From Fedora Project Wiki

Revision as of 22:33, 28 February 2011 by Goeran (talk | contribs) (Created page with 'Välkommen till den svenska gruppen för översättning av Fedora. Vi agerar tillsammans med den [http://www.tp-sv.se/ svenska grenen av Translation Project] där även t.ex. ö...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Välkommen till den svenska gruppen för översättning av Fedora.

Vi agerar tillsammans med den svenska grenen av Translation Project där även t.ex. översättarna av Gnome håller till. Granskningar och diskussioner sker på den gemensamma epostlistan.