From Fedora Project Wiki

< Overview

Revision as of 14:54, 30 June 2015 by Sukit (talk | contribs) (Translate section to Thai.)

About Fedora
Vision statement: Our vision.
Foundations: Our core values.
Overview: Our mission.
Objectives: Our specific objectives.
User base: Our users.


Fedora Project คืออะไร?

Fedora Project คือความร่วมมือกันของสมาชิกชุมชนฟรีซอฟท์แวร์ทั่วโลก Fedora Project สร้างชุมชนและลีนุกซ์ดิสทรีบิวชั่นชื่อ "Fedora"

พันธกิจของเรา

Fedora Project มุ่งมั่นที่จะเป็นชุมชนที่ช่วยกันเป็นผู้นำในการกระจายซอฟท์แวร์และเนื้อหาที่เป็นแบบฟรีและโอเพนซอร์ส

องค์ประกอบของพันธกิจเรา

องค์ประกอบหลักสามประการของพันธกิจเราคือ:

 • Fedora Project พยายามที่จะเป็นผู้นำ มิใช่ผู้ตาม
 • Fedora Project พยายามสร้าง พัฒนา และแบ่งปันโค๊ดและเนื้อหาแบบ free/libre
 • Fedora Project จะสำเร็จได้ก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของสมาชิกชุมชนทั้งหลาย

กลุ่มผู้ใช้งาน (กลุ่มเป้าหมาย)

เราพยายามสร้างดิสทริบิวชั่นที่เปิดกว้างให้ทุกคนแก้ไขและพัฒนาได้ และก็สามารถใช้งานได้โดย กลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเช่นนี้ทำให้ Fedora สามารถทำให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับการใช้งานฟรีซอฟท์แวร์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ในขณะเดียวกัน

ค่านิยมหลักของเรา

ค่านิยมหลักของ Fedora Project ถูกอธิบายที่หน้า รากฐานของเรา

เรามีความศรัทธาแรงกล้าต่อหลักการพื้นฐานที่เราใช้ในการสร้างทุกส่วนของระบบปฏิบัติการของเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงกล้า ยืนยัน ว่า ทุกคนจะสามารถใช้งาน แก้ไข และแจกจ่าย Fedora ได้ตามอิสระทุกเวลาไปตลอดกาล

ชุมชนของเรา

Fedora ไม่ได้เป็นแค่ซอฟท์แวร์ แต่มันคือ ชุมชนของผู้ที่มีส่วนร่วม จาก ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกอาสาหรือพนักงานของ Red Hat ทุกฝ่ายต่างร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมฟรีซอฟท์แวร์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไป เราเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าคุณจะถนัดด้านใดก็ตาม ชุมชนของเรามีงานให้คุณช่วยอย่างแน่นอน!

ชุมชน Fedora ประกอบไปด้วย วิศวกรซอฟท์แวร์, ศิลปิน, ผู้ดูแลระบบ, นักออกแบบเว็ปไซต์, นักเขียน, นักพูด, และ นักแปล -- ทุกคนต่างพร้อมที่จะช่วยคุณเริ่มต้นในการมีส่วนเริ่มเสมอ

เราเชื่อว่าสมาชิกทุกคนควรจะ เคารพซึ่งกันและกัน เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีส่วนร่วม ชุมชนของเราก็จะสามารถพูดคุยและถกเถียงไอเดียต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคน

Our Method

Fedora is a center for innovation in free and open source software, and creates a community where contributors of all kinds -- developers, documenters, artists, system administrators, and other free software and open source enthusiasts -- come together to advance the ecosystem for the benefit of everyone. The Fedora community contributes everything it builds back to the free and open source world and continues to make advances of significance to the broader community, as evidenced by the regular and rapid incorporation of its features into other Linux distributions. Regardless of which Linux distribution you use, you are relying on code developed within the Fedora Project.

Our Governance

Like any large community, Fedora provides several leadership components to help identify ways to improve, and to resolve conflicts on technical, organizational, and social levels. The goal for community leadership is to provide the minimum oversight required, and the maximum encouragement to community members to succeed in furthering the Fedora Project's shared goals. For this reason, governance of the community largely comes from the community itself. The Leadership page is a good place to start if you want to read about the primary governance entities in Fedora, and how they work.

Why Is the Fedora Project Different?

We try to always do the right thing, and provide only free and open source software. We will fight to protect and promote solutions that anyone can use and redistribute. To this end, we use only free and open source software to power the Fedora infrastructure itself. With this in mind, all of our developers are focused on working closely with upstream development teams, so everyone can benefit from our work and get access to our changes as soon as possible. Due to the huge amount of innovation that Fedora drives, this focus has had significant and long lasting effects. Some of the recent developments in free and open source software that Fedora has driven include:

The reverse is also true: by Staying_close_to_upstream_projects and development teams, Fedora often gets the latest software before anyone else. Not only does this benefit our community, but it also benefits the upstream teams by providing a much larger audience and more feedback for them.

Another striking difference of Fedora is our goal to empower others to pursue their vision of what a free operating system should be. Fedora now forms the basis for derivative distributions such as Red Hat Enterprise Linux, the One Laptop Per Child XO, and Creative Commons' Live Content DVDs.

And that's not all. It is just as easy for individuals to create their own distribution, thanks to Fedora's easy remixing tools. These tools allow you to quickly select the packages you want, and create live images for CD/DVD or USB, or installation discs. Some official versions, or what we call "spins," of Fedora have grown up this way, including:

 • Fedora Electronic Lab (installable Live DVD)
 • Fedora Xfce Spin (installable Live CD)
 • Fedora Games Spin (installable Live DVD)

We believe software patents are harmful, a hindrance to innovation in software development, and are inconsistent with the values of free and open source software. While tightly integrating proprietary and patent encumbered components might superficially improve ease of use, this practice does not benefit the community in the long run. The Fedora community prefers approaches that benefit the progress of free software in the future over those that emphasize short term ease of use.

Joining the Fedora Project

Like what you see and want to help out? That's easy too! This page has all the information you need, and don't forget that all our contributors get access to some awesome tools to help them get their work done:

 • Fedora People provides free webspace for hosting Fedora related content
 • Fedora Planet is an aggregation of contributor blogs so you can see what everyone is up to
 • Fedora Hosted is the perfect location for hosting your free and open source projects
 • Fedora's own Gobby server, so we can collaboratively work on documents in real time
 • Fedora Build System to build your software across multiple architectures
 • The skills and experience of hundreds of fellow Fedora contributors!

What is the Fedora Distribution?

Fedora is a Linux-based operating system that provides users with access to the latest free and open source software, in a stable, secure and easy to manage form. Fedora is the largest of many free software creations of the Fedora Project. Because of its predominance, the word "Fedora" is often used interchangeably to mean both the Fedora Project and the Fedora operating system.

How do I get the Fedora Distribution?

Easy, just visit this page and download it. You can try it without installing anything on your computer, thanks to our Live images on CD or USB - in fact, you can even create a Live USB stick from within Windows!

If you have a slow internet connection, or no internet connection at all, then you can still get Fedora thanks to our volunteer Free Media program.

Where does it come from?

From a community of people who want to put great free software to work around the world. Got something you want to do with Fedora? Download a copy and try it!