From Fedora Project Wiki

< Overview

Revision as of 22:32, 18 January 2011 by Mfajcik (talk | contribs)

Čo je to projekt Fedora?

Projekt Fedora je partnerstvo členov komunity slobodného softwaru z celého sveta. Projekt Fedora buduje otvoreného software a vydáva Linuxovú distribúciu nazývanú "Fedora".

Naša misia

Misiou projektu Fedora je viesť vývoj voľného a otvoreného softwaru a obsah ako kooperujúca komunita.

Prvky misie Fedora

Tri elementy tejto misie sú jasné:

  • Projekt Fedora sa snaží vždy viesť, nie nasledovať.
  • Projekt Fedora sa snaží neustále tvoriť, zlepšovať a rozvíjať slobodný/voľný kód a obsah.
  • Projekt Fedora uspeje cez zdieľanú akciu na časti veľa ľudí cez našu komunitu.

Naše základné hodnoty

Základné hodnoty projektu Fedora, alebo Nadácie, sú vysvetlené na ich vlastnej wiki stránke.

Pevne veríme v základné princípy, ktoré vytvorili všetky komponenty nášho operačného systému, a kvôli tomu garantujeme, že Fedora bude vždy voľná pre každého, kedykoľvek, aby ju používal, upravoval a distribuoval.

Naša komunita

Fedora je viac ako len software. Je to komunita prispievateľov z celého sveta zahrňujúca dobrovoľníkov a zamestnancov spoločnosti Red Hat, ktorí pracujú spolu, aby tak propagovali záujmy hnutia slobodnej kultúry. Každý je vítaný a môže sa pripojiť, nezáleží na tom aké má zručnosti, máme pre Teba miesto v komunite. Komunita Fedory zahŕňa Softwarových inžinierov,umelcov,systémových administrátorov, web-dizajnérov,dokumentaristov,hovorcov, a prekladateľov všetci z nich ti radi pomôžu začať.

Veríme, že vsetci prispievatelia by "by mali byť k sebe skvelý". Vytváraním prostredia pre koštruktívne príspevky, môžme efektívnejšie a úspešnejšie porovnať a zhostiť sa rozdielnych myšlienok, aby sa našlo najlepšie riešenie pre vývoj, počas budovania veľkosti, rôznorodosti, a sily našej komunity.

Naša metóda

Fedora je centrom inovácií v otvorenom a voľnom software, a vytvára komunitu, kde prispievatelia všetkých druhov, vývojári, dokumentaristi, umelci, systémový administrátori, a ostatný priaznivci otvoreného a slobodného software -sa spájajú, aby presadzovali ekosystém prosperity všetkých.

Fedora komunita prispieva všetkým, čo vytvorí, späť do slobodného a otvoreného sveta. Pokračuje, aby vytvárala vývoj hodnôt pre širšiu komunitu, ako dokázala pravidelným a rapídnym včleňovaním svojich funkcií a vylepšení do iných Linuxových distribúcii. Bez ohľadu na to, akú distribúciu používate závisíte na kóde vyvinutom v Projekte Fedora.