Skip to main content Start of main content

Fedora Scientific Lab

Wary of reinstalling all the essential tools for your scientific and numerical work? The answer is here. Fedora Scientific Spin brings together the most useful open source scientific and numerical tools atop the goodness of the KDE desktop environment.

Fedora Scientific currently ships with numerous applications and libraries. These range from libraries such as the GNU Scientific library, the SciPy libraries, tools like Octave and xfig to typesetting tools like Kile and graphics programs such as Inkscape. The current set of packages include an IDE, tools and libraries for programming in C, C++, Python, Java and R. Also included along with are libraries for parallel computing such as the OpenMPI and OpenMP. Tools for typesetting, writing and publishing are included.

Featured Applications

IPython

IPython is an enhanced interactive shell with various features to support rapid interactive computing.

Matplotlib

Matplotlib is the most feature-rich Python library for creating publication ready graphs and figures.

LaTeX

Fedora Scientific includes the complete toolchain needed for creating documents using LaTeX.

GNU Octave

GNU Octave is a high level programming language and numerical computing environment, mostly compatible with MATLAB.

GNU Scientific Library

The GNU Scientific Library is a C/C++ library providing a extensive collection of mathematical routines.

İndir Fedora Scientific Lab 40

SÜRÜM TARİHİ: 23 Nisan 2024 Salı

Intel ve AMD x86_64 sistemler için

Fedora Scientific Lab 40Vagrant libvirtvagrant-libvirt.box4.6 GiB

Fedora Scientific Lab 40Vagrant VirtualBoxvagrant-virtualbox.box4.6 GiB

Fedora Scientific Lab 40Live ISOiso5.2 GiB

Bu sürüm için dosya yok.

Güvenliği ciddiye alıyoruz

Bir imajı indirdikten sonra, güvenliğiniz için bütünlüğünü kontrol edin.

İmajın checksum değerini kendi bilgisayarınızda hesaplayıp bunu orijinal checksum değeri ile karşılaştırarak imajın kurcalanmadığını veya bozulmadığını doğrulayabilirsiniz. İmajlar ayrıca bütünlüklerini göstermek için Fedora anahtarlarıyla gpg imzalıdır.

 • butonuna tıklayarak indirdiğiniz imajın dosya doğrulama dosyasını indirin.

 • Fedora'nın GPG anahtarını içe aktarın

          curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
         

  GPG anahtarlarının ayrıntılarını bura dan doğrulayabilirsiniz.

 • Checksum dosyasının geçerli olduğunu doğrulayın

          gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         
 • Checksum eşleşmelerini doğrulayın

          sha256sum -c Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         

Çıktı, dosyanın geçerli olduğunu belirtiyorsa, kullanıma hazırdır!

Fedora'ya tıklayarak ve indirerek aşağıdaki şartlara uymayı kabul etmiş olursunuz: Fedora Aktarım Kontrol Politikası.