From Fedora Project Wiki
(Translation)
(Translated)
Line 7: Line 7:
 
Zeptejte se sami sebe, jak dobře rozumíte různým částem soukolí jménem Fedora.  Jako velvyslanec budete dotázáni na četné části projektu Fedora.  Nemusíte mít na všechno odpověd, ale potřebujete všeobecnou znalost Fedory a budete muset vědět, jak odpovědi ''najít''.
 
Zeptejte se sami sebe, jak dobře rozumíte různým částem soukolí jménem Fedora.  Jako velvyslanec budete dotázáni na četné části projektu Fedora.  Nemusíte mít na všechno odpověd, ale potřebujete všeobecnou znalost Fedory a budete muset vědět, jak odpovědi ''najít''.
  
* Read [[how to be a successful contributor]]
+
* Přečtěte si [[how to be a successful contributor/cs | jak být úspěšným přispěvatelem]]
* Read [http://fedoramagazine.org Fedora Magazine] and the [https://communityblog.fedoraproject.org Community Blog] regularlyThink about which parts of the Fedora Project capture your attention and imagination.
+
* Pravidelně čtěte [http://fedoramagazine.org Magazín Fedora] a [https://communityblog.fedoraproject.org Komunitní Blog].  Zamyslete se nad tím, které části projektu Fedora upoutávají vaši pozornost a představivost.
* Read [http://planet.fedoraproject.org Planet Fedora] every day if possible.   
+
* Pokud je to možné, čtěte každý den [http://planet.fedoraproject.org Planetu Fedora].   
* Read [http://lwn.net LWN].
+
* Přečtěte si [http://lwn.net LWN].
* Peruse the Fedora Mailing lists as much of the work in Fedora is done this way.
+
* Seznamte se se mailovými konferencemi Fedory, protože většina práce se ve Fedoře dělá tímto způsobem.
** Read the [[Mailing list guidelines|mailing list guidelines]].
+
** Přečtěte si [[Mailing list guidelines/cs|pokyny k mailové konferenci]].
** Here are possible [[Communicate#Contributors_Mailing_Lists|lists to join]].
+
** Zde jsou potenciální [[Communicate/cs#Contributors_Mailing_Lists|mailové konference]], ke kterým se dá připojit.
** You will be asked to join the ambassadors list later on in this process.
+
** Později budete požádáni, abyste se připojili ke konferenci velvyslanců.
* Lurk in any of the Fedora IRC channels.
+
* Koukněte se na libovolný IRC kanál Fedora.
** If you have not used IRC before, find out [[How_to_communicate_using_IRC|how to use it]].
+
** Pokud jste dříve IRC nepoužili, zjistěte [[How_to_communicate_using_IRC/cs|jak se používá]].
** #fedora-ambassadors is recommended, but a full list can be found [[Communicate#IRC|here]]
+
** #fedora-ambassadors je doporučený IRC kanál, ale úplný seznam je k dispozici [[Communicate/cs#IRC|zde]]
  
If your attention and time doesn't get completely monopolized by some other part of Fedora, come on back to us and join the Ambassadors.
+
Pokud již nejsou vaše pozornost a čas naprosto pohlceny nějakou jinou aktivitou ve Fedoře, přijďte k nám a připojte se k velvyslancům.
  
{{Link/next | Ambassadors_Join_choose_a_mentor| Choose a Mentor}}
+
{{Link/next | Ambassadors_Join_choose_a_mentor/cs| Výběr mentora}}
  
 
[[Category:Ambassadors]]
 
[[Category:Ambassadors]]
 
[[Category:Czech translations]]
 
[[Category:Czech translations]]

Revision as of 16:48, 13 March 2018

Ambassadors Header AmbassadorsN1.png
Note.png
Toto není úvodní stránka Stát se velvyslancem, tam začněte nejprve!

Prozkoumejte projekt Fedora

Zeptejte se sami sebe, jak dobře rozumíte různým částem soukolí jménem Fedora. Jako velvyslanec budete dotázáni na četné části projektu Fedora. Nemusíte mít na všechno odpověd, ale potřebujete všeobecnou znalost Fedory a budete muset vědět, jak odpovědi najít.

  • Přečtěte si jak být úspěšným přispěvatelem
  • Pravidelně čtěte Magazín Fedora a Komunitní Blog. Zamyslete se nad tím, které části projektu Fedora upoutávají vaši pozornost a představivost.
  • Pokud je to možné, čtěte každý den Planetu Fedora.
  • Přečtěte si LWN.
  • Seznamte se se mailovými konferencemi Fedory, protože většina práce se ve Fedoře dělá tímto způsobem.
  • Koukněte se na libovolný IRC kanál Fedora.
    • Pokud jste dříve IRC nepoužili, zjistěte jak se používá.
    • #fedora-ambassadors je doporučený IRC kanál, ale úplný seznam je k dispozici zde

Pokud již nejsou vaše pozornost a čas naprosto pohlceny nějakou jinou aktivitou ve Fedoře, přijďte k nám a připojte se k velvyslancům.