From Fedora Project Wiki

Revision as of 09:58, 22 April 2010 by Jhutar (talk | contribs) (CZ: Manuálové stránky)

Jan Hutař

jhutar@redhat.com

Red Hat Czech - QA engineer

Inasnum - Fedora package sanity checker

See: https://fedorahosted.org/inasnum

rpmfluff

rpmfluff is a lightweight way of building RPMs, and sabotaging them so they are broken in controlled ways.

It is intended for use when testing RPM-testers e.g. rpmlint and writing test cases for RPM tools e.g. yum

See: https://fedorahosted.org/rpmfluff

BC thesis: Measure power consumption on a different Linux versions

CZ: Měření spotřeby energie na různých verzích Linuxu

Na různých verzích Linuxu (konkrétně distribuce Fedora) nainstalujte program (BLTK) simulující reálnou zátěž systému a pomocí watmetru opakovaně změřte spotřebu elektrické energie při jeho běhu. Měření opakujte na rozdílných strojích s rozdílnou HW konfigurací.

BLTK funguje pouze na Fedoře 11, proto budou potřeba opravy, které jej umožní spustit i na dalších měřených verzích této distribuce OS Linux.

EN: Measure power consumption on a different Linux versions

On various versions of Linux operation systems, known as Linux distributions, and considering Fedora Linux in particular, install package which simulates the real system stress (BLTK). Using the wattmeter measure the power consumption of the computer. Repeat the measure on computers with different hardware configurations.

BLTK is for now usable only for Fedora 11, so the part of this work is to adapt it for another versions of operating systems.

Ideas for additional tasks

 • measure BLTK run on older Fedoras (say, F9 - F12)
 • measure BLTK run on some different distros (Debian)
 • measure BLTK run with tuned enabled
  • are there tuned profiles already implemented?
 • measure BLTK run under plain X server without window manager, tons of tray icons and so on
 • prepare patches to tuned
  • is there any TODO document?
 • prepare patches for BLTK
  • e.g. to get it working on a older Fedora or different distro
  • is there any TODO document?
 • create set of C source files demonstrating GCC improvements over time
 • publish something on root.cz or abclinuxu.cz
  • ideas?
 • Red Hat internal small presentation about the work progress/goals/results
 • add some ethernet or wifi intensive test to the BLTK (or create a standalone script)
  • to simulate downloading big amounts of data
  • combined with chatting on IRC (low network usage)
 • find out how to lower wattmeter deviation
 • measure on a different HW

Sources of information

Cíle

 • (1. semestr) [větší kapitola] teoretický popis měření spotřeby energie se zaměřením na měření spínaných zdrojů, orientační přehled cen wattmetrů a jejich vlastností
 • (1. semestr) [menší kapitola] popis přístroje VOLTCRAFT plus; Energy Monitor 3000 který bude použit při měření
 • (1. semestr) [praxe] BLTK funguje na alespoň jedné distribuci
 • ^^^ do 15. 12. - poslat text
 • (1. semestr) [praxe + kapitola] popis instalace a použití a vlastností BLTK, vyzkoušet
 • (1. semestr) [praxe + menší kapitola] zjistit jak spustit BLTK na co nejorezanejsim desktopu, mozna jen holy X server?
 • (1. semestr) [praxe + menší kapitola] popis instalace a použití a vlastností tuned, vyzkoušet
 • ^^^ do 15. 1. - poslat text
 • 28. 1. nastavení konkrétních cílů pro 2. semestr (předběžně viz níže)
 • (2. semestr) zprovoznění BLTK na ostatních Fedorách
 • (2. semestr) zprovoznění BLTK na Debianu
 • (2. semestr) patch pro BLTK poslat komunitě kolem BLTK, v textu popsat proces posílání, jejich velikosti, co konkrétně opravují
 • (2. semestr) rozšířit BLTK o nějaký ethernet/wifi test, poslat patche komunitě, popsat v textu
 • (2. semestr) různé varianty MĚŘENÍ na různém HW
 • (2. semestr) vyhodnocení naměřených výsledků
 • (2. semestr) mini-prezentace výsledků v Red Hat
 • (2. semestr) popis toho jak jsme se pokusili eliminovat chybu měření wattmetru a jaký má vliv na měření

BC thesis: Manual pages

CZ: Manuálové stránky

man formát je standadní formát používaný pro vytváření dokumentace v prostředí GNU Linux. Takzvané man stránky se vytváří ručně, pomocí GUI editorů, nebo s využitím utilit jako pod2man, které prochází zdrojový kód programů a do výsledné man stránky sestavují speciálně formátované komentáře. Cílem této práce je:

 1. vytvořit přehledný návod jak psát manuálové stránky
  • přehled sekcí manuálových stránek a jejich význam
  • přehled nejpoužívanějších tagů (včetně tabulek)
  • popis doporučeného formátování (standardní odsazení, do které části co patří a jiné konkrétní tipy)
  • napsat několik ukázkových manuálových stránek k existujicim nástrojům/systémovým voláním/... a nechat si je uznat man-pages projektem
 2. sestavit přehled manuálových stránek
  • kolik jich je v které distribuci, jak se měnilo jejich množství v čase
  • porovnání množství manuálových stránek přeložených do různých jazyků
  • vytvořit distribučně (například pro Fedora 10, 11, 12, Debian 5.0, 4.0) nezávyslý skript(y), který by zobrazil:
   • množství manuálových stránek v dané distribuci celkem nebo jen pro danou sadu balíků
   • počet manuálových stránek podle sekce
   • zastoupení jednotlivých nástrojů použitých k jejich tvorbě
   • zastoupení tagů formátovacího jazyka manuálových stránek
  • vytvořit webové rozhraní kde by bylo možné zjistit informace per man-page (poslední aktualizace, ...) nebo per distribuce
 3. přehled nástrojů pro vytváření a převod do a z tohoto formátu
  • jaké jsou možnosti automatického generování dokumentace ze zdrojových kódů a které balíky je používají
 4. přehled dalších formátů dokumentace - info a jiné
 5. přehled projektů, které se zabývají překladem manuálových stránek do různých jazyků

Goals

Cieľom v prvom semestri budú teda body 1 a 3:

1) Dokumentácia man. stránok

 • ^^^ do 15. 12. - poslat text

3) Nástroje na vytváranie/prevod do man formátu

 • ^^^ do 11. 1. - poslat text

+) doplnit statistiky pouzivanosti nastroju

+) rozbor skriptov, ktoré budú pristupovať k repozitárom a sťahovať si potrebné data

 • ^^^ do 1. 2. - poslat text

Potom v druhom semestri to dokončím 2, 4, 5 a 6:

2) Napíšem skripty, ku ktorým som v 1. semestri urobil analýzu

4) Prehľad iných formátov dokumentácie

5) Prehľad projektov súvisiacich s prekladmi man. stránok

6) Webové rozhranie

Sources of information

$ man man
$ man groff
$ man roff