Da DK/Funktioner

From FedoraProject

< Da DK
Revision as of 22:21, 26 December 2008 by Kristho (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Funktioner til næste udgivelse

Referér venligst til:

Kig på Regler for funktioner-siden, for at se hvordan funktions-udviklingsprocessen fungerer.

Funktioner i nuværende udgivelse

Fedora 10 (Cambridge) - Liste over funktioner

Funktioner i tidligere udgivelser

Fedora 9 (Sulphur) - Liste over funktioner

Fedora 8 (Werewolf) - Liste over funktioner