From Fedora Project Wiki

  • ...të komunitetit të softuerëve të lirë. Projekti Fedora ndërton softuerë me kod burimi të hapur dhe prodhon një distribucion Linux të quajtur "Fedora". ...kontribuen me çdo gjë që ai ndërton për botën e softuerëve të lirë dhe me kod burimi të hapur, dhe vazhdon të bëjë përparime të rëndësishme në k
    4 KB (634 words) - 11:44, 18 September 2016
  • restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery
    7 KB (1,073 words) - 10:54, 5 October 2015