From Fedora Project Wiki

< EPEL‎ | epel7

Revision as of 21:47, 12 January 2014 by Lkundrak (talk | contribs)

EPEL Branch Requests

please fill in the table with branching requests for epel7 acl source should be one of EL-6 or devel if the package was in epel6 then use EL-6 if its a new package to epel use devel

Add new requests to the end, there's no need to sort.

Package Name ACL Source
foo EL-6
openpgm EL-6
NaturalDocs EL-6
NetworkManager-pptp EL-6
SDL_gfx EL-6
afpfs-ng EL-6
astronomy-menus EL-6
bam EL-6
btkbdd EL-6
centerim EL-6
corrida EL-6
cross-binutils EL-6
cross-gcc EL-6
dissy EL-6
earcandy EL-6
extrema EL-6
eyesight EL-6
fluid EL-6
flumotion EL-6
gitolite3 EL-6
greenisland EL-6
hawaii-widget-styles EL-6
hydrogen EL-6
isync EL-6
jsl EL-6
kBuild EL-6
kdeedu EL-6
koules EL-6
libclaw EL-6
libfli EL-6
libgda EL-6
liblrdf EL-6
liboping EL-6
libqtxdg EL-6
libscigraphica EL-6
links EL-6
loudmouth EL-6
lsyncd EL-6
mdbtools EL-6
munipack EL-6
netbsd-iscsi EL-6
nightview EL-6
nss-mdns EL-6
opengrok EL-6
opticalraytracer EL-6
orsa EL-6
perl-Contextual-Return EL-6
perl-Convert-BER EL-6
perl-DBD-ODBC EL-6
perl-DateTime-Format-HTTP EL-6
perl-DateTime-Format-IBeat EL-6
perl-KinoSearch EL-6
perl-Marpa-XS EL-6
perl-Mon EL-6
perl-Moose EL-6
perl-Net-Amazon-EC2 EL-6
perl-Net-Amazon-EC2-Metadata EL-6
perl-Net-GitHub EL-6
perl-Net-IRC EL-6
perl-Net-SNPP EL-6
perl-Net-Stomp EL-6
perl-OpenGL EL-6
perl-OpenOffice-UNO EL-6
perl-POSIX-strptime EL-6
perl-RPM2 EL-6
perl-TAP-Harness EL-6
perl-Test-Mock-LWP EL-6
perl-Test-WWW-Selenium EL-6
perl-Text-Markdown EL-6
perl-Time-Period EL-6
perl-Tk-GraphViz EL-6
perl-Tk-Text-SuperText EL-6
perl-WWW-GoodData EL-6
perl-WWW-Mechanize-GZip EL-6
perl-WWW-Salesforce EL-6
perl-WWW-Splunk EL-6
pnglite EL-6
python-kiwi EL-6
pyxmlsec EL-6
qt5-qtaccountsservice EL-6
qt5-qtconfiguration EL-6
qt5-qtquickcontrols EL-6
qt5-qtwayland EL-6
qt5-qtx11extras EL-6
saoimage EL-6
scigraphica EL-6
shortrpm EL-6
siril EL-6
skyviewer EL-6
spacechart EL-6
sunbird EL-6
sysprof EL-6
tkcvs EL-6
tunneler EL-6
wv EL-6
xalan-c EL-6
xorg-x11-resutils EL-6
xscreensaver EL-6
xstar EL-6
xteddy EL-6
yaws EL-6
gooddata-cl EL-6