From Fedora Project Wiki
About Fedora
Vision statement: Our vision.
Foundations: Our core values.
Overview: Our mission.
Objectives: Our specific objectives.
User base: Our users.


Çfarë është Projekti Fedora?

Projekti Fedora është një partneritet i anëtarëve nga e gjithë bota të komunitetit të softuerëve të lirë. Projekti Fedora ndërton softuerë me kod burimi të hapur dhe prodhon një distribucion Linux të quajtur "Fedora".

Misioni Ynë

Misioni i Projektit Fedora është të drejtojë avancimin e softuerëve të lirë dhe të hapur si një komunitet bashkëpunues.

Elemente të Misionit të Fedoras

Të tre elementët e këtij misioni janë të qartë:

  • Projekti Fedora gjithmonë synon të drejtojë dhe jo të ndjekë.
  • Projekti Fedora gjithmonë kërkon të krijojë, përmirësojë, dhe shpërndajë përmbajtjen dhe kodim me burim të hapur.
  • Projekti i Fedoras e arrinë suksesin duke i ndarë veprimet ndërmjet shumë njerëzve në komunitetin tonë.


Baza e Përdoruesëve (e njohur gjithashtu si audienca e synuar)

Përmes shumë synimeve të tjera, ne përpiqemi të krijojmë një distribucion që nuk është i hapur vetëm për kontribuesit por gjithashtu i shërben nevojave të një audience të gjerë përdoruesish. Duke plotësuar nevojat e përbashkëta të një audience të gjerë, Fedora inkurajon përhapjen e softuerëve të lirë, kuptimin e metodologjive të tyre dhe pjesëmarrjen në proceset e tyre.

Vlerat tona themelore

Vlerat themelore të Fedoras ose [Foundations]], janë vendosur në faqen e tyre wiki.

Ne besojmë fort në principet tona themelore që krijuan të gjithë komponentët e sistemit tonë operativ, dhe për shkak të kësaj ne garantojmë që Fedora do jetë gjithmonë e lirë për këdo, kudo, për tu përdorur, modifikuar dhe shpërndarë.

Komuniteti Ynë

Fedora është më shumë se thjesht softuer. Është një komunitet kontribuesish nga nga e gjithë bota, duke përfshirë kontribuesit dhe punëtorët e Red Hat të cilët punojnë me njëri tjetrin për të çuar përpara interesat e lëvizjes së kulturës së lirë. Çdokush është i ftuar për tu bashkuar dhe pavarsisht se cilat janë aftësitë e tua,ne kemi një vend për ty në komunitetin tonë! Komuniteti Fedora përfshinë inxhinierët e softeve, artistët, administratorët e sistemeve, dizenjuesit e webit, shkrimtarët, Ambasadorët, and përkthyesit -- secili prej tyre do ishte i lumtur për t'ju ndihmuar të filloni.

Ne besojmë se të gjithë kontribuesit duhet të jenë të mirë me njëri tjetrin. Duke krijuar një mjedis për një kontribut konstruktiv, ne mund të krahasojmë në mënyrë më të suksesshme dhe efektive si edhe të sfidojmë idetë e ndryshme për të gjetur zgjidhjet më të mira avancim, ndërkohë që rrisim përmasat, diversitetin dhe forcën e komunitetit tonë.

Metoda jonë

Fedora është një qëndër për inovacionin e softuerëve të lirë dhe me burim të hapur, dhe krijonë një komunitet ku kontribuesit e të gjithë llojeve -- zhvilluesit, dokumentuesit, artistët, administratorët e sistemeve, dhe entuziasë të tjerë të softuerëve të lirë dhe me kod burimi të hapur -- mblidhen së bashku për të avancuar ekosistemin e për përfitimin e secilit. Komuniteti i Fedoras kontribuen me çdo gjë që ai ndërton për botën e softuerëve të lirë dhe me kod burimi të hapur, dhe vazhdon të bëjë përparime të rëndësishme në komunitetin e jashtëm, gjë që ebvidentohet nga përfshirja e rregullt dhe e shpejtë e mjeteve të tij në distribucione të tjera Linux. Pavarsisht se cilin distribucion Linux po përdorni, ju po mbështeteni edhe në kodin e zhvilluar për Projektin Fedora.