-
| perl-Text-Markdown || EL-6
|-
| perl-Time-Period || EL-6
|-
| perl-Tk-GraphViz || EL-6
|-
| perl-Tk-Text-SuperText || EL-6
|-
| perl-WWW-GoodData || EL-6
|-
| perl-WWW-Mechanize-GZip || EL-6
|-
| perl-WWW-Salesforce || EL-6
|-
| perl-WWW-Splunk || EL-6
|-
| pnglite || EL-6
|-
| python-kiwi || EL-6
|-
| pyxmlsec || EL-6
|-
| qt5-qtaccountsservice || EL-6
|-
| qt5-qtconfiguration || EL-6
|-
| qt5-qtquickcontrols || EL-6
|-
| qt5-qtwayland || EL-6
|-
| qt5-qtx11extras || EL-6
|-
| saoimage || EL-6
|-
| scigraphica || EL-6
|-
| shortrpm || EL-6
|-
| siril || EL-6
|-
| skyviewer || EL-6
|-
| spacechart || EL-6
|-
| sunbird || EL-6
|-
| sysprof || EL-6
|-
| tkcvs || EL-6
|-
| tunneler || EL-6
|-
| wv || EL-6
|-
| xalan-c || EL-6
|-
| xorg-x11-resutils || EL-6
|-
| xscreensaver || EL-6
|-
| xstar || EL-6
|-
| xteddy || EL-6
|-
| yaws || EL-6
|-
| gooddata-cl || EL-6
|-
| linenoise || devel
|-
| python-blessings || devel
|-
| python-fastimport || devel
|-
| python-gunicorn || devel
|-
| python-itsdangerous || devel
|-
| python-nose-progressive || devel
|-
| python-ofxparse || devel
|-
| python-plyvel || devel
|-
| python-requests-kerberos || devel
|-
| python-sphinxcontrib-httpdomain || devel
|-
| python-xmltramp || devel
|-
| qcommandline || devel
|-
| saslwrapper || devel
|}
|}

Revision as of 22:49, 12 January 2014

EPEL Branch Requests

please fill in the table with branching requests for epel7 acl source should be one of EL-6 or devel if the package was in epel6 then use EL-6 if its a new package to epel use devel

Add new requests to the end, there's no need to sort.

Package Name ACL Source
foo EL-6