From Fedora Project Wiki

Revision as of 12:23, 19 February 2010 by Fab (talk | contribs) (moved L10N/Teams/Macedonian to L10N Macedonian Team)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Проект за локализација на Fedora - Македонски преведувачки тим

За било какви информации контактирајте го Арангел Ангов информации.

Привремена поштенска листа: ossm-members@hedona.on.net.mk

Регистрација на: http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members

Внимателно прочитајте ги правилата за преведување за да си ја олесните вашата работа, како и работата на оној што потоа ќе го прегледува вашиот превод.

Правила за преведување .

При преведување, важно е да се запази конзистетноста помеѓу преводите на Fedora и GNOME на македонски поради тоа што GNOME е стандардната работна околина што доаѓа со оваа дистрибуција. Листа на преведени термини во GNOME можете да најдете тука . Комбиниран речник на термини од GNOME, KDE, Mozilla и Windows има тука .

Моментално чекаме креирање на поштенска листа fedora-trans-mk на која што ќе можеме подобро да се координираме понатаму.

Тимот на преведувачи моментално е составен од: Јован Наумовски, Стојанче Димитровски, Божидар Проевски, Арангел Ангов, Зоран Димовски, Павле Јоноски и Димитар Талевски.

Ако сакаш да се пријавиш и да помогнеш контактирај го координаторот .