From Fedora Project Wiki

Revision as of 23:15, 30 January 2011 by Mfajcik (talk | contribs)

Fedora Projekt Wiki nekladie veľké prekážky editorom pri ich vstupe. (Pre viac informácií, wiki a Fedora Projekte Wiki obzvlášť, pozri. Wiki stránku.) Avšak, predtým než začnete používať wiki, mali by ste si prejsť malý výukový cyklus. Máme množstvo návodov, podľa ktorých, by sa mali riadiť všetci editori. Na tejto stránke sú obsiahnuté tieto návody, a zároveň je tu zopár tipov, ktoré Vám pomôžu rozbehúť sa.

Tento dokument sa rozdeľuje na tri časti: Získanie prístupu k úpravám, základné wiki úpravy, a pokročilejšie úpravy.

Získanie prístupu k úpravám

Aby sa predišlo ničeniu Fedora Projektu Wiki zlomyseľnými používateľmi, museli sme trochu obmedziť prístup k úpravám. Aby ste získali prístup k úpravám wiki, musíte nasledovať niekoľko nasledovných krokov. Ktokoľvek môže získať prístup k editovaniu.

  1. Oboznámte sa s informáciami na tejto stránke, a na stránkach, na ktoré odkazuje. Základné pravidlá, ktoré by mali byť dodržované vo wiki sú obsiahnuté na tejto stránke. Nedodržanie týchto pravidiel vytvára prácu iným dobrovoľníkom, a môže vyústiť do zrušenia privilégií na úpravy.
  2. Uzavrite Licenčnú Dohodu s Prispievateľom pomocou LDP (Contributor License Agreement/CLA) stránky Fedora Systém Účtov. Podpísanie LDP (CLA) dáva Fedora Projektu možnosť licencovať vaše príspevky do wiki pod voľnou licenciou. To zabezpečuje, že všetky vaše príspevky zostanú navždy voľné (nezaťažené licenciou) pre komunitu, aby sa mohli používať, upravovať, a redistribuovať, rovnako ako distribúcia Fedora samotná. Pozri našu Legal sekciu pre viac informácií. Nasledujte ďalej inštrukcie na stránke LDP-Ako na to
Note.png
Ak sa viac zaujímate o všobecnú údržbu stránok, alebo si želáte byť súčasťou tímu Fedora Website, prosím, pozrite si Websites stránku.
Informácie o písaní novej formálnej Fedora dokumentácie použitím wiki sú dostupné na stránke Písanie pre DocBook použitím wiki.

Pravidlá etikety

Pre získanie základných informácií o pravidlách etikety v editovaní Fedora wiki, prejdite na stránku Wiki pravidlá a etiketa.

Vytváranie stránok

Projekt Fedora Wiki je veľký, a preto je potrebné udržiavať správnu hierarchiu a organizáciu. Najlepší spôsob ako sa to naučiť je pozrieť Wiki štruktúru a Kategórie, a potom si prezrieť existujúci plán wiki. Naše postupy a pravidlá vám pomôžu pomenovať vaše stránky spôsobom, ktorý im pomôže byť čitateľnejšími, budú sa lepiše prekladať, a budú jednoduchšie pre vyhľadávací engine násť ich a propagovať.

Úprava s Mediawiki

Pozri stránku Wiki syntax a označovanie pre získanie základných informácií, ako písať v syntaxi MediaWiki. Je to skutočne jednoduché, wiki ešte zjednodušuje vytváranie krásnych stránok so skoro žiadnym označením ako takým.