From Fedora Project Wiki

< Account System

Revision as of 15:18, 30 September 2016 by Zdenek (talk | contribs)

Systému účtů projektu Fedora

Systému účtů projektu Fedora eviduje přispěvatele Fedory a projekty, na nichž pracují. Používá se k udělení ověření a autorizací do různých komponent. To v současné době zahrnuje různé git pkgs repozitáře a Bugzillu. Všimněte si, že jsou účty bugzilla.redhat.com odděleny, protože FAS může udělit jen další oprávnění k existujícím účtům. Proto byste se měli zaregistrovat na bugzilla.redhat.com se stejným e-mailem, který používáte pro svůj účet v Systému účtů projektu Fedora.

Používání Systému účtů

Hlavní stránka účtů Fedory obsahuje většinou jen odkazy na:

Vnitřní Systém účtů

  • Export e-mailových aliasů probíhá každou hodinu, v celou hodinu na baště hostitelů.
  • Export git a shell účtů probíhá poté, co uživatelé změní informace a obvykle trvá 10-20 minut.
  • Export skupiny přispěvovatelů fedora_contrib ze skupiny 'fedorabugs' probíhá každých 10 minut.

Kód systémového účtu je k dispozici na adrese https://github.com/fedora-infra/fas. Stránka projektu je na adrese https://fedorahosted.org/fas/.

FAQ

Potřebuju účet v Systému účtů Fedora?

Mnohé z těchto dílčích projektů Fedory vyžadují existující přispěvatelův účet v Systému účtů. Systém umožňuje správu dohod uzavřené s přispěvatelem, členství ve skupinách, systém jednotného přihlašování používaného ve všech službách Fedory a další.

Stručně řečeno, pokud chcete přispívat do projektu využívajícího účty FAS, budete účet potřebovat. Pokud nechcete přispívat, účet nepotřebujete.

Co je dohoda o přispěvateli?

Jedná se o dohodu, která pomáhá udržovat Fedoru svobodnou a open source tím, že zajišťuje, aby měly všechny příspěvky v projektu řádnou licenci a aby byly k dispozici pod open source licencí, i když to není výslovně uvedeno. Pro více informací viz Dohoda Přispěvatele Projektu Fedora (FPCA)

FPCA nahradila dřívější Licenční smlouvu jednotlivého přispěvatele.

Co je SSH klíč a proč ho potřebuji?

SSH, zkratka pro Secure SHell, umožňuje kryptograficky ověřené a šifrované spojení mezi počítači. SSH se používá pro tunel připojení z Git k projektu Fedora. Kdykoli budete používat Git s projektem Fedora, transakce bude provedena prostřednictvím připojení SSH. Váš SSH klíč vás bude identifikovat se servery Git a hostitelské klíče na GIT serverech vám umožní ověřit váš počítač se vzdáleným serverem. SSH klíč je potřeba pouze v případě, pokud máte v plánu přispívat do zdrojového kódu nebo do obsahu, pracovat na webových stránkách projektu Fedora nebo používat fedorapeople.org.

Viz Kryptografie

Požádal jsem členství ve skupině a to má status neschválené, co to znamená?

New group memberships require approval from the group administrator or a group sponsor. Different groups handle this differently. See the appropriate project pages for the group for the specific process. Some projects, such as PackageMaintainers, will require you to have a dedicated sponsor or complete a certain procedure. Other groups may grant your request as soon as they get around to it.

Setkal jsem se s podivnou chybu při používání systému účtů, co mám dělat?

Send an email to the address at the bottom of this page, or file a ticket in the Account System Trac.

Kde mohu získat více informací o systému účtů?

Obraťte se na vedení.

Ukončení účtu

Dobrovolné

If you wish to deactivate your account for some reason, simply edit your account to remove all personal information, and mark the account as "Inactive."

Warning.png
Marking an account inactive
Once you mark your account inactive, you will be unable to use it for any authentication in Fedora. Make sure this is what you want to do before deactivating the account! (Inactive accounts can be reactivated by attempting to login to FAS through the Web site. A password reset is then required to reactivate the account.)

Z důvodu

Malicious usage may result in account termination. Individuals using multiple accounts without prior written approval will have all but one account terminated.

Users will be warned by email before any accounts are terminated.