From Fedora Project Wiki
m (Bold)
(Πως μπορώ να αναβαθμίσω το σύστημα μου με τον FedUp;)
Line 66: Line 66:
  
 
= Πως μπορώ να αναβαθμίσω το σύστημα μου με τον FedUp; =
 
= Πως μπορώ να αναβαθμίσω το σύστημα μου με τον FedUp; =
As alluded to above, there are three parts to upgrading with FedUp - preparation, execution and cleanup.
 
  
Before you start doing anything, be sure to have a look at [[Common F20 bugs#Upgrade_issues]] and read about the most common bugs found.
+
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αναβάθμιση με τον FedUp χωρίζεται σε τρία μέρη - προετοιμασία, εκτέλεση και καθαρισμός.  
  
== Preparing for the Upgrade ==
+
Πριν ξεκινήσετε να κάνετε οτιδήποτε, σιγουρευτείτε πως έχετε κοιτάξει στο [[Common F20 bugs#Upgrade_issues]] και έχετε διαβάσει για τα πιο γνωστά σφάλματα που έχουν αναφερθεί.  
{{admon/important|Latest fedup|Make sure that you install the latest version of the fedup client on the system to be upgraded. At the time of this writing (2013-12-17), that is fedup-0.8.0-3.}}
 
# Do a full system update and reboot to ensure that any kernel changes are running
 
# Install {{package|fedup}}
 
#* Usually, it is best to try first with the latest fedup available in the stable update repository for the release you are running. If you encounter problems with the upgrade, and a newer fedup is available in the updates-testing repository for your current release, you may wish to try with this newer version: {{command|yum --enablerepo<nowiki>=</nowiki>updates-testing install fedup}} at the command line)
 
  
There are three options for sourcing the packages needed for upgrade - using a network repository, a local ISO file or a local device (hard drive, optical disk etc).
+
== Προετοιμασία για την αναβάθμιση ==
  
{{admon/important|Network upgrade is strongly recommended|It is strongly recommended to use the network upgrade instead of offline update modes (ISO, local device). Network upgrade will ensure you receive the latest packages from the target release. If you use local media containing older packages, you might end up with a mixture of packages from your former and target release, and the system might not work properly until you fully update it after reboot (if it boots at all).}}
+
{{admon/important|Τελευταία έκδοση|Σιγουρευτείτε πως έχετε εγκαταστήσει την τελευταία διαθέσιμη έκδοση του FedUp client, στο σύστημα που θα αναβαθμιστεί. Την στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, είναι η fedup-0.8.0-3.}}
  
=== Network ===
+
# Κάντε μια ενημέρωση του συστήματος και μια επανεκκίνηση για να σιγουρευτείτε πως έχουν λάβει χώρα, οποιεσδήποτε αλλαγές στον πυρήνα.
Using a network source is the easiest method of upgrading and will pull in updates while upgrading - eliminating the potential issue if your current system has a newer kernel version than the Fedora release to which you are upgrading.
+
# Εγκαταστήστε το πακέτο {{package|fedup}}
 +
#* Συνήθως, είναι καλό να προσπαθήσετε με την τελευταία σταθερή έκδοση του FedUp που είναι διαθέσιμη στα σταθερά αποθετήρια της έκδοσης που τρέχετε. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την αναβάθμιση, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε την έκδοση που βρίσκεται στα testing-updates αποθετήρια τρέχοντας την επόμενη εντολή σε ένα τερματικό: {{command|yum --enablerepo<nowiki>=</nowiki>updates-testing install fedup}}
  
# Start the upgrade prep by executing following commands
+
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ενεργοποιήσετε την πηγή που χρειάζονται για την αναβάθμιση - χρησιμοποιώντας ένα αποθετήριο δικτύου, ένα τοπικό αρχείο ISO ή μια τοπική συσκευή (σκληρό δίσκο, οπτικό δίσκο...κλπ).
 +
 
 +
{{admon/important|Η αναβάθμιση μέσω δικτύου προτείνεται έντονα|Συνίσταται έντονα, να χρησιμοποιήσετε την δικτυακή αναβάθμιση αντί κάποιας εκτός σύνδεσης δικτύου (όπως ISO,τοπική συσκευή). Η δικτυακή αναβάθμιση θα σας εξασφαλίσει ότι θα λάβετε τα τελευταία πακέτα από την διανομή στην οποία θα αναβαθμίσετε. Αν χρησιμοποιήσετε κάποιο τοπικό μέσο το οποίο περιέχει παλαιότερα πακέτα, μπορεί να καταλήξετε με ένα συνονθύλευμα πακέτων της προηγούμενης έκδοσης και της έκδοσης στην οποία αναβαθμίζετε και το σύστημα ίσως δεν δουλεύει σωστά, μέχρις ότου αναβαθμίσετε όλα τα πακέτα και κάνετε επανεκκίνηση (αν φυσικά εκκινεί καθόλου).}}
 +
 
 +
=== Δίκτυο ===
 +
 
 +
Χρησιμοποιώντας μια δικτυακή πηγή είναι ο ευκολότερος τρόπος να κάνετε αναβάθμιση και θα τραβήξει όλες τις ενημερώσεις κατά την διάρκεια της αναβάθμισης - εξαφανίζοντας το ζήτημα που μπορεί να προκληθεί αν το τωρινό σας σύστημα να έχει νεότερη έκδοση πυρήνα από την έκδοση Fedora στην οποία αναβαθμίζετε.
 +
 
 +
# Ξεκινήστε την προετοιμασία της αναβάθμισης εκτελώντας τις παρακάτω εντολές
 
#* {{command|sudo yum update fedup fedora-release}}
 
#* {{command|sudo yum update fedup fedora-release}}
 
#* {{command|sudo fedup --network 20}}
 
#* {{command|sudo fedup --network 20}}
# Once the preparations have completed, check the {{filename|/var/log/fedup.log}} file if any errors show up in the output from {{command|fedup}}
+
# Όταν η προετοιμασία ολοκληρωθεί, κάντε έναν έλεγχο στο αρχείο {{filename|/var/log/fedup.log}} για οποιαδήποτε αναφορά λάθους υπάρχει από την έξοδο της εντολής {{command|fedup}}
 +
 
 +
=== Αρχείο ISO ===
  
=== ISO File ===
 
 
In order to use an ISO file, it needs to exist locally on the filesystem of the system to be upgraded. The documentation is written as if that file is /home/user/fedora-20.iso but you will need to replace all instances of that path with the actual path of the ISO. Updates will be pulled in if you have network access on the machine to be upgraded.
 
In order to use an ISO file, it needs to exist locally on the filesystem of the system to be upgraded. The documentation is written as if that file is /home/user/fedora-20.iso but you will need to replace all instances of that path with the actual path of the ISO. Updates will be pulled in if you have network access on the machine to be upgraded.
  

Revision as of 15:44, 23 June 2014

Important.png
Μετάφραση σε εξέλιξη
Η μετάφραση της παρούσας σελίδας βρίσκεται σε εξέλιξη. Για συζητήσεις, απορίες ή οτιδήποτε άλλο, μεταβείτε στην σελίδα συζήτησης.

Τι είναι ο FedUp;

Ο FedUp (FEDora UPgrader) είναι ένα νέο σύστημα αναβάθμισης των διανομών Fedora, από το Fedora 18 και μετά. Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες προτεινόμενες μεθόδους αναβάθμισης (PreUpgrade και DVD) που χρησιμοποιούνται σε προηγούμενες εκδόσεις Fedora. Ο Anaconda, ο εγκαταστάτης του Fedora, δεν περιέχει κάποια ενσωματωμένη μέθοδο αναβάθμισης από τις εκδόσεις Fedora 18 και μετά. Αυτή η λειτουργία έχει ανατεθεί εξ' ολοκλήρου στον FedUp.

Αυτή τη στιγμή, ο FedUp είναι ικανός να χειριστεί αναβαθμίσεις μεταξύ όλων των υποστηριζόμενων εκδόσεων Fedora, από ένα δικτυακό αποθετήριο ή από ένα DVD που θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή. Οι αναβαθμίσεις από EOL εκδόσεις Fedora ίσως να λειτουργήσουν σωστά, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν υποστηρίζονται. Περισσότερες μέθοδοι αναβάθμισης έχουν προγραμματιστεί να συμπεριληφθούν και αυτή η σελίδα θα ενημερώνεται καθώς ενσωματώνονται.

Πως λειτουργεί ο FedUp;

Το σύστημα του FedUp αποτελείται από δυο μέρη - τον client που χρησιμοποιείται για να κατεβάσει τα πακέτα και να προετοιμάσει την αναβάθμιση και ένα περιβάλλον pre-boot που εκτελεί την κανονική αναβάθμιση χρησιμοποιώντας τον systemd και τον yum. Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία μπορείτε να βρείτε σε μια ανάρτηση που έχει γίνει από τον δημιουργό του FedUp(Αγγλικά).

Τα αρχεία κατεβαίνουν στην τοποθεσία /var/tmp/system-upgrade (ή στην καθορισμένη από το --cachedir [χρειάζεται εφαρμογή;]) και θα εκκαθαριστούν αυτόματα αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία της αναβάθμισης.

Ο FedUp Client

Ο FedUP client τρέχει στο σύστημα το οποίο θα αναβαθμιστεί. Συλλέγει πληροφορίες για να πακέτα που χρειάζονται αναβάθμιση και επιπροσθέτως κατεβάζει τα απαραίτητα initramfs και τον πυρήνα που χρειάζεται για την πραγματική αναβάθμιση. Προς στιγμήν, μόνο ένα περιβάλλον γραμμής εντολών (CLI) είναι διαθέσιμο για τον FedUp, αλλά και ένα γραφικό περιβάλλον (GUI) αναμένεται να ενσωματωθεί...κάποια στιγμή.

Η Αναβάθμιση

Η πραγματική αναβάθμιση συμβαίνει όταν γίνει επανεκκίνηση στο σύστημα, αφού έχει τρέξει ο FedUp client. Τα συστήματα αρχείων προσαρτώνται κατά την διάρκεια της εκκίνησης, τα ήδη κατεβασμένα πακέτα εγκαθίστανται και γίνονται κάποιες εργασίες σχετικές με την αναβάθμιση. Κατά την διάρκεια της αναβάθμισης, ένα ειδικό θέμα plymouth χρησιμοποιείται, το οποίο μέσω μιας γραμμής προόδου, δείχνει την πραγματική πρόοδο της αναβάθμισης.

Τα Επακόλουθα

Όταν η αναβάθμιση ολοκληρωθεί, ο FedUp θα κάνει επανεκκίνηση το σύστημά σας αυτόματα. Αυτό γίνεται έτσι ώστε να μπορείτε να τρέξετε αυτό το σημείο της αναβάθμισης «ασυνόδευτα»(χωρίς να είστε μπροστά στον υπολογιστή) και να επιστρέψετε, στο πλέον αναβαθμισμένο σύστημά σας. Προσέξτε όμως ότι, αν έχετε κάποιο μέσο εγκατάστασης συνδεδεμένο στον υπολογιστή(CD/DVD/USB), τότε ίσως να γίνει επανεκκίνηση σε αυτό το μέσο αντί για τον σκληρό δίσκο, όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Αν αφήσετε το σύστημά σας και επανέλθετε και δείτε κάποιον εγκαταστάτη του Fedora ή κάτι παρόμοιο, τότε μάλλον έχει συμβεί το προηγούμενο.

Συνήθεις Ερωτήσεις(FAQ)

Γιατί η αναβάθμιση στο Fedora 20 δεν λειτουργεί σωστά (κάνει εκκίνηση αμέσως στο παλιό Fedora);

Γιατί «τα κάναμε θάλασσα» ! Συγγνώμη γι' αυτό. Ο FedUp 0.7 που ήταν στα σταθερά αποθετήρια των Fedora 18 και 19, δεν μπορεί να αναβαθμίσει επιτυχώς την έκδοση σε Fedora 20. Ο FedUp 0.8 όμως, μπορεί μια χαρά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον FedUp 0.8 για να αναβαθμίσετε σε Fedora 20. Αν αναβαθμίζετε από το Fedora 18, θα χρειαστεί να περάσετε την παράμετρο --nogpgcheck. Δείτε στην σελίδα Common Bugs page για όλες τις λεπτομέρειες.

Πως αναφέρω σφάλματα που βρίσκω στην αναβάθμιση;

Πρώτα δείτε στα Common F19 bugs ή Common F20 bugs και ελέγξτε αν το πρόβλημα υπάρχει ήδη εκεί. Αν δεν υπάρχει, το στοιχείο για να αναφέρετε το πρόβλημα εξαρτάται από το ακριβές λάθος το οποίο εμφανίστηκε:

Πρόβλημα με την προετοιμασία της αναβάθμισης

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την χρήση του FedUp client (Package-x-generic-16.pngfedup) πριν την επανεκκίνηση, ψάξτε ή αναφέρετε το σφάλμα για τον FedUp, χρησιμοποιώντας την έκδοση από την οποία αναβαθμίζετε.

Προβλήματα κατά την διάρκεια της αναβάθμισης

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα μετά την προετοιμασία της αναβάθμισης και την αρχική επανεκκίνηση, ψάξτε ή αναφέρετε το σφάλμα για το πακέτο Package-x-generic-16.pngfedup-dracut, χρησιμοποιώντας την έκδοση στην οποία αναβαθμίζετε.

Προβλήματα μετά την αναβάθμιση

Για προβλήματα μετά την αναβάθμιση και για συγκεκριμένο πακέτο, αναφέρετε το σφάλμα κατά του πακέτου με στο οποίο αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

Πως θα κάνω αποσφαλμάτωση κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης;

Ένας οδηγός επίλυσης και αποσφαλμάτωσης θα γραφτεί κάποια στιγμή και θα τοποθετηθεί ο ανάλογος σύνδεσμος εδώ.

Το λογισμικό που αναβαθμίζεται, επαληθεύεται από τον FedUp;

Από την έκδοση 0.8, το κάνει από προεπιλογή. Τα κλειδιά υπογραφής των πακέτων για νεότερες εκδόσεις Fedora, στέλνονται σε παλαιότερες εκδόσεις Fedora, επιτρέποντας έτσι στον FedUp να επαληθεύσει την ακεραιότητα των πακέτων που κατεβάζει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με την παράμετρο --nogpgcheck, αν πρέπει να το κάνετε για οποιονδήποτε λόγο.

Τα πακέτα από τρίτα αποθετήρια θα αναβαθμιστούν;

Ναι, αν έχουν στηθεί ως κανονικά αποθετήρια πακέτων. Τα τρίτα αποθετήρια που χρησιμοποιούνται ευρέως, συνήθως λειτουργούν καλά, αλλά αν προσπαθήσετε να αναβαθμίσετε πριν ή αμέσως μετά την επίσημη έκδοση του Fedora, ίσως δεν έχουν προλάβει να αναβαθμίσουν τις σωστές «διαδρομές» και ο FedUp δεν θα μπορεί να βρει τα πακέτα. Αυτό συνήθως δεν αποτρέπει την διαδικασία αναβάθμισης και μπορείτε να αναβαθμίσετε τα πακέτα των τρίτων αποθετηρίων αργότερα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον FedUp για αναβάθμιση σε μια προ-έκδοση (π.χ beta);

Ναι. Αφού μια προ-έκδοση Fedora έχει επισημοποιηθεί, είναι δυνατόν να αναβαθμίσετε χρησιμοποιώντας τον FedUp. Πρέπει να λειτουργεί ακόμη και σε Aplha και Beta εκδόσεις. Φυσικά θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τις πιθανότητες «σπασίματος» του συστήματος, όπως αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε Alpha ή Beta έκδοση.

Δείτε αυτό το μήνυμα ηλ.ταχυδρομείου στην devel mailing list για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πως μπορώ να αναβαθμίσω το σύστημα μου με τον FedUp;

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αναβάθμιση με τον FedUp χωρίζεται σε τρία μέρη - προετοιμασία, εκτέλεση και καθαρισμός.

Πριν ξεκινήσετε να κάνετε οτιδήποτε, σιγουρευτείτε πως έχετε κοιτάξει στο Common F20 bugs#Upgrade_issues και έχετε διαβάσει για τα πιο γνωστά σφάλματα που έχουν αναφερθεί.

Προετοιμασία για την αναβάθμιση

Important.png
Τελευταία έκδοση
Σιγουρευτείτε πως έχετε εγκαταστήσει την τελευταία διαθέσιμη έκδοση του FedUp client, στο σύστημα που θα αναβαθμιστεί. Την στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, είναι η fedup-0.8.0-3.
 1. Κάντε μια ενημέρωση του συστήματος και μια επανεκκίνηση για να σιγουρευτείτε πως έχουν λάβει χώρα, οποιεσδήποτε αλλαγές στον πυρήνα.
 2. Εγκαταστήστε το πακέτο Package-x-generic-16.pngfedup
  • Συνήθως, είναι καλό να προσπαθήσετε με την τελευταία σταθερή έκδοση του FedUp που είναι διαθέσιμη στα σταθερά αποθετήρια της έκδοσης που τρέχετε. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την αναβάθμιση, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε την έκδοση που βρίσκεται στα testing-updates αποθετήρια τρέχοντας την επόμενη εντολή σε ένα τερματικό: yum --enablerepo=updates-testing install fedup

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ενεργοποιήσετε την πηγή που χρειάζονται για την αναβάθμιση - χρησιμοποιώντας ένα αποθετήριο δικτύου, ένα τοπικό αρχείο ISO ή μια τοπική συσκευή (σκληρό δίσκο, οπτικό δίσκο...κλπ).

Important.png
Η αναβάθμιση μέσω δικτύου προτείνεται έντονα
Συνίσταται έντονα, να χρησιμοποιήσετε την δικτυακή αναβάθμιση αντί κάποιας εκτός σύνδεσης δικτύου (όπως ISO,τοπική συσκευή). Η δικτυακή αναβάθμιση θα σας εξασφαλίσει ότι θα λάβετε τα τελευταία πακέτα από την διανομή στην οποία θα αναβαθμίσετε. Αν χρησιμοποιήσετε κάποιο τοπικό μέσο το οποίο περιέχει παλαιότερα πακέτα, μπορεί να καταλήξετε με ένα συνονθύλευμα πακέτων της προηγούμενης έκδοσης και της έκδοσης στην οποία αναβαθμίζετε και το σύστημα ίσως δεν δουλεύει σωστά, μέχρις ότου αναβαθμίσετε όλα τα πακέτα και κάνετε επανεκκίνηση (αν φυσικά εκκινεί καθόλου).

Δίκτυο

Χρησιμοποιώντας μια δικτυακή πηγή είναι ο ευκολότερος τρόπος να κάνετε αναβάθμιση και θα τραβήξει όλες τις ενημερώσεις κατά την διάρκεια της αναβάθμισης - εξαφανίζοντας το ζήτημα που μπορεί να προκληθεί αν το τωρινό σας σύστημα να έχει νεότερη έκδοση πυρήνα από την έκδοση Fedora στην οποία αναβαθμίζετε.

 1. Ξεκινήστε την προετοιμασία της αναβάθμισης εκτελώντας τις παρακάτω εντολές
  • sudo yum update fedup fedora-release
  • sudo fedup --network 20
 2. Όταν η προετοιμασία ολοκληρωθεί, κάντε έναν έλεγχο στο αρχείο /var/log/fedup.log για οποιαδήποτε αναφορά λάθους υπάρχει από την έξοδο της εντολής fedup

Αρχείο ISO

In order to use an ISO file, it needs to exist locally on the filesystem of the system to be upgraded. The documentation is written as if that file is /home/user/fedora-20.iso but you will need to replace all instances of that path with the actual path of the ISO. Updates will be pulled in if you have network access on the machine to be upgraded.

 1. Download the Fedora 27 ISO appropriate for the arch that you are running
  • For the sake of example, we will assume that the ISO exists at /home/user/fedora-20.iso but it can be anywhere in the filesystem as long as you alter the path below to reflect the actual location of the ISO. Make sure you have downloaded Fedora DVD ISO image otherwise you will get an error "The given ISO probably isn't an install DVD image" when run fedup-cli command.
 2. Start the upgrade prep by executing the following command
  • sudo fedup-cli --iso /home/user/fedora-20.iso
 3. Once the preparations have completed, check the /var/log/fedup.log file if any errors show up in the output from fedup-cli

Other Device

Optical drives and other mountable storage can also be used as a package source for upgrade preparations.

 1. Mount the source material
  • For the sake of example, we will assume that this source is mounted at /mnt/fedora but you can mount it anywhere as long as you replace /mnt/fedora in the command below with the actual mounted location of the upgrade source.
 2. Start the upgrade preparations by executing the following command
  • sudo fedup-cli --device /mnt/fedora --debuglog=fedupdebug.log
 3. Once the preparations have completed, check the fedupdebug.log file if any errors show up in the output from fedup-cli

Executing the Upgrade

 1. Reboot the system if fedup has completed without error.
 2. Once the system reboots, there should be a new entry in the GRUB menu titled System Upgrade.
  • If you add rd.upgrade.debugshell boot argument, you will get a login shell on VT2, allowing you to tinker with the system in case something goes wrong
 3. Select the System Upgrade option from the GRUB menu
  • Remark: If the System Upgrade item is not shown in the grublist at boot, it is most often caused by having a different grub, most often installed by another Linux distribution you may have in multiboot. To correct this quickly: reinstall grub:
   1. grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
   2. grub2-install /dev/sda (replace /dev/sda by any other device you prefer to boot from)
 4. The system should boot into the upgrade process and a plymouth boot screen should be displayed
  • Press 'esc' to see a more detailed log. If you switch back to the graphical progress indicator, it will show 0% for the remainder of the upgrade but that does not mean the upgrade has stopped.
 5. Once the upgrade process has completed, the system will reboot and an option to boot Fedora 27 will be on the grub menu

Cleaning Up Post Upgrade

It is worth rebuilding the RPM DB to prevent RPMDB checksum error when doing a distribution sync:

sudo rpm --rebuilddb

There are a collection of post-upgrade things to do. Some of which are fixed by doing a distro sync:

sudo yum distro-sync --setopt=deltarpm=0

If you are using google-chrome from the Google repository, you must re-install google-chrome due to a packaging bug on the Google side of things. Make sure to adjust the command to the build type you would like to install:

sudo yum remove google-chrome-\* && sudo yum install google-chrome-[beta,stable,unstable]

Docs TODO

 • Write fedup troubleshooting and debug guide
 • add note about blob drivers if needed