From Fedora Project Wiki
(Partial Czech translation)
 
(Initial CZech translation version)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
 
Když se nový spisovatel/editor připojí k Dokumentačnímu projektu, požádáme ho/ji, aby se představil(a) v mailové konferenci Dokumentačního týmu Fedora. Chcete-li se zaregistrovat, navštivte stránku [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/docs registrace do mailové konference]. Primárním účelem tohoto procesu je zahájení procesu budování důvěry tím, že se seznámíme s novými spisovateli/editory a stáhneme si jejich GPG klíč.
 
Když se nový spisovatel/editor připojí k Dokumentačnímu projektu, požádáme ho/ji, aby se představil(a) v mailové konferenci Dokumentačního týmu Fedora. Chcete-li se zaregistrovat, navštivte stránku [https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/docs registrace do mailové konference]. Primárním účelem tohoto procesu je zahájení procesu budování důvěry tím, že se seznámíme s novými spisovateli/editory a stáhneme si jejich GPG klíč.
  
{{admon/important|Personal Information|Fedora is a very visible and transparent project, which means that its mailing lists are archived and mirrored in many places on the internet outside of our control. Please use caution when sharing personal information with Fedora on a mailing list, because it is not possible for us to remove any postings from the wider Internet universe after they are sent. For more details, please refer to [https://fedoraproject.org/wiki/Legal/PrivacyPolicy Fedora's Privacy Policy].}}
+
{{admon/important|Osobní informace|Fedora je velmi viditelný a transparentní projekt, což znamená, že jeho e-mailové konference jsou archivovány a zrcadleny na mnoha místech na internetu mimo kontrolu. Buďte prosím opatrní při sdílení osobních informací na mailové konferenci v rámci projektu Fedora, protože po odeslání nemůžeme odstranit žádné příspěvky z širšího internetového vesmíru. Další podrobnosti naleznete v [https://fedoraproject.org/wiki/Legal/PrivacyPolicy Zásadách ochrany osobních údajů projektu Fedora].}}
  
{{admon/note|The below items in bold are '''Requested''' while the other items are optional but recommended.|}}
+
{{admon/note|Níže uvedené položky označené tučným písmem jsou '''vyžadované''', zatímco ostatní položky jsou volitelné, nicméně doporučované.|}}
  
The purpose of all this is to break anonymity and foster real-world community within the projectYou are under no obligation to reveal personal secretsThe objective is to establish a level of trust with yourself and the other members of the project.
+
Cílem všeho je prolomit anonymitu a podporovat komunitu skutečného světa v rámci projektuNemáte žádnou povinnost odhalovat osobní tajemstvíCílem je vytvořit důvěru mezi vámi a ostatními členy projektu.
  
Let us know what kind of topics you're interested in and what time zone you are in. We'd like to pair you with a [https://fedoraproject.org/wiki/Docs_Project_mentors mentor] to help you get started.
+
Dejte nám vědět, jaké typy témat vás zajímají a v jakém časovém pásmu se nacházíte. Rádi bychom vás spojili s [[Docs_Project_mentors/cs |mentorem]], který by vám pomohl začít.
 
------
 
------
A question to keep in mind is:
+
Otázka, kterou je třeba mít na paměti, je:
  
'''~+What do you want to know about people before working with and trusting them?+~'''
+
'''~+Co chcete vědět o lidech ještě před tím, než s nimi začnete pracovat a důvěřovat jim?+~'''
 
------
 
------
Then tell us what you would want to know about yourself.
+
Pak nám řekněte, co byste chtěli vědět o sobě.
  
'''Subject'''
+
'''Předmět'''
  
* Self-Introduction:  
+
* Vlastní uvedení:  
  
'''Body'''
+
'''Tělo textu'''
  
* What other projects or writing have you worked on in the past?
+
* Na kterých dalších projektech nebo psaní jste v minulosti pracovali?
* What level and type of computer skills do you have?
+
* Jakou úroveň a typ počítačových dovedností máte?
* What other skills do you have that might be applicableUser interface design, other so-called soft skills (people skills), programming, etc.
+
* Jaké další dovednosti máte, které by mohly být použitelnéNávrh uživatelského rozhraní, další takzvané soft skills (dovednosti lidí), programování atd.
* What makes you an excellent match for the project?
+
* Co vás činí vynikajícím zdrojem pro projekt?
* GPG KEYID and fingerprint
+
* GPG KEYID a fingerprint
** See [[Creating GPG Keys]] for help and instructions if you don't have a GPG key.
+
** Pokud nemáte GPG klíč, pokyny a návod naleznete na stránce [[Creating GPG Keys/cs | Vytváření GPG klíčů]].
** Be sure that your GPG key is uploaded to pgp.mit.edu. Use "gpg --keyserver pgp.mit.edu --send-key KEYID".
+
** Ujistěte se, že je váš GPG klíč nahrán na server pgp.mit.edu. Použijte pro to příkaz "gpg --keyserver pgp.mit.edu --send-key KEYID".
** Your GPG fingerprint is 40 hexadecimal characters long, while your KEYID is the last 8 digits.
+
** Váš GPG fingerprint je dlouhý šestnáct znaků, zatímco KEYID představuje posledních 8 číslic.
** Below is an example of the GPG text suitable for cut & paste into your self-introduction e-mail.
+
** Níže je uveden příklad GPG textu, který je vhodný pro vyjmutí a vložení do e-mailu s vlastním úvodem.
* Let us know what kind of topics you're interested in and what time zone you are in. We'd like to pair you with a [https://fedoraproject.org/wiki/Docs_Project_mentors mentor] to help you get started.
+
* Dejte nám vědět, jaké typy témat vás zajímají a v jakém časovém pásmu se nacházíte. Rádi bychom vás spojili s [[Docs_Project_mentors/cs |mentorem]], který by vám pomohl začít.
 
<pre>
 
<pre>
 
[warren@computer ~] # gpg --fingerprint 54A2ACF1
 
[warren@computer ~] # gpg --fingerprint 54A2ACF1

Latest revision as of 08:40, 9 March 2018

Když se nový spisovatel/editor připojí k Dokumentačnímu projektu, požádáme ho/ji, aby se představil(a) v mailové konferenci Dokumentačního týmu Fedora. Chcete-li se zaregistrovat, navštivte stránku registrace do mailové konference. Primárním účelem tohoto procesu je zahájení procesu budování důvěry tím, že se seznámíme s novými spisovateli/editory a stáhneme si jejich GPG klíč.

Important.png
Osobní informace
Fedora je velmi viditelný a transparentní projekt, což znamená, že jeho e-mailové konference jsou archivovány a zrcadleny na mnoha místech na internetu mimo kontrolu. Buďte prosím opatrní při sdílení osobních informací na mailové konferenci v rámci projektu Fedora, protože po odeslání nemůžeme odstranit žádné příspěvky z širšího internetového vesmíru. Další podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů projektu Fedora.
Note.png
Níže uvedené položky označené tučným písmem jsou vyžadované, zatímco ostatní položky jsou volitelné, nicméně doporučované.

Cílem všeho je prolomit anonymitu a podporovat komunitu skutečného světa v rámci projektu. Nemáte žádnou povinnost odhalovat osobní tajemství. Cílem je vytvořit důvěru mezi vámi a ostatními členy projektu.

Dejte nám vědět, jaké typy témat vás zajímají a v jakém časovém pásmu se nacházíte. Rádi bychom vás spojili s mentorem, který by vám pomohl začít.


Otázka, kterou je třeba mít na paměti, je:

~+Co chcete vědět o lidech ještě před tím, než s nimi začnete pracovat a důvěřovat jim?+~


Pak nám řekněte, co byste chtěli vědět o sobě.

Předmět

 • Vlastní uvedení:

Tělo textu

 • Na kterých dalších projektech nebo psaní jste v minulosti pracovali?
 • Jakou úroveň a typ počítačových dovedností máte?
 • Jaké další dovednosti máte, které by mohly být použitelné? Návrh uživatelského rozhraní, další takzvané soft skills (dovednosti lidí), programování atd.
 • Co vás činí vynikajícím zdrojem pro projekt?
 • GPG KEYID a fingerprint
  • Pokud nemáte GPG klíč, pokyny a návod naleznete na stránce Vytváření GPG klíčů.
  • Ujistěte se, že je váš GPG klíč nahrán na server pgp.mit.edu. Použijte pro to příkaz "gpg --keyserver pgp.mit.edu --send-key KEYID".
  • Váš GPG fingerprint je dlouhý šestnáct znaků, zatímco KEYID představuje posledních 8 číslic.
  • Níže je uveden příklad GPG textu, který je vhodný pro vyjmutí a vložení do e-mailu s vlastním úvodem.
 • Dejte nám vědět, jaké typy témat vás zajímají a v jakém časovém pásmu se nacházíte. Rádi bychom vás spojili s mentorem, který by vám pomohl začít.
[warren@computer ~] # gpg --fingerprint 54A2ACF1
pub 1024D/54A2ACF1 2002-11-25 Warren Togami (Linux) <warren@togami.com>
Key fingerprint = 785A 304B 08C1 F291 F54F 9A68 6BDD FE8E 54A2 ACF1
sub 2048g/4AD75982 2002-11-25 [expires: 2007-11-24]