From Fedora Project Wiki

Line 1: Line 1:
== Tổng quan về Fedora ==  
+
==Tổng quan về Fedora ==  
 
 
 
* Fedora là gì?  
 
* Fedora là gì?  
 
* Dự án Fedora là gì?
 
* Dự án Fedora là gì?
 
* Vai trò của Redhat đối với dự án Fedora?
 
* Vai trò của Redhat đối với dự án Fedora?
 
* Các cách để tham gia vào dự án Fedora?
 
* Các cách để tham gia vào dự án Fedora?
 +
 +
'''Fedora là gì?'''
 +
* Cùng với những bản phân phối GNU/Linux phổ biến như Ubuntu, Linux Mint, OpenSUSE... Fedora cũng là một bản phân phối GNU/Linux. Nó là một hệ điều hành sử dụng nhân Linux và Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở (PMTDNM). Nói cách khác, Fedora là một hệ điều hành hoàn toàn miễn phí, bản quyền.
 +
* Fedora là một hệ điều hành thân thiện với người dùng, ổn định, nhanh.
 +
 +
'''Dự án Fedora là gì?'''

Revision as of 06:59, 19 March 2012

Tổng quan về Fedora

  • Fedora là gì?
  • Dự án Fedora là gì?
  • Vai trò của Redhat đối với dự án Fedora?
  • Các cách để tham gia vào dự án Fedora?

Fedora là gì?

  • Cùng với những bản phân phối GNU/Linux phổ biến như Ubuntu, Linux Mint, OpenSUSE... Fedora cũng là một bản phân phối GNU/Linux. Nó là một hệ điều hành sử dụng nhân Linux và Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở (PMTDNM). Nói cách khác, Fedora là một hệ điều hành hoàn toàn miễn phí, bản quyền.
  • Fedora là một hệ điều hành thân thiện với người dùng, ổn định, nhanh.

Dự án Fedora là gì?