From Fedora Project Wiki
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
 
{{autolang}}
 
{{autolang}}
  
Wiki [[Overview|Projektu Fedora]] je místo, kde spolupracují vývojáři a koncoví uživatelé.
+
Wiki [[Overview/cs|Projektu Fedora]] je místo, kde spolupracují vývojáři a koncoví uživatelé.
  
 
* Hledáte dokumentaci? Zkuste https://docs.fedoraproject.org/
 
* Hledáte dokumentaci? Zkuste https://docs.fedoraproject.org/
Line 9: Line 9:
 
* Nebo jen chcete "získat" Fedoru? https://getfedora.org/ přirozeně.
 
* Nebo jen chcete "získat" Fedoru? https://getfedora.org/ přirozeně.
  
Chcete vytvořit nějaký obsah?  Získat [[Account_System | účet Fedora]] je jednoduché, takže můžete pomoct — Stačí jen [[Account_System/NewAccount|následovat tyto instrukce]], pak navštívit [[Help:Editing|stránku nápovědy wiki]].
+
Chcete vytvořit nějaký obsah?  Získat [[Account_System/cs | účet Fedora]] je jednoduché, takže můžete pomoct — Stačí jen [[Account_System/NewAccount/cs|následovat tyto instrukce]], pak navštívit [[Help:Editing|stránku nápovědy wiki]].
  
 
== Co je projekt Fedora? ==
 
== Co je projekt Fedora? ==
Line 23: Line 23:
 
Potřebujete další '''pomoc?'''  Stačí se jen '''[https://ask.fedoraproject.org zeptat Fedory]'''.  
 
Potřebujete další '''pomoc?'''  Stačí se jen '''[https://ask.fedoraproject.org zeptat Fedory]'''.  
  
'''[[Join | Přidejte se]] k projektu Fedora'''.
+
'''[[Join/cs | Přidejte se]] k projektu Fedora'''.
  
 
Přečtěte si [https://docs.fedoraproject.org/ dokumentaci] a náš [[FAQ]] pro informace k použití a přispívání do Fedory.  
 
Přečtěte si [https://docs.fedoraproject.org/ dokumentaci] a náš [[FAQ]] pro informace k použití a přispívání do Fedory.  
Line 29: Line 29:
 
Podívejte se na [http://fedoramagazine.org/ časopis Fedora] pro nejnovější zprávy z komunity Fedora.
 
Podívejte se na [http://fedoramagazine.org/ časopis Fedora] pro nejnovější zprávy z komunity Fedora.
  
[[Communicate | Komunikujte]] s komunitou Fedory.
+
[[Communicate/cs | Komunikujte]] s komunitou Fedory.
  
Poznejte naši [[RoadMap | budoucnost]].
+
Poznejte naši [[RoadMap/cs | budoucnost]].
  
Podívejte se na [[Common {{FedoraVersion|short}} bugs| běžné chyby]] a jak s nimi pracovat.
+
Podívejte se na [[Common {{FedoraVersion|short}} bugs/cs| běžné chyby]] a jak s nimi pracovat.
  
Nahlaste novou [[BugsAndFeatureRequests | chybu]] nebo zažádejte o [[BugsAndFeatureRequests | změnu]].
+
Nahlaste novou [[BugsAndFeatureRequests/cs | chybu]] nebo zažádejte o [[BugsAndFeatureRequests/cs | změnu]].
 
}}
 
}}
 
|}
 
|}
  
The Fedora Project is a global partnership of free software community members. The Fedora Project is sponsored by [//www.redhat.com/ Red Hat], which invests in our [[infrastructure]] and resources to encourage collaboration and incubate innovative new technologiesSome of these technologies may later be integrated into Red Hat products. They are [[Red Hat contributions | developed in Fedora]] and produced under a [[Licensing | free and open source license]] from inception, so other free software communities and projects are free to study, adopt, and modify them.
+
Projekt Fedora je globálním partnerstvím členů komunity svobodného softwaru. Projekt Fedora je sponzorován společností [//www.redhat.com/ Red Hat], která investuje do naší [[infrastructure/cs | infrastruktury]] a zdrojů pro povzbuzení spolupráce a vytváření nových inovativních technologiíNěkteré z těchto technologií mohou být později začleněny do produktů Red Hat. Jsou od počátku [[Red Hat contributions/cs | vyvíjeny v rámci Fedory]] a produkovány na základě [[Licensing/cs | licence pro svobodný a otevřený zdrojový kód]], takže je mají ostatní komunity a projekty svobodného software zdarma ke studiu, mohou je adaptovat a upravovat.
  
Read an [[overview]] to learn more about our mission, our community, our governance, and what makes Fedora unique. You can also learn about our [[Vision statement|vision]] and [[Foundations | core values the foundations]] upon which the project is builtWe also have information relating to our [[user base]], and the [[objectives]] for our technical work.
+
Přečtěte si náš [[overview/cs | přehled]], abyste se dozvěděli víc o naší misi, naší společnosti, naší veřejné správě a tom, co činní Fedoru jedinečnou. Můžete se také dozvědět o našich [[Vision statement/cs|vizích]] a [[Foundations/cs | základních hodnotách základech]], na nichž je projekt postavenMáme také informace týkající se naší [[user base/cs | uživatelské základny]] a [[objectives/cs | cíle]] pro naši technickou práci.
  
== What's inside Fedora? ==
+
== Co je uvnitř Fedory? ==
  
 
<!-- The [[Fedora {{FedoraVersion}} tour]]  covers our most recent release. -->
 
<!-- The [[Fedora {{FedoraVersion}} tour]]  covers our most recent release. -->
The [https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/{{FedoraVersion}}/html/Release_Notes Fedora {{FedoraVersion}} Release Notes] covers the most recent release of Fedora.
+
[https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/{{FedoraVersion}}/html/Release_Notes Poznámky k vydání Fedory {{FedoraVersion}}] zahrnují nejnovější vydání Fedory.
  
The [[Releases/{{FedoraVersionNumber|next}}/Schedule | Release Schedule]] provides a timeline to the next release, {{FedoraVersion|full|next}}. The [[Releases/{{FedoraVersionNumber|next}}/ChangeSet| change set]]  documents the features planned for {{FedoraVersion|long|next}}.
+
[[Releases/{{FedoraVersionNumber|next}}/Schedule/cs | Plán vydání]] představuje časovou osu pro další vydání {{FedoraVersion|full/cs|next}}. [[Releases/{{FedoraVersionNumber|next}}/ChangeSet/cs| Seznam změn]]  dokumentuje funkce plánované do vydání {{FedoraVersion|long|next}}.
  
== Where can I get help? ==
+
== Kde mohu získat pomoc? ==
  
[https://ask.fedoraproject.org Ask Fedora], our knowledge base and community support forum is ready for you!
+
[https://ask.fedoraproject.org Ask Fedora], naše fórum založené na znalostech a podpoře členů komunity je připraveno pro vás!
 
 
== How do I get involved? ==
 
 
 
There are many ways to [https://join.fedoraproject.org/ contribute] to the Fedora distribution and the community that surrounds it.  We have a large community full of talented and energetic [http://fedoraplanet.org/ people] who enjoy meeting new contributors and helping them learn how to participate in Fedora.  The list below provides links to each team and sub-project.  Use it to visit a team that interests you.  On the team page you can find out how to contact other community members and get involved in the Fedora community.
 
= Wiki projektu Fedora =
 
 
 
Pokud si chcete stáhnout Fedoru odkaz najdete na úvodní stránce http://fedoraproject.org/. Wiki projektu Fedora je místo, kde mohou spolupracovat vývojáři a uživatelé a to tak, že společně upravují dokumenty ve wiki obsažené.  Zapisovat do zdejší wiki mohou jen lidé s účtem na [[Infrastructure/AccountSystem | Fedora accounts]]. Instrukce jak získat ůčet [[Infrastructure/AccountSystem/NewAccount | naleznete zde]]
 
  
 +
== Jak se mohu zapojit? ==
  
 +
Existuje mnoho způsobů jak [https://join.fedoraproject.org/ přispívat] do distribuce Fedory a komunitě, která ji obklopuje.  Máme velkou komunitu plnou talentovaných a energických [http://fedoraplanet.org/ lidí], kteří rádi poznávají nové přispěvatele a pomáhají jim se naučit, jak se podílet na Fedoře. Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na každý tým a podprojekt. Použijte jej k návštěvě týmu, který vás zajímá. Na stránce týmu můžete zjistit, jak se obrátit na ostatní členy komunity a jak se do komunity Fedory zapojit.
  
 
== Přehled podprojektů distribuce Fedora ==
 
== Přehled podprojektů distribuce Fedora ==
  
 
{|width="100%"
 
{|width="100%"
|style="width: 33%; border-width: 0px;"|{{projectline|PackageMaintainers|Fedora Packaging|Informace o balících a pro správce balíků|Echo-package-48px.png}}
+
|style="width: 33%; border-width: 0px;"|{{projectline|PackageMaintainers/cs|Fedora Packaging|Informace o balících a pro správce balíků|Echo-package-48px.png}}
|style="width: 34%; border-width: 0px;"|{{projectline|FedoraLiveCD|Fedora Live CD|Informace o Live distribuci Fedora|Echo-gnome-dev-cdrom-48px.png}}
+
|style="width: 34%; border-width: 0px;"|{{projectline|FedoraLiveCD/cs|Fedora Live CD|Informace o Live distribuci Fedora|Echo-gnome-dev-cdrom-48px.png}}
|style="width: 33%; border-width: 0px;"|{{projectline|DocsProject|Fedora Documentation|Dokumentace k projektu Fedora|Echo-helpbook-48px.png}}
+
|style="width: 33%; border-width: 0px;"|{{projectline|DocsProject/cs|Fedora Documentation|Dokumentace k projektu Fedora|Echo-helpbook-48px.png}}
 
|-
 
|-
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Ambassadors|Fedora Ambassadors|Staňte se lokálním zástupcem projektu Fedora|Echo-ambass-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Ambassadors/cs|Fedora Ambassadors|Staňte se lokálním zástupcem projektu Fedora|Echo-ambass-48px.png}}
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Marketing|Fedora Marketing|Podpora lokálních aktivit projektu Fedora, marketing.|Echo-mktg-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Marketing/cs|Fedora Marketing|Podpora lokálních aktivit projektu Fedora, marketing.|Echo-mktg-48px.png}}
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|BugZappers|Fedora Bug Triage|Hledejte a opravujte chyby|Echo-bug-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|BugZappers/cs|Fedora Bug Triage|Hledejte a opravujte chyby|Echo-bug-48px.png}}
 
|-
 
|-
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|QA|Fedora Quality Assurance|Testování disitribuce, prevence a opravování chyb|Echo-testing-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|QA/cs|Fedora Quality Assurance|Testování disitribuce, prevence a opravování chyb|Echo-testing-48px.png}}
 
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|http://directory.fedoraproject.org/|Fedora Directory Server|Přináší enterprise řešení pro LDAP server na Linuxu|Echo-dirserv-48px.png|extlink=true}}
 
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|http://directory.fedoraproject.org/|Fedora Directory Server|Přináší enterprise řešení pro LDAP server na Linuxu|Echo-dirserv-48px.png|extlink=true}}
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Infrastructure|Fedora Infrastructure|Servery, nástroje a utility pro fungování projektu Fedora|Echo-infra-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Infrastructure/cs|Fedora Infrastructure|Servery, nástroje a utility pro fungování projektu Fedora|Echo-infra-48px.png}}
 
|-
 
|-
 
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|http://planet.fedoraproject.org|Planet Fedora|Blogy uživatelů a vývojářů Fedory|Echo-planet-48px.png|extlink=true}}
 
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|http://planet.fedoraproject.org|Planet Fedora|Blogy uživatelů a vývojářů Fedory|Echo-planet-48px.png|extlink=true}}
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Websites|Fedora Websites|Design webových stránek Fedora Project|Echo-websites-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Websites/cs|Fedora Websites|Design webových stránek Fedora Project|Echo-websites-48px.png}}
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Artwork|Fedora Artwork|Design styků, ikon, banerů a dalších grafik|Echo-art-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Artwork/cs|Fedora Artwork|Design styků, ikon, banerů a dalších grafik|Echo-art-48px.png}}
 
|-
 
|-
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|L10N|Fedora L10N|Vše pro lokální komunity disitribuce Fedora|Echo-l10n-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|L10N/cs|Fedora L10N|Vše pro lokální komunity disitribuce Fedora|Echo-l10n-48px.png}}
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|I18N|Fedora I18N|Lokalizace distribuce Fedora|Echo-i18n-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|I18N/cs|Fedora I18N|Lokalizace distribuce Fedora|Echo-i18n-48px.png}}
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Games|Fedora Games|Hry v distribuci Fedora a vše s nimi spojené.|Echo-gaming-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|Games/cs|Fedora Games|Hry v distribuci Fedora a vše s nimi spojené.|Echo-gaming-48px.png}}
 
|-
 
|-
|style="border-width: 0px; background-color: #d8e0eb;"|{{projectline|Projects|Přehled všech projektů...||Echo-allproj-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px; background-color: #d8e0eb;"|{{projectline|Projects/cs|Přehled všech projektů...||Echo-allproj-48px.png}}
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|FedoraEvents|Fedora Events|Události v komunitě uživatelů a vývojářů|Echo-calendar-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px;"|{{projectline|FedoraEvents/cs|Fedora Events|Události v komunitě uživatelů a vývojářů|Echo-calendar-48px.png}}
|style="border-width: 0px; background-color: #d8e0eb;"|{{projectline|SIGs|Přehled Special Interest Groups (SIGs)...||Echo-SIGs-48px.png}}
+
|style="border-width: 0px; background-color: #d8e0eb;"|{{projectline|SIGs/cs|Přehled Special Interest Groups (SIGs)...||Echo-SIGs-48px.png}}
 
|}
 
|}
 +
 +
[[Category:Czech translations]]

Latest revision as of 20:42, 1 October 2016

Wiki Projektu Fedora je místo, kde spolupracují vývojáři a koncoví uživatelé.

Chcete vytvořit nějaký obsah? Získat účet Fedora je jednoduché, takže můžete pomoct — Stačí jen následovat tyto instrukce, pak navštívit stránku nápovědy wiki.

Co je projekt Fedora?

Idea.png
Odkazy zájmu
Zde je několik odkazů, které vám pomohou se startem s Fedorou a stát se jedním z milionů lidí, kteří už Fedoru používají a přispívají do projetu Fedora a svobodného softwaru:

Stáhněte si Fedoru teď!

Chcete nainstalovat Fedoru? Přečtěte si našeho Průvodce instalací Fedory 33.

Potřebujete další pomoc? Stačí se jen zeptat Fedory.

Přidejte se k projektu Fedora.

Přečtěte si dokumentaci a náš FAQ pro informace k použití a přispívání do Fedory.

Podívejte se na časopis Fedora pro nejnovější zprávy z komunity Fedora.

Komunikujte s komunitou Fedory.

Poznejte naši budoucnost.

Podívejte se na běžné chyby a jak s nimi pracovat.

Nahlaste novou chybu nebo zažádejte o změnu.

Projekt Fedora je globálním partnerstvím členů komunity svobodného softwaru. Projekt Fedora je sponzorován společností Red Hat, která investuje do naší infrastruktury a zdrojů pro povzbuzení spolupráce a vytváření nových inovativních technologií. Některé z těchto technologií mohou být později začleněny do produktů Red Hat. Jsou od počátku vyvíjeny v rámci Fedory a produkovány na základě licence pro svobodný a otevřený zdrojový kód, takže je mají ostatní komunity a projekty svobodného software zdarma ke studiu, mohou je adaptovat a upravovat.

Přečtěte si náš přehled, abyste se dozvěděli víc o naší misi, naší společnosti, naší veřejné správě a tom, co činní Fedoru jedinečnou. Můžete se také dozvědět o našich vizích a základních hodnotách — základech, na nichž je projekt postaven. Máme také informace týkající se naší uživatelské základny a cíle pro naši technickou práci.

Co je uvnitř Fedory?

Poznámky k vydání Fedory 33 zahrnují nejnovější vydání Fedory.

Plán vydání představuje časovou osu pro další vydání 34. Seznam změn dokumentuje funkce plánované do vydání Fedora 34.

Kde mohu získat pomoc?

Ask Fedora, naše fórum založené na znalostech a podpoře členů komunity je připraveno pro vás!

Jak se mohu zapojit?

Existuje mnoho způsobů jak přispívat do distribuce Fedory a komunitě, která ji obklopuje. Máme velkou komunitu plnou talentovaných a energických lidí, kteří rádi poznávají nové přispěvatele a pomáhají jim se naučit, jak se podílet na Fedoře. Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na každý tým a podprojekt. Použijte jej k návštěvě týmu, který vás zajímá. Na stránce týmu můžete zjistit, jak se obrátit na ostatní členy komunity a jak se do komunity Fedory zapojit.

Přehled podprojektů distribuce Fedora

Echo-package-48px.png Fedora Packaging
Informace o balících a pro správce balíků
Echo-gnome-dev-cdrom-48px.png Fedora Live CD
Informace o Live distribuci Fedora
Echo-helpbook-48px.png Fedora Documentation
Dokumentace k projektu Fedora
Echo-ambass-48px.png Fedora Ambassadors
Staňte se lokálním zástupcem projektu Fedora
Echo-mktg-48px.png Fedora Marketing
Podpora lokálních aktivit projektu Fedora, marketing.
Echo-bug-48px.png Fedora Bug Triage
Hledejte a opravujte chyby
Echo-testing-48px.png Fedora Quality Assurance
Testování disitribuce, prevence a opravování chyb
Echo-dirserv-48px.png Fedora Directory Server
Přináší enterprise řešení pro LDAP server na Linuxu
Echo-infra-48px.png Fedora Infrastructure
Servery, nástroje a utility pro fungování projektu Fedora
Echo-planet-48px.png Planet Fedora
Blogy uživatelů a vývojářů Fedory
Echo-websites-48px.png Fedora Websites
Design webových stránek Fedora Project
Echo-art-48px.png Fedora Artwork
Design styků, ikon, banerů a dalších grafik
Echo-l10n-48px.png Fedora L10N
Vše pro lokální komunity disitribuce Fedora
Echo-i18n-48px.png Fedora I18N
Lokalizace distribuce Fedora
Echo-gaming-48px.png Fedora Games
Hry v distribuci Fedora a vše s nimi spojené.
Echo-allproj-48px.png Přehled všech projektů...
Echo-calendar-48px.png Fedora Events
Události v komunitě uživatelů a vývojářů
Echo-SIGs-48px.png Přehled Special Interest Groups (SIGs)...