From Fedora Project Wiki

Revision as of 00:23, 17 January 2011 by Mfajcik (talk | contribs)

Important.png
Toto je stránka, ktorá opisuje pravidlá projektu Fedora.
Pre stránky pravidiel sú presnosť a zrozumiteľnosť veľmi dôležité. Nebojte sa a upravujte stránky, a vylepšujte ich. Ak by ste chceli zmeniť niečo zmysluplné na tejto stránke, použite, prosím, diskusnú stránku, aby ste zmeny prediskutovali s ostatnými vlastníkmi stránky.


Obsah
1 Krok 1: Nájdi anglickú verziu stránky
1.1 Zaobchádzanie s prekladmi bez Anglickej verzie
2 Krok 2: Pridajte jazykovú šablónu na anglickú verziu stránky
3 Krok 3: Vytvorte jazykovú šablónu
4 Krok 4: Pridajte Váš jazyk do šablóny
5 Krok 5: Začnite novú stránku
6 Presunutie stránok zo starých prekladovKrok 1: Nájdi anglickú verziu stránky

Angličtina je základným jazykom wiki Fedora Projektu, takže musí existovať Anglická verzia stránky, na ktorej pracujete. (Ak neexistuje Anglická verzia stránky na ktorej pracujete, pozrite Zaobchádzanie s prekladmi bez Anglickej verzie.)

Ak sa v hornej časti stránky nachádza jazyková šablóna, kliknite na [upraviť] v pravej časti jazykového okienka a presunte sa na krok 4, alebo pokračujte na druhý krok.

Zaobchádzanie s prekladmi bez anglickej verzie.

Ak stránka, ktorú vytvárate nemá anglickú verziu, vytvorte novú stránku pre anglickú verziu, pridajte {{autolang}} šablónu, ako je spomenuté vyššie, a následne pridajte {{need english}}

Krok 2: Pridajte jazykovú šablónu na anglickú verziu stránky

Upravte anglickú stránku, a na jej začiatku pridajte {{autolang}} šablónu:

 
{{autolang|base=yes}}

Časť base=yes je požadovaná kvôli anglickej stránke. Uložte stránku.


Krok 3: Vytvorte jazykovú šablónu

{{autolang}} šablóna pre automatický jazyk, by mala pre Vás poskytovať odkaz pre nastavenie jazykového okienka.

Krok 4: Pridajte Váš jazyk do šablóny

V tomto momente by ste mali mať otvorené jazykové okienko so šablónovou syntaxou, ktorá by mala vyzerať podobne tomuto:

{{lang|en|page=Base page name}}

Text medzi lang a page= je zoznam jazykových kódov. Pridajte kód jazyka, do ktorého prekladáte do zoznamu. použite tento zoznam aby ste určili správny MediaWiki jazykový kód.

Note.png
Prosím udržujte zoznam podľa abecedy
Prosím, udržujte zoznam abecedne podľa kódu. To znamená, napríklad, že kód Nemčiny (de) by mal byť pred angličtinou (en).

Krok 5 Začnite novú stránku

Pre začatie novej stránky, kliknite na červený odkaz. Vložte šablónu {{autolang}} na začiatok svojej stránky, aby sa tam zobrazil zoznam jazykov.Uistite sa, že tento riadok neobsahuje "base=yes" v šablóne pre podstránky ,ktoré nie sú v angličtine.