From Fedora Project Wiki
(Partial translation to Czech)
(Initial CZech translation version)
 
Line 4: Line 4:
 
{{admon/important|Osobní informace|Fedora je velmi viditelný a transparentní projekt, což znamená, že jeho e-mailové konference jsou archivovány a zrcadleny na mnoha místech na internetu mimo kontrolu. Buďte prosím opatrní při sdílení osobních informací na mailové konferenci v rámci projektu Fedora, protože po odeslání nemůžeme odstranit žádné příspěvky z širšího internetového vesmíru. Další podrobnosti naleznete v [https://fedoraproject.org/wiki/Legal/PrivacyPolicy Zásadách ochrany osobních údajů projektu Fedora].}}
 
{{admon/important|Osobní informace|Fedora je velmi viditelný a transparentní projekt, což znamená, že jeho e-mailové konference jsou archivovány a zrcadleny na mnoha místech na internetu mimo kontrolu. Buďte prosím opatrní při sdílení osobních informací na mailové konferenci v rámci projektu Fedora, protože po odeslání nemůžeme odstranit žádné příspěvky z širšího internetového vesmíru. Další podrobnosti naleznete v [https://fedoraproject.org/wiki/Legal/PrivacyPolicy Zásadách ochrany osobních údajů projektu Fedora].}}
  
{{admon/note|The below items in bold are '''Requested''' while the other items are optional but recommended.|}}
+
{{admon/note|Níže uvedené položky označené tučným písmem jsou '''vyžadované''', zatímco ostatní položky jsou volitelné, nicméně doporučované.|}}
  
The purpose of all this is to break anonymity and foster real-world community within the projectYou are under no obligation to reveal personal secretsThe objective is to establish a level of trust with yourself and the other members of the project.
+
Cílem všeho je prolomit anonymitu a podporovat komunitu skutečného světa v rámci projektuNemáte žádnou povinnost odhalovat osobní tajemstvíCílem je vytvořit důvěru mezi vámi a ostatními členy projektu.
  
Let us know what kind of topics you're interested in and what time zone you are in. We'd like to pair you with a [https://fedoraproject.org/wiki/Docs_Project_mentors mentor] to help you get started.
+
Dejte nám vědět, jaké typy témat vás zajímají a v jakém časovém pásmu se nacházíte. Rádi bychom vás spojili s [[Docs_Project_mentors/cs |mentorem]], který by vám pomohl začít.
 
------
 
------
A question to keep in mind is:
+
Otázka, kterou je třeba mít na paměti, je:
  
'''~+What do you want to know about people before working with and trusting them?+~'''
+
'''~+Co chcete vědět o lidech ještě před tím, než s nimi začnete pracovat a důvěřovat jim?+~'''
 
------
 
------
Then tell us what you would want to know about yourself.
+
Pak nám řekněte, co byste chtěli vědět o sobě.
  
'''Subject'''
+
'''Předmět'''
  
* Self-Introduction:  
+
* Vlastní uvedení:  
  
'''Body'''
+
'''Tělo textu'''
  
* What other projects or writing have you worked on in the past?
+
* Na kterých dalších projektech nebo psaní jste v minulosti pracovali?
* What level and type of computer skills do you have?
+
* Jakou úroveň a typ počítačových dovedností máte?
* What other skills do you have that might be applicableUser interface design, other so-called soft skills (people skills), programming, etc.
+
* Jaké další dovednosti máte, které by mohly být použitelnéNávrh uživatelského rozhraní, další takzvané soft skills (dovednosti lidí), programování atd.
* What makes you an excellent match for the project?
+
* Co vás činí vynikajícím zdrojem pro projekt?
* GPG KEYID and fingerprint
+
* GPG KEYID a fingerprint
** See [[Creating GPG Keys]] for help and instructions if you don't have a GPG key.
+
** Pokud nemáte GPG klíč, pokyny a návod naleznete na stránce [[Creating GPG Keys/cs | Vytváření GPG klíčů]].
** Be sure that your GPG key is uploaded to pgp.mit.edu. Use "gpg --keyserver pgp.mit.edu --send-key KEYID".
+
** Ujistěte se, že je váš GPG klíč nahrán na server pgp.mit.edu. Použijte pro to příkaz "gpg --keyserver pgp.mit.edu --send-key KEYID".
** Your GPG fingerprint is 40 hexadecimal characters long, while your KEYID is the last 8 digits.
+
** Váš GPG fingerprint je dlouhý šestnáct znaků, zatímco KEYID představuje posledních 8 číslic.
** Below is an example of the GPG text suitable for cut & paste into your self-introduction e-mail.
+
** Níže je uveden příklad GPG textu, který je vhodný pro vyjmutí a vložení do e-mailu s vlastním úvodem.
* Let us know what kind of topics you're interested in and what time zone you are in. We'd like to pair you with a [https://fedoraproject.org/wiki/Docs_Project_mentors mentor] to help you get started.
+
* Dejte nám vědět, jaké typy témat vás zajímají a v jakém časovém pásmu se nacházíte. Rádi bychom vás spojili s [[Docs_Project_mentors/cs |mentorem]], který by vám pomohl začít.
 
<pre>
 
<pre>
 
[warren@computer ~] # gpg --fingerprint 54A2ACF1
 
[warren@computer ~] # gpg --fingerprint 54A2ACF1

Latest revision as of 08:40, 9 March 2018

Když se nový spisovatel/editor připojí k Dokumentačnímu projektu, požádáme ho/ji, aby se představil(a) v mailové konferenci Dokumentačního týmu Fedora. Chcete-li se zaregistrovat, navštivte stránku registrace do mailové konference. Primárním účelem tohoto procesu je zahájení procesu budování důvěry tím, že se seznámíme s novými spisovateli/editory a stáhneme si jejich GPG klíč.

Important.png
Osobní informace
Fedora je velmi viditelný a transparentní projekt, což znamená, že jeho e-mailové konference jsou archivovány a zrcadleny na mnoha místech na internetu mimo kontrolu. Buďte prosím opatrní při sdílení osobních informací na mailové konferenci v rámci projektu Fedora, protože po odeslání nemůžeme odstranit žádné příspěvky z širšího internetového vesmíru. Další podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů projektu Fedora.
Note.png
Níže uvedené položky označené tučným písmem jsou vyžadované, zatímco ostatní položky jsou volitelné, nicméně doporučované.

Cílem všeho je prolomit anonymitu a podporovat komunitu skutečného světa v rámci projektu. Nemáte žádnou povinnost odhalovat osobní tajemství. Cílem je vytvořit důvěru mezi vámi a ostatními členy projektu.

Dejte nám vědět, jaké typy témat vás zajímají a v jakém časovém pásmu se nacházíte. Rádi bychom vás spojili s mentorem, který by vám pomohl začít.


Otázka, kterou je třeba mít na paměti, je:

~+Co chcete vědět o lidech ještě před tím, než s nimi začnete pracovat a důvěřovat jim?+~


Pak nám řekněte, co byste chtěli vědět o sobě.

Předmět

 • Vlastní uvedení:

Tělo textu

 • Na kterých dalších projektech nebo psaní jste v minulosti pracovali?
 • Jakou úroveň a typ počítačových dovedností máte?
 • Jaké další dovednosti máte, které by mohly být použitelné? Návrh uživatelského rozhraní, další takzvané soft skills (dovednosti lidí), programování atd.
 • Co vás činí vynikajícím zdrojem pro projekt?
 • GPG KEYID a fingerprint
  • Pokud nemáte GPG klíč, pokyny a návod naleznete na stránce Vytváření GPG klíčů.
  • Ujistěte se, že je váš GPG klíč nahrán na server pgp.mit.edu. Použijte pro to příkaz "gpg --keyserver pgp.mit.edu --send-key KEYID".
  • Váš GPG fingerprint je dlouhý šestnáct znaků, zatímco KEYID představuje posledních 8 číslic.
  • Níže je uveden příklad GPG textu, který je vhodný pro vyjmutí a vložení do e-mailu s vlastním úvodem.
 • Dejte nám vědět, jaké typy témat vás zajímají a v jakém časovém pásmu se nacházíte. Rádi bychom vás spojili s mentorem, který by vám pomohl začít.
[warren@computer ~] # gpg --fingerprint 54A2ACF1
pub 1024D/54A2ACF1 2002-11-25 Warren Togami (Linux) <warren@togami.com>
Key fingerprint = 785A 304B 08C1 F291 F54F 9A68 6BDD FE8E 54A2 ACF1
sub 2048g/4AD75982 2002-11-25 [expires: 2007-11-24]