From Fedora Project Wiki

< Overview

Revision as of 19:45, 24 January 2011 by Mfajcik (talk | contribs)

Čo je to projekt Fedora?

Projekt Fedora je partnerstvo členov komunity slobodného softwaru z celého sveta. Projekt Fedora buduje otvoreného software a vydáva Linuxovú distribúciu nazývanú "Fedora".

Naša misia

Misiou projektu Fedora je viesť vývoj voľného a otvoreného softwaru a obsah ako kooperujúca komunita.

Prvky misie Fedora

Tri elementy tejto misie sú jasné:

  • Projekt Fedora sa snaží vždy viesť, nie nasledovať.
  • Projekt Fedora sa snaží neustále tvoriť, zlepšovať a rozvíjať slobodný/voľný kód a obsah.
  • Projekt Fedora uspeje jedine pomocou zdieľania častí množstvom ľudí v našej komunite.

Naše základné hodnoty

Základné hodnoty projektu Fedora, alebo Nadácie, sú vysvetlené na ich vlastnej wiki stránke.

Pevne veríme v základné princípy, ktoré vytvorili všetky súčasti nášho operačného systému, a preto garantujeme, že Fedora bude vždy voľná pre každého, a kedykoľvek, aby ju mohol ktokoľvek používať, upravovať a distribuovať.

Naša komunita

Fedora je viac ako len software. Je to komunita prispievateľov z celého sveta zahrňujúca dobrovoľníkov a zamestnancov spoločnosti Red Hat, ktorí pracujú spolu, aby tak propagovali záujmy hnutia slobodnej kultúry. Každý je vítaný a môže sa pripojiť, nezáleží na tom aké má zručnosti. V komunite je miesto pre každého. Komunita Fedory zahŕňa softvérových inžinierov,umelcov,systémových administrátorov, web-dizajnérov,dokumentaristov,hovorcov, a prekladateľov všetci z nich radi na začiatku pomôžu.

Veríme, že všetci prispievatelia by "by mali byť k sebe skvelí". Vytváraním prostredia pre konštruktívne príspevky, môžeme efektívnejšie a úspešnejšie porovnať a zhostiť sa rozdielnych myšlienok, aby sa našlo najlepšie riešenie pre vývoj, počas budovania veľkosti, rôznorodosti, a sily našej komunity.

Naša metóda

Fedora je centrom inovácií v otvorenom a voľnom software, a vytvára komunitu, kde sa prispievatelia všetkých druhov, vývojári, dokumentaristi, umelci, systémový administrátori, a ostatní priaznivci otvoreného a slobodného software -spájajú, aby presadzovali ekosystém prosperity všetkých.

Fedora komunita prispieva všetkým, čo vytvorí, späť do slobodného a otvoreného sveta. Pokračuje, aby vytvárala podporu hodnôt pre širšiu komunitu, čo dokázala pravidelným a rapídnym začleňovaním svojich funkcií a vylepšení do iných Linuxových distribúcii. Bez ohľadu na to, akú distribúciu používate závisíte na kóde vyvinutom v Projekte Fedora.

Prečo je Projekt Fedora iný?

Vždy sa snažíme robiť správnu vec, a poskytovať len voľný a otvorený software. Budeme bojovať za to, aby sme bránili a propagovali riešenia, ktoré môže ktokoľvek používať a distribuovať ďalej. Dokonca, používame len slobodný a otvorený software, aby sme posilňovali infraštruktúru Fedory samotnej. S týmto na pamäti, sa všetci naši vývojári sústreďujú na prácu úzko spojenú s upstream vývojovým tímom, aby každý mohol mať úžitok z našej práce a každý mohol mať prístup k našim zmenám tak rýchlo, ako sa len dá. Kvôli veľkému množstvu inovácií, ktoré riadi Fedora, toto zameranie malo významný a dlhotrvajúci efekt. Niektoré z posledne vyvinutých v slobodnom a otvorenom software, ktoré riadila Fedora sú:

Opak je tiež pravdou: priľnievaním bližšie k upstream vývojovému tímu, Fedora často dostáva najnovší softvér skôr, ako ktokoľvek iný. Nielen toto je výhodou našej komunity, ale taktiež je výhodou, že upstream tím nám poskytuje viac priaznivcov a väčšiu spätnú väzbu od nich.

Ďalší obrovský rozdiel Fedory je náš cieľ - povzbudiť iných, aby uvažovali nad tým, čím by slobodný operačný systém mal byť. Fedora formuje základy pre odvodené distribúcie, ako Red Hat Enterprise Linux, [https://fedoraproject.org/wiki/OLPC One Laptop per Child XO, a projekt Creative Commons' Live Content DVD.

A to nie je všetko. Je také jednoduché vytvoriť si vlastnú distribúciu, začo môžeme ďakovať jednoduchým Remixovacím Nástrojom Fedory. Tieto nástroje umožňujú rýchly výber želaných balíčkov, a vytvorenie obrazov tzv. Live CD/DVD alebo USB, alebo inštalačných diskov. Niektoré oficiálne verzie alebo to čo voláme "spins" vyrástli takýmto spôsobom, zahŕňajúc:

  • Fedora Electronic Lab (inštalovateľné Live DVD)
  • Fedora Xfce Spin (inštalovateľné Live CD)
  • Fedora Games Spin (inštalovateľné Live DVD)

Veríme, že Softvérové patenty sú škodlivé, a sú prekážkou k inováciám vo vývoji softvéru, a v rozpore s hodnotami slobodného a otvoreného softvéru. Pokým striktne integrované proprietárne a patentom zaťažené komponenty môžu na pohľad zlepšiť použiteľnosť, takéto praktiky neprinášajú do komunity z dlhodobého hľadiska žiadny prospech. Fedora komunita dáva prednosť prístupom, ktoré sú prínosom pre rozvoj slobodného softvéru v budúcnosti, pred tými, ktoré vyzdvihujú krátku časovú jednoduchosť používania.

Pridanie sa k projektu Fedora

Máš rád všetko to, čo vidíš a chceš pomôcť? Je to jednoduché! Táto stránka obsahuje všetky informácie, ktoré sú potrebné. Nezabudni, že všetci prispievatelia dostanú prístup k nejakým strašným nástrojom, aby im pomohli dokončiť ich prácu:

  • Ľudia Fedory poskytujú slobodný webový priestor pre hosting Fedora obsahu.