L10N Swedish Team

From FedoraProject

Jump to: navigation, search

Välkommen till den svenska gruppen för översättning av Fedora.

Vi agerar tillsammans med den svenska grenen av Translation Project där även t.ex. översättarna av Gnome håller till. Granskningar och diskussioner sker på den gemensamma epostlistan.