From Fedora Project Wiki

Revision as of 23:18, 18 April 2015 by Jonatoni (talk | contribs)

Hapi 1: Gjej versionin në Anglisht të kësaj faqeje


Anglishtja është gjuha bazë për Fedora Project wiki. Kështu që duhet të ketë një version në Anglisht të faqes që ju po punoni.(Nëqoftëse nuk ka një version në Anglisht të faqes që ju po punoni, shiko #Handling translations without an English version.)

Nëse ka tashmë një template gjuhe në krye të kësaj faqe, kliko [edit] në anën e djathtë të kutisë së gjuhës dhe filloni në hapin e 4, në të kundërtën, vazhdoni me hapin e 2.

Hapi 2: Shtoni template e gjuhës në faqen në gjuhën angleze

Editoni faqen në gjuhën angleze, dhe në krye të saj, shtoni template {{autolang}} :

{{autolang|bazë=Po}}

Pjesa bazë=Po është e kërkuar për faqen në gjuhën angleze. Ruani faqen.

Hapi 3: Krijo template për gjuhën

Template {{autolang}} duhet të sigurojë një link për ju që të ndërtojë kutinë e gjuhës. Klikoje, dhe do të dalë një faqe e editueshme. Mos ndrysho asgjë në përmbajtje dhe ruaj faqen. Më pas kliko [edit] link në anën e djathtë të kutisë së gjuhës.

Hapi 4: Shtoni gjuhën tuaj te template

Në këtë pikë duhet të keni një kuti editimi të hapur me sintaksë template të ngjashme me këtë:

{{lang|sq|page=Po}}

Teksti ndërmjet lang dhe page= është lista e kodeve të gjuhëve. Vendos kodin e gjuhës që po përktheni në këtë listë.Përdor this list për të përcaktuar kodin e duhur të gjuhës në MediaWiki.

Note.png
Të lutem ruani rendin alfabetik
Mbajeni listën e kodeve të gjuhës sipas rendit alfabetik sipas kodit. Përshembull kjo do të thotë që Gjermanishtja (de) duhet të jetë përpara Anglishtes (en).

Hapi 5:Filloni faqe të re

Kliko në linkun e kuq për gjuhën tuaj që të filloni faqe të re. Fut template {{autolang}} në fillim të faqes, kështu që lista e gjuhëve të jetë atje.

Stop (medium size).png
MOS përfshini "bazë=Po" në nënfaqe që nuk janë në Anglisht
Ji i sigurtë të MOS përfshish "bazë=Po" në template për nënfaqe që nuk janë në Anglisht.

Zhvendosja e faqeve nga vendosja e mëparshme e perkthimit

Për faqe të perkthyera që nuk janë në vendin e duhur, ndiqni hapat 1-4 të mësipërme. Më pas, kopjoni titullin e faqes së re (psh: "Fedora Project Wiki/de"). Klikoni butonin “move” në krye të faqes së vjetër dhe kopjojeni emrin e ri të faqes në fushën “to new title”. Editoni faqen e re dhe shtoni në krye {{autolang}}.