Skip to main content Start of main content

Pobierz Fedora Cloud 40

Tutaj pobierzesz najnowsza wersję Fedora Cloud dla swojej architektury.

DATA WYDANIA: wtorek, 23 kwietnia 2024

Dla systemów x86_64 (Intel oraz AMD)

Fedora Cloud Base 40Rawraw.xz

Fedora Cloud Base 40Azurevhd.xz

Fedora Cloud Base 40QEMUqcow2

Fedora Cloud Base UKI 40QEMUqcow2

Fedora Cloud Base 40Vagrant VirtualBoxvagrant-virtualbox.box

Fedora Cloud Base 40Vagrant libvirtvagrant-libvirt.box

Dla systemów ARM® aarch64

Fedora Cloud Base 40Rawraw.xz

Fedora Cloud Base 40Azurevhd.xz

Fedora Cloud Base 40QEMUqcow2

Fedora Cloud Base UKI 40QEMUqcow2

Fedora Cloud Base 40Vagrant libvirtvagrant-libvirt.box

Dla systemów Power ppc64le

Fedora Cloud Base 40QEMUqcow2

Dla systemów IBM s390x zSystems

Fedora Cloud Base 40QEMUqcow2

Launch on public cloud platforms

Start Fedora Cloud instances on public cloud platforms.

x86_64-based instances

Fedora Cloud 40AWS

Fedora Cloud 40Azure

ARM® aarch64-based instances

Fedora Cloud 40AWS

Fedora Cloud 40Azure

Bezpieczeństwo traktujemy poważnie

Po pobraniu obrazu sprawdź jego bezpieczeństwo i integralność.

Poprzez obliczenie sumy kontrolnej obrazu, na swoim komputerze i porównaniu jej do oryginalnej sumy kontrolnej, możesz sprawdzić czy obraz nie został zmieniony lub uszkodzony. Obrazy są również podpisane kluczem gpg Fedory w celu poświadczenia integralności.

Kliknij przycisk weryfikacji , aby uzyskać instrukcje dostosowane do pobierania.

Zostań współtwórcą Fedory

Gdy już zainstalujesz i uruchomisz Fedorę może dołączysz i wesprzesz przez internet, jedną z naszych społeczności?

Oficjalnie wspierane obszary społeczności Fedory

Miejsca utrzymywane przez społeczność

Klikając i pobierając Fedorę, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Polityki kontroli eksportu Fedory.